Atlantida

Atlantida (Atlantis)

Atlantida je legendární kontinent, na kterém měla sídlit vysoce vyvinutá civilizace, kterou zničila mohutná přírodní katastrofa přibližně v roce 9600 př.n.l. Přestože existence tohoto kontinentu nebyla nikdy přesvědčivě potvrzena, vedou se dodnes debaty o její existenci a možné poloze. Jediným zdrojem informací jsou Platónovy spisy, v nichž popisuje atlantskou kulturu, státní zřízení a polohu; měla ležet někde za Héraklovými sloupy - Herkulovy sloupy (obvykle ztotožňovanými s dnešním Gibraltarským průlivem). 

Platónský rok (cca 26 000 roků) má dva body rovnodennosti: při vstupu do věku Lva a při vstupu do věku Vodnáře (je opozicí věku Lva). Věk LVA: 10 940 -8 780 př.n.l. (před 12 960 - 10800 roky) a jeho počátek je spojován s koncem doby ledové, globální katastrofou spojenou s potopou světa, Noemovou archou, zánikem Atlantidy, zastavením golfského proudu, došlo k silné vulkanické činnosti i díky pádu meteoritů. Důsledkem působení živlů bylo hromadné vymírání a restart lidské populace na Zemi - počátek nové doby tzv. ZEP TEPI, tím byla obnovena rovnováha a očista na Zemi. Co vše se událo doposud není ještě plně objasněno.

Podle Platónova vyprávění existovala Atlantida 9000 let před dobou, kdy žil Solón (asi 638 - 555 př. n. l.), tj. přibližně 9600 př. n. l.. Podle vědeckých poznatků se v té době už nezadržitelně blížil konec poslední doby ledové (glaciálu), blížila se současná doba meziledová (interglaciál), byl vypnutý Golfský proud, nicméně kontinentální ledovce stále vázaly obrovské množství vody ve formě ledu a úroveň hladiny světového oceánu byla v době 9600 př. n. l. o 48 metrů níže (známe pouze proxy hodnoty!), než je tomu dnes. (Pro srovnání, při posledním glaciálním maximu - vrcholu doby ledové - v období přibližně 22 000 let př. n. l. až 20 000 př. n. l. byla úroveň hladiny o 135 metrů níže než dnes).

Golfský proud je totiž něco jako horké kafe. Ale tím přibývajícím se ledem se z něj postupně stane ledová káva, která je tak studená, že se to nedá pít. A co se stane, když vychladne teplý Golfský proud? Vypne se. I to je možný scénář známý z minulosti. V Evropě spadnou teploty o pět až sedm stupňů. Přesně to se stalo před nějakými 12 tisíci lety, Golfský proud se vypnul během padesáti let. To je dost rychlý proces. A pak můžeme mít problémy. (30.8.2020, Prof. Miroslav Bárta).  

Pro ilustraci situace 9600 let př. n. l.: Z území dnešní Anglie se dalo suchou nohou přejít na území dnešní Francie a Německa, tato oblast geology pojmenovaná pracovně jako "Doggerland" byla tehdy souší. Např. prakticky celou Skandinávii, Island, nebo větší část Kanady ještě pokrýval pevninský ledovec. Nad úrovní hladiny byl pevninský most mezi Indií a Srí Lankou, suchou nohou bylo možné přejít ze severozápadního cípu Austrálie na Papuu Novou Guineu, suché spojení bylo i mezi Austrálií a Tasmánií. V oblasti Beringova průlivu existoval v době ledové Beringův most spojující Euroasii se Severní Amerikou, v době 9600 let př. n. l. se však už pravděpodobně těsně rozpojil vlivem postupujícího tání pevninských ledovců a stoupáním hladiny světového oceánu. Všechny kontinenty měly větší suchozemskou plochu než dnes, zvláště v mělkých částech kontinentálních šelfů, analogicky měly větší rozlohu i některé ostrovy.

Podle Platóna se potopila již 9000 let před dobou, kdy žil Solón (tj. 9600 př. n. l.), za Herkulovými sloupy kontinent o velikosti Asie (tj. dnešní Malé Asie) a Libye (tj. severní Afriky). Podle řecké mytologie této oblasti panuje Poseidón, bůh moří; název "Atlantida" je odvozen od jména jeho nejstaršího syna Atlanta (pozor na záměnu s titánem Atlantem, podle něhož byl pojmenován Atlantský oceán). Poseidón měl s místní obyvatelkou Kleitó celkem deset synů (patery dvojčata) a Atlantida se proto administrativně dělila do deseti provincií - království.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantida 

Příčiny, které podpořily potopení Atlantidy (potopy světa):

Laschampsova exkurze (před 42 000 - 41 000 roky), krátké obrácení magnetických pólů, které trvalo méně než tisíc let.

