Globální katastrofa

Globální katastrofy do roku 2100

Největší problém je, že nastává kumulace více problémů současně a proto důsledky tohoto stavu mohou být katastrofické!!! Důležitý je tzv. bod zlomu - kritická hodnota, kdy už situaci nelze vrátit zpět.

Apokalypsa
Apokalypsa

Možné příčiny příchozí globální katastrofy:

Vzestup hladiny oceánů do konce století se předpokládá o cca 6 m.

 • Nedostatek vody - vysoušení půdy - velká sucha v Africe, v oblasti Středozemní moře, na Americkém kontinentu (zejména Amazonie), současné tempo užívání vody je neudržitelné, do roku 2030 podle nich překoná poptávka po vodě její zásoby o 40 procent. nedostatek vody může způsobit politickou i ekonomickou nestabilitu.
 • Klimatické změny, tání ledovců zvyšování hladin oceánů, růst teploty, sucha...
 • Nedostatek pitné vody - např. cca 30-50% se ztratí v potrubí na cestě ke spotřebiteli, znečištěné zdroje pitné vody, vysychání studní, potoků, snižování hladiny podzemní vody.
 • Růst koncentrace CO2 - emise oxidu uhličitého na úrovně 960ppm (nyní cca 419 ppm, květen 2021).
 • Výbuch supervulkánů (Yellowstone, Nový Zéland, Indonésie, Aira - Japonsko) - podle nejnovějších poznatků zasahují erupce supervulkánů do vývoje na Zemi každých 50 000 až 100 000 let.
 • Lokální katastrofa - např. zemětřesení ve zlomu San Andreas (poslední bylo v roce 1906), který je součástí zlomu, který se táhne přes celou Ameriku, s 99% pravděpodobností se zemětřesení očekává do roku 2030.
 • Globální válka USA x RUSKO, Čína x Indie, USA x Severní Korea, Irán, stupňující se obchodní války jsou indikátorem příchodu budoucího globální katastrofy (finanční, lidská, sociální, planetární atd.).
 • Moc v nesprávných rukou (Hirošima, Nagasaki, bombardování Jugoslávie bez souhlasu OSN, uznání Kosova, Irák 20. března 2003 bez mandátu OSN, Lybie, Irák...).
 • Apokalyptický růst teploty např. v Evropě až na 40 - 50°C (dehydratace organismu a úmrtí v důsledku veder) do roku 2100 však budou extrémní vedra ohrožovat 48 procent lidí na planetě, pokud se nesníží emise skleníkových plynů počet ohrožených může vzrůst dokonce na tři čtvrtiny populace (Camilo Mora z Havajské univerzity v časopise Nature Climate Change).
 • Extrémní sucha v kombinaci s vysokými teplotami 35-50°C -  dynamický nárůst tendence extrémů ( extrémní srážky a sucho).
 • Tzv, 35 WBTklimatické změny - smrtící kombinaci horka a vlhka ( 35WBT - lidské tělo se již ochlazuje pocením a i zdraví lidé sedící ve stínu zhruba do šesti hodin zemřou) - tj. cca 50 procentní vlhkost, teplota 30-45 stupňů Celsia ( 30°C a vlhkost 80%).
 • Finanční krize (nesplatitelné dluhy, hyperinflace a deficity ve společnosti) obdoba Velké krize 1929 (24.10.1929 spadl celý systém na Wall st.).
 • Pokles výnosů zemědělské produkce (sucho, neúrodná půda, nedostatek půdy...) a současně rostoucí počet obyvatel.
 • Ničivé cyklony - superhurikány v USA (násobně větší než Catrina).
 • Nemoci, tropické nemoci - rozšiřování horečky Denge, malárie a cholery (důsledek zvyšování teploty).
 • Růst pobřežní eroze, zasolení podzemní sladké vody (Afrika).
 • Vzestup hladiny oceánů o 5 - 70m - rozpuštění permafrostu (ledovců).
 • Silné sluneční bouře (erupce) do roku 2022, pravděpodobnost 12%.
 • Růst počtu obyvatel, do roku 2030-50 se předpokládá počet obyvatel ve výši 9 - 12 miliard.
 • 4. průmyslová revoluce, pokles pracovních míst o 30-60% do roku 2030.
 • Výbuch supernovy (velké neutrinové záření a změna polarity země) - vznik tsunami na zemi.
 • Změna pólů -přepólování země (změna polarity, roztání ledovců).
 • Odpadky v moři a na souši.
 • Vodní stopa masa ( boj o půdu, vodu a potraviny).
 • 6. globální vymírání druhů - jde o příčinu nebo důsledek změn na planetě?
 • "Událost černé oblohy",  podle expertů může být Událost černé oblohy způsobena zemětřesením, kyber terorismem, nebo útokem vysokofrekvenčního magnetického pulsu.
 • Svět bez ropy.
 • Nárůst síly hurikánů (nyní je je jen pět stupňů - max. 300 km/h) díky oteplování moří, kdy maximum bude dosahovat až 400 km/h a více, tropické cyklóny mohou být v Perském zálivu v australském Cairnse a u města Tampa na Floridě.
 • Černé labutě.
 • Umělá inteligence, virtuální společnost, digitální virtuální státy.
 • Pokud z přírody zmizí včely, lze podle významného vědce Alberta Einsteina očekávat do 4 roků problémy s lidskou civilizací.

