Alexander Áč

p>více

Jak bude vypadat Evropa za 10- 15 roků

  • větší výskyt extrémů (sucha, deště, povodně, kroupy)
  • bude klesat schopnost produkce kvalitních potravin
  • zhoršování migrace z chudých krajin do bohatých (USA, Evropa, Indie, Čína)
  • zvětšování - polarizace příjmů majetkových
  • růst geopolitického napětí mezi západem a východem USA x Rusko - globální vojenský konflikt
  • ropný vrchol - pokles světového HDP
zobrazit více..
Loading...