 • Vulkány, cca 10 900 př.n.l Campi Flegrei a v Evropě ožily i jiné velké sopky, např. vulkán Laacher (VEI 6), pod jezerem Laacher See v německém pohoří Eiffel (před posledním výbuchem v oblasti se komory plnily zhruba 30 tisíc let), došlo k další výrazné klimatické oscilaci. Možná potopa (vzestup hladiny Černého moře o 80m, zatopení povolením prahu Bospor Dardanely), před 39 280 roky Campi Flegrei (VEI 7), Neapol, Itálie, sopečného materiálu se nacházejí od Grónska až po Kavkaz, výbuch nepochybně měl dalekosáhlé následky v podobě dlouhodobých klimatických změn, došlo k výrazném ochlazení se změnilo i zastoupení rostlinstva a živočišných druhů v celé Evropě.
 • Meltwater pulze 1A (cca 11 500 - 12 700 př.n.l.) rychlé zvýšení hladiny oceánů o cca 16 - 30 m za dobu 400 - 500 roků (ve stelném obdobím probíhal poslední interstradiál)
 • Dopad částí komety (průměr cca 90 km) před necelými 13 tisíci lety, která odstartovala další dobu ledovou Younger Dryas, vzplálo při ní přibližně 10 % povrchu Země
 • Explodující fragmenty déšť meteoritů, asteroidů (před 12 800 roky) - zbytky vysokoteplotního taveného skla, nanodiamantů, mikrokuliček a uhlíků byli nalezeny v Severní Americe a Tell Abu Hureyra (Sýrie), mohla to být však i návštěva mimozemské civilizace spojené s odvozem zlata (mladší dryas období před 12 900 roky)  
 • Válka civilizací (jaderná válka?)
 • Působení 4 živlů, které vyrovnali nerovnováhu nad a pod Zemi a současně provedli její očistu pro novou civilizaci i prostřednictví vody
 • Hora Monte Picco (Azorské ostrovy), nejvyšší hora Atlantidy (Zbyněk Aladin - Zbyněk Kostrhun 24.7.2021). Miroslav Zelenka na této hoře stál při zániku Atlantidy (v minulém životě).

Planeta dýchá pulsuje a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti jednou za 13 000 roků dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji cyklický kyvadlový proces  (mezi souhvězdím Draka a Orionu), který je propojen s precesními cykly rovnodennosti (nástup věk Lva a Vodnáře). Nyní se voda z oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk), který dokáže cyklické potopy světa harmonizovat, protože se propojí s kosmickým vědomím

Hlavní město Atlantidy, Mauretanie Richat StruktreSahara byla zelená, podobná savaně (přesto před cca 13 000 roky byla pouští stejně jako dnes, doba meziledová, přišlo oteplení 10 800 - 12 700př.n.l.), ze savany na vyprahlou pustinu se Sahara začala postupně přeměňovat asi 5 400 př.n.l., vysýchala cca 2 tisíce roků díky slábnutí monzunů (některé zdroje uvádí až 4 000 roků)

Atlantida, Informace Josef Janda (Cayce)

Atlantida (250 000 let před kr. - 10 000 před kr.) byla mezi Bahamy a Kanárskými ostrovy, byl to soubor několika ostrovů, která zanikly díky zemětřesení ve třech fázích: 50 tisíc, 25 tisíc a 10 tisíc před kr.

 • Zánik Atlantidy byl možná spojen i s potopu světa a Noemovou archou, skončila také doba ledová (glaciál).
 • Atlantida během 200 000 roků postupně upadala do hmoty.

Pyramidy (chrám léčení, regenerace a zasvěcování) byli na regeneraci těla, dokázali navracet do původního stavu, důležité jsou hrany čtyřstěnu (krystal) a v třetině výšky působí energie.

O Atlantidě a jejím zániku ve svých vhledech mluvil i Edgar Cayce, o Atlantidě např. řekl, že její obyvatelé měli obrovský sluneční krystal aktivovaný Sluncem a díky němu byla Atlantida silná (zdroj energie).

Josef Janda: Velká pyramida byla postavená 10 390př. n.l a Sfinga ještě o 100 roků dříve, Atlanťané přišli do Egypta (ale také do Tibetu, Mongolska -GOBI, Jižní Ameriky a i na sever Ameriky) cca 300 až 400 roků před ponorem Atlantidy (v té době ale také došlo k potopě světa), která se postupně potápěla téměř 50 000 roků s koncem doby ledové a stoupala hladina oceánů.

Blízko Baham leží krystal, který sloužil na získávání energie (část záznamů leží v Yukatanu, část pod pravou tlapou Sfingy a část.

Duchovní změna člověka: ozáření na celé planetě (neutronové záření, proniká naprosto vším, někteří to nazývají Solární záblesk), které přijde z galaktického středu během jednoho dne (země se otočí kolem své osy za jeden den, působit to bude na mentální rovinu), člověk se tomu nebude moci bránit. Díky tomu dojde ke genetické mutaci člověka (vytvoří se nebo se vrátí duchovní nadstavba člověka)  - HOMO Aquarius.