Simulace modelu vysoušení půdy do roku 2100

 • Červené plochy zobrazují nejohroženější oblasti vysoušení půdy (Středozemní moře, Afrika a Jižní Amerika.
 • Důsledkem tohoto stavu může být vznik válek o vodu, půdu, potraviny a velké stěhování lidí či války (bohaté a chudé oblasti, světadíly).

simulace vysoušení půdy do roku 2100
simulace vysoušení půdy do roku 2100

Letecká doprava

Níže uvedená mapa zobrazuje leteckou dopravu na světě, jedna tečna znamená jedno letadlo (mapa je neustále v pohybu - pohyb letadel) - každý den je uskutečněno asi 80 000 letů. Letecká doprava činní cca 3,5% z celkového vyprodukovaného CO2.

Globální trendy do roku 2030 - studie z roku 2012

 • Poptávka po jídle se zvedne o 35 %, po vodě o 40 %, a po energiích dokonce o 50 %.
 • Rozvojové asijské státy budou disponovat výrazně větší mocí než dosud  (Čína, Indie, Indonésie a státy východní Asie).
 • Motorem demografické revoluce má být kombinace stárnutí populace, klesající porodnosti a urbanizace. Víc než osmimiliardová populace Země bude daleko více orientovaná na městský život - státy s přestárlým obyvatelstvem a nedostatkem mladých pracujících však budou mít problém si kvalitu životního standardu udržet, uvádí studie.
 • Ubude chudoby - o tom se dá upřímně pochybovat - bude se zvětšovat tzv. příjmová polarizace.
 • více

Globální katastrofa zprávy z tisku:

2.8.2021 V těchto dnech na vrcholu léta přinášejí mraky ochlazení. Nenechte se ale zmást, v globálním měřítku to může být úplně jinak.

Mraky fungují nejen jako slunečník Země, ale i jako její peřina. V prvním případě planetu ochlazují, ve druhém ji zahřívají. Co v budoucnu převládne?

 • Výše plovoucí mraky dokážou držet teplo na zemském povrchu, ty níže položené zase umí povrch ochladit. Změny klimatu přitom vyvolávají změny v zastoupení jednotlivých druhů oblačnosti.
 • Z měření teplot a nové analýzy klimatických trendů Světové meteorologické organizace vyplynulo, že Země může překročit klimatický bod zvratu, za který je pokládána teplota o 1,5 stupně Celsia vyšší proti předprůmyslové éře (do roku 1750), už během příštích pěti let.
 • Observatoř na havajské sopce Mauna Loa naměřila v květnu nejvyšší měsíční průměr atmosférického CO2 od doby, kdy se tam začala jeho koncentrace měřit. To bylo před 63 lety. Nové maximum je 419,13 ppm (částeček CO2 na milion částeček vzduchu). Když v havajské observatoři začali v roce 1958 sledovat složení atmosféry, bylo v ovzduší 315 ppm CO2.
 • Níže položená hustá mračna nad oblastmi blíže rovníku ubudou s postupujícím oteplováním - bude tedy míň slunečníků. Výše položených řidších mraků ale přibude. Planeta tak dostane teplejší deku. Proti takovému vývoji půjde nižší oblačnost ve vyšších zeměpisných šířkách, zvlášť kolem Antarktidy. Avšak nezvrátí, ani nezastaví převahu mraků-peřin. Pravděpodobnost vývoje, při kterém mraky zesílí skleníkový efekt, je víc než 97,5 procenta.
 • https://nedd.tiscali.cz/necekane-temna-zprava-o-klimatu-mraky-urychli-globalni-oteplovani-516123?

2.8.2021 Autoři nové studie publikované v odborném časopise BioScience varují, že v mnohých ohledech se naše planeta blíží kritickému bodu zlomu nebo jej už dokonce překročila. Vědci se zaměřili na 31 klíčových faktorů, které nazvali životními funkcemi planety. Zhruba u poloviny z nich zaznamenali rekordní zhoršení.

