Cirkulární ekonomika

p>Cirkulární ekonomika se snaží o kombinaci ekonomického zisku s ochranou životního prostředí. Dokonalým uzavíráním toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech tento koncept oponuje našemu stávajícímu lineárnímu systému. V něm jsou suroviny přeměněny na produkty, prodány a po skončení své krátké životnosti spáleny nebo skládkovány. 

Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku charakterizují, patří:

  • čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů 
  • navrhování produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje. 

Pro EU je cirkulární ekonomika prioritou. Letos například přijala tzv. oběhový balíček, na jehož základě budou muset členské státy přehodnotit svůj přístup k nakládání s odpady. Postupně by měly ustupovat od skládkování a spalování odpadu a snažit se ve větší míře předcházet jeho vzniku a více se zaměřit na recyklaci. Řada evropských zemí už také vypracovala své národní plány a strategie pro přechod na cirkulární ekonomiku. Česko je v tomto ohledu zatím pozadu. 

EU se má stát světovým lídrem oběhové ekonomiky (způsob hospodářství zhodnocující již existující výrobky recyklací, opravou, atd.) a čistých technologií do roku 2030

Čína zavedla v 80. a 90. letech politiku podporující využití bambusu v zemědělství k zalesňování neúrodné půdy - známá je jako politika pro "zelené zrno"

  • hnací silou v honbě za zelenou ekonomikou velký podíl země na celosvětovém znečištění atmosféry. Cirkulární ekonomiku země podporuje od roku 2009 
  • Čína se vydala cestou "ekologizace" ekonomiky a snaží se budovat "ekologickou civilizaci", což je nové heslo pro udržitelný růst.
  • prezident Si Ťin-pching učinil boj proti toxickému znečištění ovzduší klíčovým politickým tématem a zdůraznil potřebu odklonit se od strategie bezpodmínečného růstu k vyváženějšímu přístupu k rozvoji. více

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...