 • Duše byla stvořena před miliardami let, byla tady od počátku a člověk sestoupil do hmoty posledních 200 000 roků (myšleno duše v hmotě).

Jiří Lexa (Tamarina): Bermudský trojúhelník - došlo zde k zániku a potopení Atlantidy (chtěli narušit rovnováhu na zemi, dělali experimenty), jsou zde velmi silné vibrační pole, neboť tam stále fungují reaktory, které nebyli zrušeny a jsou příčinou změny klimatu, změny času v časoprostoru a dochází zde k různým anomáliím na jemno i hrubo hmotné úrovní (mizí zde lidé, lodě, letadla), technologie byli nesprávně využity před cca 15 000 roky - lidé byli již v odklonu vědomí a neměli dostatek možností, informací a zkušeností na to, aby uřídily tyto experimenty. Činnost tohoto pole bude záhy změněna, neutralizována.

22.12.2020

 • Atlantida zanikla již po velkém odklonu vědomí, zvítězilo tam jejich ego, které se začalo probouzet a chtěli ovládnout něco, co ovládnout nemohli (Země jako živá bytost to nemohla dopustit, protože by mohlo dojít k celosvětové destrukci a planeta by byla již neobyvatelná a došlo k potopení kontinentu). Zmizel fyzický kontinent, ale jako lidské bytosti, které byli na Atlantidě se stále rodíme (mnoho z nás je bývalou součástí obyvatel Atlantidy). Nyní je potřeba podpořit své vědomí a zkrotit vaše ego, které je nyní také velmi bujaré a současní vládci jej nechávají hodně uvolněné uzdy. Místo abychom vnímali náš duchovní posun a rozvíjeli se, tak se rozvíjíme materiálně (Skočili jsme na návnadu vnějšího světa, který je pouhým zrcadlem a pokud se budeme řídit zrcadlem, tak se nebudete řídit sami sebou. Pokud se nebudete řídit sami sebou, tak se nemůžete duchovně rozvíjet a posouvat, protože jste v určité pasti. Potřebujeme otočit tento vzorec: nejprve budeme vnímat sami sebe a potom budete vnímat vnější svět). Základem bude vnitřní svět a vnější svět bude pouze doplněk, který vám bude zrcadlit vaše nitro.

12.9.2020

 • Potopa, Noemova archa? Jde o příběh s přírodní katastrofou, který jsme si vytvořili my lidé. Podobně jako s Atlantidou (experimenty s DNA, se zemí, kameny a energiemi). Potopa světa byla důsledkem akce (tím co jsme vytvořily a působily experimenty - nerovnováha) a reakce (dorovnala se rovnováha), nevznikla všude na celé Zemi. Vznikla v určité oblasti a stejně tak zmizel kontinent Atlantida. V té době došlo k tomuto úkazu, lidé se plavidlem přesunuly mezi kontinenty. Ale nebylo to doslova, jak to popisuje bible. Šlo nikoliv o zachování zvířat, ale určitých buněk, které byli následně aktivovány a zvířata se začala z nich rodit a vyvíjet. Nebyla to obrovská loď plná zvířat.

25.8.2020 

 • Jak staré jsou pyramidy? Dnes neplní tu funkci, kterou měli. Pyramidy jsou různé po celém světě i pod zemí a na Atlantidě. Pyramidy byli stavěny postupně po Vašem odklonu vědomí a byla do výstavby zainteresována mimozemská kultura. Pyramidovým komplexům dodávalo energii specifické minerální podloží a sloužily pro kosmická plavidla, teleportaci lidí (dříve před odklonem to bylo běžné) - bylo to vyvolené, sloužily k opravám lidského těla. Docházelo zde k časo-prostorovým posunům a do jiných vesmírů.

17.4.2019 Jaromír Schmidt: Pravda o Atlantidě

Zprávy z tisku:

20.5.2021 Od Antarktidy se odlomil obrovský kus ledu o rozloze Pardubického kraje a vznikl tak největší ledovec na světě, informovala Evropská kosmická agentura (ESA). Vědci ledovec označili jako A-76, ve Weddellově moři ho zachytily satelitní snímky evropské družice Sentinel-1. Obří kus ledu je 170 kilometrů dlouhý a 25 kilometrů široký.

18.2.2021 K masovému vyhynutí mohlo přispět obrácení magnetického pole před 42 000 lety. Nová studie naznačuje, že klopný obvod magnetických pólů Země před 42 000 až 41 000 lety krátce, ale dramaticky zmenšil sílu magnetického pole - a mohl vyvolat kaskádu ekologických krizí na Zemi.

S pomocí nového, přesného datování uhlíku získaného ze starých fosilií stromů vědci korelovali posuny v klimatických vzorcích, vyhynutí velkých savců a dokonce i změny v lidském chování těsně před a během Laschampsovy exkurze, krátké obrácení magnetických pólů, které trvalo méně než tisíc let.

https://www.sciencenews.org/article/earth-magnetic-field-reversal-mass-extinctions-environment-crisis?

