Paracelsus

Paracelsus (Euffrastus, Teofrast), vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, (1493 Einsiedeln – 24. září 1541 Salcburk) byl alchymista, astrolog, lékař, představitel středověké fytoterapie a a předchůdce novodobé medicíny. Při stanovení povahy nemoci a její léčby spojoval filosofii, chemii, botaniku, mineralogii a astronomii. Pracoval se signaturami rostlin, živočichů a minerálů. Paracelsus spojil nauku o signaturách s hermetickým pohledem na svět a vyvinul komplexní systém poznání.

 • mou hlavní školou byla příroda, ta největší škola, která není krytá střešním krovem, ale širokou bání nebes. Pozorování přírody vyžaduje především lásku, jen milující oko objeví tisíceré podrobnosti, které jiný člověk přejde bez povšimnutí. A tak z nevyčerpané rozmanitosti jevůse znovu a znovu vynořuje otázka - zda není za tou rozmanitostí nějaká jednota?
 • nejvíce si vážil antického lékaře Aula Cornelia Celsa, vzal si jeho jméno PARACELSUS, aby mu vyjádřil svou úctu

Paracelsus rozdělil signatury do tří základních principů (sal – pevná, sulfur – hořlavá, mercurius – prchavá), přiřadil je ke čtyřem elementům a podřídil je sedmi planetám.

Pacelsus: jed od léku se odlišuje pouze podávané množství

 • tři principy (tria principia) -  sal (sůl) – pevná, sulfur (síra) – hořlavá, výbušná, mercurius (rtuť) – prchavá, vůně
 • 4 elementy (kvintescence) - země a voda představují kvantitu zastoupenou nižšími planetami , oheń a vzduch  představují kvalitu, zastoupenou vyššími planetami, elementy odpovídají minerálu, rostlině, zvířeti a člověku
 • nauka o 5 entiích (příčinách) - kosmická, v jedu, duchovní, božská a v přirozené konstituci
 • planety  - Merkur, Venuše, Měsíc - nižší planety, kvantita /  Mars, Jupiter, Saturn, - vyšší planety, kvalita / Slunce )
 • nauka o signaturách - podpis, znamení, typické znaky (bylinky, minerálu,zvířete a člověka), podle kterých je jednoznačně poznám
 • základní a fundamentální tezí bylo poznání, že člověk - lékař může na člověka - pacienta působit účinně teprve tehdy, až jej dokonale pozná. Jako člověk - filozof na prvním místě, a teprve potom člověk - přírodovědec. "Lékař začíná tam, kde končí filosof. Není -li však lékař filosofem a o filosofii nic neví, jak může začít tam, kde filosofie přestává?
 • popsal analgetické účinky syntetizovaného éteru, který však nemohl být používán jako narkóza při operacích
 • rozdíl mezi lékem a jedem je pouze v dávce a načasování. Současná civilizace je závislá na blahobytu, který se stává jedem a ovlivňuje myšlení a konání lidí

Paracelsus: „Do této léčivé bylinky (třezalka tečkovaná) vložil Bůh velké tajemství, které pomáhá od duchů a blouznění, jež uvádí lidi do zoufalství. Všichni lékaři by proto měli vědět, že to není posedlost ďáblem, ale nemoc, a léky na všechny nemoci stvořil spolu s přírodou Bůh.“

Paracelsus, citáty:

 • Všechny kopce, pohoří, louky a lesy jsou přirozené lékárny.

 • Nejvyšším základem léku je však láska.

 • Nechť ti je lék potravou a potrava lékem.

 • Rozdíl mezi lékem a jedem je pouze v dávce.

Signatura: Pracelsus, městský lékař s Basileji, Rudolf Steiner - představitel antroposofického lékařství  v Domachu u Basileje

Tři principy:

 • Sulfur (sulphur, slunce, síra , výbušná) - duše rostliny (astrální svět)
 • Merkur (mercurius, měsíc, rtuť, prchavá) - duch, spirit (rostlinné šťávy vegetativní části) - éterický svět
 • Sůl (Sal, pevná) - minerální tělo zastoupené lepkou (kořeny s vysokým obsahem minerálních solí) - minerální svět - salt (sůl, pevná)

 4 základní elementy (živly):

 • země (znamení - panna, kozoroh, býk) u rostlin je podporována tvorba kořenů pokud se měsíc nachází v zemském znamení
 • oheň (znamení - lev, střelec, beran), u rostlin je podporována tvorba semen pokud se měsíc nachází v ohnivém znamení
 • voda (znamení - rak, štír, ryby), u rostlin je podporována tvorba listů a výhonků pokud se měsíc nachází vevodním znamení
 • vzduch (znamení -blíženci, váhy, vodnář), u rostlin je podporován proces kvetení a plodů pokud se měsíc nachází ve vzdušném znamení

5 příčin (entií) nemocí:

 • hvězdné a astrální vlivy
 • nečistoty a jedy (léky, jídlo, nestřídmost, málo pohybu, extrémy)
 • špatné tělesné návyky a genetická konstituce (přejídání, alkohol, drogy, málo spánku a pohybu...)
 • prudkost citů a mysli
 • duchovní příčiny (možnost i z minulých životů - osud a karma)

7 planet:

 • Měsíc (rak) - pondělí, poledne, podporuje kořeny, klíčení a rašení
 • Mars (štír, beran)- úterý, před a po soumraku, rozvíjí tyčinky a pyl
 • Merkur (panna, blíženci) - středa, dopoledne a brzké odpoledne, podporuje klíčky apučící listy
 • Jupiter (střelec, ryby) - čtvrtek, pozdní noc, časně po poledni, podporuje zrání plodů
 • Venuše (váhy, býk) - pátek, po východu slunce a před západem slunce, podporuje listy a květy
 • Saturn (kozoroh, vodnář) - sobota, půlnoc, vytváří semena
 • Slunce (lev)- neděle, soumrak a úsvit, podporuje rostliny ve vertikálním růstu

Paracelsovo dílo:

 • Herbarius (bylinář)
 • Opus paramirum - vyjádřil zde své názory na příčiny nemocí
 • Astronomia magna - vymezujese proti šarlatánsky interpretované astrologii
 • Labytinthus medicorum errantinum (bludiště lékařů)
 • Septem defensiones (sedm obran)

Významní představitele bylinkářstí (fytoterapie)

Zdroj: Věčně zelené naděje

Loading...