Velryby

Velryby

V současnosti se populace velkých druhů velryb odhaduje na 1,3 milionu jedinců (cena 1 velryby je odhadována na 2 miliony USD, celkem je to cca 2,6 bilionu USD). Pokud by se jejich populace vrátila na hodnoty před jejich masivním odlovem (zejména v 18. a 19. století) na 4 až 5 milionů, zvýší se tím výrazně množství fytoplanktonu, který se živí výkaly a močí velryb. Objem CO2 odbouraného těmito organismy by tak dosáhl 1,7 miliardy tun ročně.

Velryby podporují růst fytoplanktonu, který pohlcuje až 40 procent veškerého uhlíku vyprodukovaného na Zemi. Zvýšení produkce fytoplanktonu o jedno procento pak ve schopnosti uložit uhlík znamená ekvivalent dvou miliard dospělých stromů.

  • Za dobu života velryby (cca 60 roků) hromadí v průměru 33 tun CO2 (pro srovnání, strom absorbuje až 48 liber CO2 za rok).
  • Velryby svým pohybem (dýchání, potrava a migrace) zvyšují produktivitu fytoplanktonu tzv. "velrybí čerpadlo", velryby poskytují železo a dusík v moči a výkalech, to jsou ideální podmínky pro růst mikroskopických tvorů (fytoplankton).
  • Fytoplankton hraje obrovskou roli při regulaci našich atmosférických podmínek, přispívá nejméně k 50% veškerého kyslíku na zemi a zachycuje odhadem 37 miliard tun (40%) veškerého vyrobeného CO2 ročně, to je ekvivalent 1, 7 bilionu vzrostlých stromů, nebo 4 amazonské deštné pralesy.

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) oceán pomáhá regulovat klima tím, že zadržuje 50krát více CO2 než atmosféra . Ale i malá změna ve způsobu, jakým uhlík vstupuje do oceánu, může mít vliv na skladovací kapacitu oceánu. 

Přestože jsou živiny přenášeny do oceánu prachovými bouřkami, říčními sedimenty a stoupajícím větrem a vlnami, dusík a fosfor zůstávají vzácné a omezují množství fytoplanktonu. 

zobrazit více..
Loading...