16.1.2021 Stejně jako Atlantik má svoji bájnou Atlantidu, i vody dalších světových oceánů údajně ukrývají pozůstatky kontinentů, kde kdysi bujelo vědění a civilizace jen rozkvétala. V Indickém oceánu to byla Lemurie a vody Tichého oceánu v dávných dobách spláchly vyspělý kontinent nazývaný Mu.

Příběhy o těchto ztracených zemích byly v minulosti nesmírně populární a jejich existenci se snažilo prokázat mnoho vědců a nadšenců. Dnes můžeme téměř s jistotou tvrdit, že žádné zatopené kontinenty s vyspělou civilizací nikdy neexistovaly, přesto však představy o nich stále vyvolávají pseudovědecké debaty a přitahují především čtenáře fantasy literatury nebo příznivce okultismu.

Lemurie

Lemurie měla být rozsáhlá pevnina mezi Madagaskarem a Srí Lankou. Teorie o tomto kontinentu vycházela z kosterních pozůstatků lemurů v Indii a jejich existence na Madagaskaru, tudíž tyto oblasti musela v minulosti spojovat pevnina, protože jinde v Africe ani na Blízkém východě nebyl doložen výskyt těchto opic. Mnoho vědců v 19. století skutečně v Lemurii věřilo. Pak ale v roce 1912 představil Alfred Wegener teorii kontinentálního driftu, která objasnila i lemuří záhadu.

Humbuk kolem Lemurie ale neutichl. Helena Petrovna Blavatská popsala Lemuřany jako jednu ze sedmi "původních ras", která však nedosahovala takového intelektu jako Atlantiďané, a tak je bohové odsoudili k utopení. Podle Rudolfa Steinera se jednalo o bezobratlé bytosti žijící z energie rostlin, které komunikovaly pomocí telepatie. Ve 20. století pak byl kontinent ztvárněn v mnoha dílech populární kultury.

Mu

O existenci ztraceného kontinentu Mu se poprvé v 19. století zmínil americký archeolog a antikvář August Le Plongeon, když zkoumal mayské pozůstatky na poloostrově Yucatán. Dospěl k názoru, že musí být mayská civilizace mnohem starší než například egyptská a jedná se tedy o potomky národa, který přišel z dnes již neexistujícího kontinentu. Jeho myšlenku následně zpopularizoval James Churchward, nicméně jím vyřčené teze nelze vědecky potvrdit.

Churchward tvrdil, že v zemi Mu žilo deset národů s jediným monoteistickým náboženstvím, které se později rozšířilo po celém světě. Kontinent zasáhla asi před 12 000 lety katastrofa a jeho pozůstatky představují Havajské ostrovy a Polynésie. Z přeživších velice inteligentních obyvatel se poté na ostrovech stali divoši. Tato fantaskní teorie má překvapivě i dnes své zastánce.

Atlantida

Bájná Atlantida je zmiňována o více jak dva tisíce let dříve než Lemurie a Mu. Jediné svědectví podávají Platónovy spisy. Tento velký myslitel zmiňoval hustě osídlený kontinent s vyspělou architekturou a rozvinutým obchodem. Jeho lokace by měla být někde za Héraklovými sloupy. Toto místo dnes nazýváme Gibraltarský průliv.

Platón zánik Atlantidy připisoval mohutnému zemětřesení, které se mělo odehrát kolem roku 9 600 před naším letopočtem. Zda šlo o mýtus, nikdy nezjistíme, protože samotný Platón žil až devět tisíciletí po zániku Atlantidy. Někdo věří, že jde o území potopené v Atlantiku, jiní hledají spojitost s ostrovy ve Středozemním moři a jiné teorie mluví o ostrovech v Karibiku nebo Srí Lance. Žádný důkaz o existenci tak vyspělé civilizace z doby před přibližně 12 000 lety v oblasti Atlantiku ani Středozemního moře nemáme, a tak lze předpokládat, že jde rovněž o pouhou fikci.

https://svetobeznik.info/lemurie-mu-a-atlantida-tri-ztracene-kontinenty/?

20.1.2009 Exploze silnější než několik tisíc megatun TNT způsobila před 13 000 roky déšť meteoritů nad územím Severní Ameriky (pravděpodobnou oblastí exploze jsou Velká jezera (The Great Lakes). "Předpokládáme, že dnešní Chicago bylo velmi blízko epicentra). Následně vypukly lesní požáry napříč celým kontinentem, což vytvořilo silnou vrstvu sazí a kouře, která zablokovala přístup slunečního záření na povrch kontinentu. Následovala náhlá malá doba ledová a během krátkého geologického období vyhynula některá z velkých pozemských zvířat. Této události byli svědky lidé na severoamerickém kontinentu, pro něž měla událost rovněž dalekosáhlé důsledky.