 • Hlavním poučením z pandemie koronaviru je podle něj fakt, že k nápravě nestačí omezená doprava a spotřeba a nutné jsou systémové změny.
 • Například ledovce tají o 31 procent rychleji než před patnácti lety. Odlesňování amazonského pralesu dosáhlo loni rekordního tempa (Roční ztráta lesů brazilské Amazonie se v letech 2019 a 2020 zvýšila a dosáhla 12letého maxima, zničeno bylo 1,11 milionu hektarů .
 • A v květnu letošního roku dosáhla koncentrace oxidu uhličitého nové maximum 419,13 ppm (částeček CO2 na milion částeček vzduchu), což je dosud nejvyšší zaznamenaná průměrná globální měsíční koncentrace.
 • Počty hospodářských zvířat přežvýkavců se poprvé vyšplhaly přes 4 miliardy, což představuje mnohem větší hmotnost než všichni lidé a volně žijící savci dohromady.
 • Mění se také oceány, jejich teplota i hladina zaznamenaly nové rekordy. Hodnota pH dosáhla druhé nejnižší meziroční průměrné hodnoty v historii, těsně po roce 2012. Proto každoročně ubývá jedno až dvě procenta korálů, přispívá k tomu i nadměrný rybolov či silné tropické bouře.
 • Bezodkladně musíme přijmout opatření pro dekarbonizaci ekonomiky a začít obnovovat přírodu dříve, než ji zničíme". Podle vědců je třeba upustit od používání fosilních paliv, snížit znečištění a preferovat rostlinnou stravu.
 • https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biab079/6325731?searchresult=1#281518950
 • https://cnn.iprima.cz/desiva-realita-zivotni-funkce-planety-zeme-jsou-v-ohrozeni-ukazala-nova-studie-30715?

1.8.2021 Nový Zéland, Austrálie, Irsko, Island a Velká Británie jsou podle studie publikované v akademickém žurnálu Sustainability nejvhodnější místa k přežití v případě kolapsu globální civilizace. Hodnoceny byly faktory jako možnost pěstování potravin pro své obyvatelstvo, ochrana hranic před masovou migrací či schopnost zachování výroby elektřiny.

 • Ke kolapsu civilizace by mohlo dojít z důvodu vysoce propojené a energeticky náročné společnosti. Zažehnout by ji tak mohla třeba vážná finanční krize, dopady klimatických změn, ničení přírody či ještě horší pandemie než pandemie covidu-19.
 • Globalizovaná společnost zaměřená na ekonomickou efektivitu odolnost zhoršuje a že v oblasti potravin a dalších životně důležitých odvětvích musí existovat rezervní kapacita.
 • https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/kam-se-odebrat-az-se-zhrouti-civilizace-na-novy-zeland-tvrdi-studie-40367538#

8.2.2021 Bill Gates v roce 2015 předpověděl pandemii. Nyní varuje před dvěma novými katastrofickými scénáři. Při otázce, zda se svět má připravit na další katastrofické scénáře, Gates okamžitě zmínil klimatické změny. Tyto změny podle něj způsobí mnohem více zbytečných úmrtí než celá probíhající pandemie. Kromě klimatických změn se ale děsí bioterorismu, díky němuž by v budoucnu někdo mohl skutečně vytvořit vlastní virus a schválně ho roznést na ta místa světa, kde by se začal šířit nekontrolovatelně.

Na tyto dva problémy se podle něj dokážeme připravit, respektive klimatické změny zpomalit a v ideálním případě rovnou zastavit. Jinak tomu nebude ani v případě předcházení biologickému terorismu, ale na závěr Gates konstatoval, že jedné věci předejít nebude možné. I v budoucnu nás postihnou nové pandemie, které nikdy nezastavíme, ale budeme se moci připravit tak, aby počty obětí už nikdy nebyly tak vysoko jako v současnosti.

https://refresher.cz/94513-Bill-Gates-v-roce-2015-predpovedel-pandemii-Nyni-varuje-pred-dvema-novymi-katastrofickymi-scenari?

14.4.2020 Celá Ukrajina začíná vyjma počtu nakažených novým koronavirem s velkým neklidem sledovat také lesní požáry v okolí Černobylské jaderné elektrárny. Lesní požáry v uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny zuří zhruba deset dní. Stále se je nedaří dostat pod kontrolu a začínají navíc představovat značné riziko s tím, jak se stále více přibližují samotné jaderné elektrárně Černobyl. Podle zdrojů agentury Reuters má největší požár plochu 34 000 hektarů a další, který má být jen kilometr od elektrárny, zabírá plochu 12 000 hektarů.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/hrozi-druha-cernobylska-katastrofa-obri-pozar-je-kilometr-od-elektrarny-40320386?

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...