Vědci jsou přesvědčeni, že exploze komety nad zemským povrchem vedla k vyhynutí mamutů, šavlozubých tygrů a dalších velkých zvířat včetně savců, kteří se pohybovali na území Severní Ameriky. 

Hroty šípů a další artefakty z období tzv. indiánské kultury Clovis (kultura označovaná podle místa archeologických nálezů) - z počátků společnosti lovců a sběračů - rovněž vymizely po vytvoření černé vrstvičky před 13 000 roky. Vrcholné období rozvoje indiánské kultury Clovis se datuje do období před 13 200 až 12 900 roky.

Počátkem ledna 2009 publikoval vědecký tým zprávu, podle níž byly nalezeny miliardy diamantů o velikosti několika nanometrů, koncentrované v tenké vrstvě sedimentů, a to na šesti lokalitách USA a Kanady. Nové informace o objevu nanodiamantů ve stejné vrstvě jsou dalším důkazem kosmické katastrofy. Jejich datování souhlasí s obdobím před 12 900 roky, kdy náhle začíná studené období označované jako mladší dryas, které se projevilo i v Evropě. Toto období trvalo zhruba 1 300 let.

 • Části taveného skla, nanodiamantů, mikrokuliček a uhlíků byli nalezeny v Severní Americe a Tell Abu Hureyra (Sýrie), mohla to být však i návštěva mimozemské civilizace spojené s odvozem zlata (mladší Dryas období před 12 900 roky).  
 • Vědci doposud věděli pouze o dvou vrstvách, ve kterých byla nalezena více než jedna identifikace nanodiamantů: YDB před 12 800 lety a známá hranice křídového a terciárního prostředí před 65 miliony let, která je poznamenána masovým vyhynutím dinosaurů , amonity a mnoho dalších skupin. 

Jako odpověď na obvyklou kritiku kometární teorie - že nebyl nalezen žádný kráter po předpokládaném impaktu - Allen West říká: "Kometa nemusí ve skutečnosti narazit do povrchu Země, ale může explodovat v atmosféře a rozpadnout se na drobné fragmenty někde nad zemským povrchem." K podobné události došlo například v červnu 1908 v oblasti Podkamennaja Tunguzka na Sibiři, avšak ne s tak dalekosáhlými důsledky.

Vysoký tlak a uvolněné teplo mohlo vést k roztavení části ledovců v oblasti Grónska, což vedlo ke změně proudění a způsobilo rovněž změny klimatu. Mikroskopické diamanty se nacházejí pouze v sedimentech vrstvy, která se váže k období označovanému jako mladší dryas - nejsou ani pod ani nad touto vrstvou. Vše napovídá tomu, že před 12 900 roky se Země srazila s kometou nebo velkým meteoritem, tzv. uhlíkatým.

https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/kometa-vyhubila-mamuty-a-savlozube-tygry.html 

Mauretánie - Richat Struktre (Sahara), rozměry může odpovídat hlavní městu Atlantidy, vnější kruh má 23,5 km a je lemován horami na severní straně ve vzdálenosti 35 - 50 km

Pokud se zeptáte člověka alespoň trochu se zajímajícího o tajemno, na pět jevů či mýtů, které ho v této oblasti zaujaly a které považuje za zásadní, mezi prvními jistojistě zazní slovo Atlantida. Atlantida je někým považována za mýtus, smyšlenku bez reálného základu, provázející lidstvo stovky let, jiní ale věří, že Atlantida je dávná, dnes zapomenutá historie, a celý život věnují jejímu nalezení. Dnes vás seznámíme s fakty a domněnkami tak, jak je předkládá Ivo Wiesner ve své knize Atlantida - mýtus nebo zapomenutá historie?

Atlantská civilizace se podle Wiesnera a údajů, které získal pomocí systémové analýzy, zformovala někdy před 50 000 až 60 000 lety. V té době nebyla jedinou civilizací - souběžně s Atlantidou existovala civilizace Hyperborejců žijící na polárním souostroví nazývaným starými Řeky Hyperborea. Jednalo se o souostroví obklopující polární ostrov Dél. Na druhém zemském pólu měla existovat další nehumanoidní civilizace, Řeky pojmenovaná Thuleoi, jejichž země byla na starých mapách označena jako Ultima Thule. Toto souostroví bylo v období rozvoje Atlantidy bez ledu, zaniklo zřejmě při poslední etapě zániku Atlantidy, během průletu Nimiru v r. 9 564 př. n. l. - od této doby se zde udržuje mohutný ledovec. Současníkem Atlantidy bylo také Velké společenství Světla, zahrnující přibližně oblast Íránu, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu, Indie, Arábie a východní Afriky. Centrem duchovním i správním bylo souostroví Rutas, které zaniklo během kataklyzmat, vyvolaných průletem Nimiru v r. 3 449 př. n. l. Národ Suerů, obývající tuto oblast, byl mírumilovný, výhradně duchovního zaměření. Oblast Gobi a Tarimskou nížinu obývali Mongolové. Ačkoliv jejich technologie nebyly na takové úrovni jako atlantské, získali postupně mocenskou kontrolu nad většinou východní Asie a Západní Indie. Dobyvačnou a výbojnou rasou byli naopak Ásové, obývající rozsáhlá území od východního Řecka po východní úpatí Kavkazu včetně Malé Asie, dnešní Ukrajiny a jižního Ruska, další ze současníků Atlantidy. Další národ atlantské doby obýval pacifické ostrovy východně od Srí Lanky. Vlivem nepříznivých podmínek byli nuceni k přesunu až do Mezopotámie a tyto obyvatele dnes označujeme jako Sumery. Jednalo se o mírumilovné bytosti. Poslední velkou civilizací současnou s atlantskou představují Danané. Žili ve střední a jižní Evropě i v severní Africe. Civilizace zanikla během průletu Nimiru v r. 9 564 př. n. l. Jednalo se o vysoce eticky, technicky, technologicky a zejména duchovně vyspělou společnost, jejíž odkaz později převzali Keltové a staří Řekové.

O Atlantidě a ostatních zemích, jako např. Lemurii či Mu, existují důkazy nejen v písemných zmínkách jiných civilizací, v bájích, ale i jako kresby na mapách - např. Roselliho mapa z r. 1508 či Kircherova mapa z r. 1665. Roselliho mapa zobrazuje nejspíše stav kontinentů v Atlantské oblasti před kolizí s Nimiru v r. 113 519 př. n. l. Na jihoamerickém kontinentu je zakreslen dlouhý fjord, kterým podle analýz průběhu tektonických zlomů Středoatlantského riftu kdysi procházela riftová zóna, tvořící zásadní geotektonickou linii této oblasti. Během kolize se tento zlom zcela otevřel a tektonické síly vyvolané obrovskou gravitační silou Nimiru odvlekly odtrženou část jihoamerické pevniny do oblasti zhruba dnešního Sargassového moře, kde se stala mýtickým ostrovem Atlantů. Zbylá část jihoamerické pevniny byla gravitační silou Nimiru vláčena přibližně západním směrem, přičemž se vytvořila dnešní Brazílie, Venezuela a vyvrásnily se Andy.

Úroveň technologií Atlanťanů v době asi před 60 000 lety byla podobná jako v USA na počátku 30. let minulého století. Atlanťané byli dlouho pouze duchovní civilizací. Zlom nastal tehdy, když atlantští vědci objevili v jižní Americe, v Antarktidě (tehdy bez ledového příkrovu) a v západní části Severní Ameriky ruiny měst. Jednalo se o pozůstatky civilizací, působí-cích na Zemi ještě před kolizí s Nimiru před asi 115 000 lety. O těchto civilizacích existují zmínky a artefakty ukazující překvapivou úroveň letecké technologie, znalostí metalurgie či chemie, využívání elektrických světelných zdrojů atd. Archeology jsou však ve většině případů ignorovány, je patrná snaha o jejich prohlášení za podvrhy a končí jako nekatalogizované artefakty ukryté v depozitářích muzeí. Proč však ukrývat něco jen proto, že k tomu oficiální věda nemá vysvětlení? Vraťme se však zpět k objevům, které učinili atlantští vědci. Během svých archeologických výzkumů nalezli mnoho cenných vědeckých záznamů, vzorků přístrojů a zařízení, které pro jejich další vývoj znamenaly silný, pro nás nepředstavitelný impuls. Tento impuls byl však také zlomem ve směru mentální a etické revoluce. Začalo se výrazněji prosazovat technokratické zaměření atlantské společnosti, duchovno a harmonie byly nahrazeny egoismem a bezohledností. Atlanťané se začali považovat za bohy schopné ovládnout, tvořit i ničit vše existující v hmotném světě. Společnost Atlantidy se rozdělovala na nepočetnou elitu bohatých a mocných, střední vrstvu obyčejných lidí existenčně závislých na elitě a velkou skupinu otroků a téměř bezprávných dělníků. Ti byli doslova vyráběni pomocí objevených poznatků genetického inženýrství. Napětí, vytvořené rostoucím vlivem technokratické evoluce, se zhruba před 25 000 lety vyvinulo v otevřený střet mezi zastánci Zákona jediného Boha (který byl původním náboženstvím Atlanťanů), kteří si uvědomovali nebezpečí, spojená s jednostranným rozvojem technokratické civilizace, a stoupenců Belialu, jejichž nástrojem byla černá magie.


Co říká Kniha mrtvých

E. Cayce, H. P. Blavatská i egyptská Kniha mrtvých hovoří o čtyřech etapách vývoje a zániku Atlantidy. První kataklyzma se mělo odehrát asi před 55 000 lety, což dobře odpovídá průletu Nimiru v r. 52 369 př. n. l. Postihlo zejména východní Pacifik, oblast Atlantidy téměř minulo. V Atlantském ostrově Poseidia byla vytvořena řada hlubokých zlomů. Druhá etapa ničení Atlantidy odpovídá velmi dobře průletu Nimiru v r. 27 909 př. n. l. Důsledkem byl rozpad ostrovního kontinentu Poseidie na6 až 7 menších ostrovů. Třetí kataklyzma je spojováno s průletem Nimiru v r. 15 679 př. n. l. a znamenalo nejničivější ránu do týla Atlantské civilizace. Většina ostrovů atlantské říše zmizela beze stop a díky vzestupu hladiny Atlantiku nejméně o 100 m byla zatopena i většina sídlišť na okrajovém šelfu. Poslední období existence Atlantidy je charakterizováno náboženskou krutovládou kněží boha Tezcatlipoca, kteří zavedli obětování lidských obětí odpůrců a zajatců, což se udrželo u Mayů a Aztéků i po zániku Atlantidy. Věřili totiž, že krvavými oběťmi si usmíří boha. Zánik Atlantidy nastal při kataklyzmatu v r. 9 564 př. n. l., což uvádí i H. P. Blavatská, která vycházela z komentářů bonnských mnichů ke Knize Dhyanů. Aztékové jsou údajnými přímými dědici posledních Atlantů.
Jaký je podle Wiesnera důvod toho, že se ve východní oblasti Sargassového moře zbytky Atlantidy nenalezly, ačkoliv se tam podle Platona a egyptských zápisků měla nacházet? Nimiru v relativně malé výšce několika tisíc km přelétla nad Atlantikem a svou gravitací servala povrchové vrstvy ostrovů Atlantidy. Jejich zbytek byl zčásti uvržen do Atlantiku, zčásti na Africký kontinent a zčásti byl gravitací tažen do vesmíru jako vlečka Nimiru.

Obyvatelé Atlantidy

Od současné civilizace se Atlanťané odlišovali v mnoha směrech. Atlantidu obývaly dvě rasy. První byli bílí Danané, druhou, dominantní rasou byli červenohnědí Toltékové. Byli mnohem vyšší, muži alespoň 2,5 m, ženy 2 m, z generace na generaci se však jejich výška snižovala, zejména vlivem geomagnetického, geoelektrického a geoskalárního pole energie Zero. Snížením výšky se také projevovala určitá degenerace, vyvolaná přepychem a poklesem duchovní úrovně. Délka života původních obyvatel byla 800 až 1000 let, vlivem biologických podmínek se však zkrátila na polovinu i méně. Komunikačním prostředkem také původně nebyla řeč; neměli ani vyvinutý jazyk, neboť se dorozumívali výhradně telepaticky.

Vytěžování znalostí předchozích vysoce vyspělých civilizací umožnilo Atlanťanům obrovský technický pokrok, aniž by jejich vědomí bylo na tak zásadní skok připraveno. Postupně ztráceli své nadlidské mentální schopnosti (př. telekinezi), které byli pak nuceni kompenzovat vývojem nových a stále dokonalejších technologií.

Zánik Atlantidy

Čím se společnost stávala technokratičtější, tím více ji začalo ovládat hnutí, popírající existenci jediného boha, známé jako stoupenci Belialu (Děti Temnoty). Toto hnutí převzalo výkonnou moc a změnilo ji v krutý náboženský fundamentalismus, nepřipouštějící nic jiného, než svůj pohled na svět. Ke konci atlantské éry kněží Belialu všechny ty, kteří nepřijali jejich způsob myšlení a pojetí světa, zbavili možnosti aktivně pracovat ve svém oboru (týkalo se to zejména vědců a umělců). Ti nejzpupnější byli vyhnání do kolonií a popravováni. Jednou z takových skupin byli vědci, umělci, architekti a inženýři sou-středění kolem velekněze - mága Thowta. Nejen on, ale i ostatní věrní principům Zákona jediného Boha, věděli desítky let dopředu o nebezpečí, které Nimiru představuje. Na nátlak kněží Belialu museli odejít do Egypta, kde obnovili společenství stoupenců Zákona jediného Boha a založili civilizační centrum. Další vyhnané skupiny tohoto společenství odešly na oba polární kontinenty, mající v té době mírné klima, další skončily v Tibetu a na jiných místech, kde vybudovali depozita, v nichž jsou uloženy veškeré záznamy o vědě a historii Atlantidy včetně vzorků přístrojů, hmot, uměleckých děl a ostatních artefaktů.

K plnému rozvoji technokratické společnosti v Atlantidě tedy došlo asi před 30 000 lety. Díky jiným civilizacím tak ovládali technologie, na které by při normálním vývoji ještě mnoho tisíc let nedosáhli. Atlantskou říši v této době tvořil centrální ostrov Saturnia Amenti s hlavním městem Poseidia, součástí říše bylo také 12 kolonií. V důsledku průletu Nimiru v r. 27 909 př. n. l. se hlavní ostrov rozpadl na sedm větších a neznámý počet menších ostrůvků, následné ochlazení klimatu způsobilo neobyvatelnost ostrovů v severní části Atlantiku. Kataklyzma Atlanťany vyděsilo a došlo tak k rozsáhlému stěhování z ostrovů v Atlantiku do horských oblastí kontinentu, do oblastí Středozemního moře. Důsledkem této, zejména bojové, expanze Atlanťanů byly mnoho let trvající démonské války, ovlivňující i dnešní lidstvo, v jehož části je zabudována porážka Atlanťanů. Expanze do Evropy a Asie se tedy nezdařila. Vědci však zjistili, že epicentrem blížícího se příletu Nimiru bude mimo jiné celá oblast Atlantiku, sever Amerického kontinentu a jih Afriky. Další Altantské pokusy o útěk byly přerušeny příletem Nimiru v r. 15 679 př. n. l. Došlo k prolomení Gibraltarské úžiny, tsunami zasáhly hluboko do nitra pevniny a naplnily Středozemní moře do jeho nynější podoby. Ostrovy Atlantů zmizely z povrchu až na několik malých mimo dosahu řádění Nimiru. Tyto události popisují manuskripty uložené v egyptských chrámových knihovnách i nápisy na kamenných pylonech, s nimiž byl seznámen Solon a další historikové. Stejné události jsou popsané v Platónově díle Timaios a Kritias. Popisují tedy skutečnou historii zániku Atlantidy jen posunutou o 6115 let? Technické, technologické a duchovní znalosti Atlantidy po jejím zániku přežívaly pouze ve formě pověstí a bájí. Obyvatelstvo kdysi mocné říše překročilo práh úpadku a barbarizace, umocňované silným vlivem stoupenců Belialu. Poslední dva ostrovy patřící k Atlantidě pohřbil definitivně průlet Nimiru v r. 9 564 př. n. l.

Průlety Nimiru (Planeta X)

Tee: Nibiru je desátou planetou a je odpovědná za cyklická pozemská kataklysmata v intervalech asi 6115 let (pouze jednou za 6115 let se přiblíží k Zemi).

 • 113 519 př. n. l kolize Země s Nimiru, Zlom ve vývoji  Atlantidy nastal tehdy, když atlantští vědci objevili v jižní Americe, v Antarktidě (tehdy bez ledového příkrovu) a v západní části Severní Ameriky ruiny měst. Jednalo se o pozůstatky civilizací, působí-cích na Zemi ještě před kolizí s Nimiru před asi 115 000 lety. Podle českého badatele Ivo Wiesnera prvním střetem s Nibiru (Nimiru) prošla Země kolem roku 113 519 př. n.l. Náraz Zemi odmrštil dál od Slunce, došlo ke ztrátě frekvence a ztrátě Světla, zkrácení dne a k silnému ochlazení. Vznikly také různá pohoří, Himaláje, zanikly různé kontinenty. Také legenda o Atlantidě či Noemova archa během povodně spadá do účinků Nibiru. Při tomto kataklyzmatu došlo také, jakkoli neuvěřitelně to zní, k převrácení pólů Země. O této události mluví např. řada egyptských textů, na které se odkazují i pozdější římští historikové a o téměř totožných událostech mluví i čínské texty. V Harrisově papyru se píše o kosmickém otřesu, po kterém došlo k překocení Země, takže jih se stal severem a východ západem a Země se otáčela v opačném směru. O změně východů Slunce se zmiňuje také Platón v dialogu "Politikos" - změna byla prý provázena velkou potopou, při níž zahynulo mnoho lidí.
Každý třetí cyklus, počínaje rokem 70 714 př.Kr., způsobuje kataklysmata s globálním ničivým účinkem.

 • 52 369 př. n. l. Postihlo zejména východní Pacifik, oblast Atlantidy téměř minulo (První kataklyzma se mělo odehrát asi před 55 000 letyE. Cayce, H. P. Blavatská i egyptská Kniha mrtvých hovoří o čtyřech etapách vývoje a zániku Atlantidy).
 • 34 024 př. n. l. je totožný s druhou, babylonskou potopou světa. Mono Lake a odehrála se přibližně před 34 tisíciletím, kdy si zemské magnetické póly nakrátko vyměnily místa, aby se pak zase vrátily zpět.
 • 27 909 př. n. l. se hlavní ostrov rozpadl na sedm větších a neznámý počet menších ostrůvků - Druhá etapa ničení Atlantidy - před cca 30 000 nastal tzv. Velký odklon vědomí.
 • 21 794 př. n. l. 
Podle Wiesnera došlo k překocení osy Země nejméně třikrát, a to v letech 15 679, 9 564 a 3 449 př. n. l. Každý z těchto 3 cyklů se projevil změnou rychlosti otáčení Země, tedy délkou dne, docházelo i ke změně polohy a rychlosti oběhu vůči Slunci. Jako příčinu, která ho vedla k podobným závěrům, uvádí mimo jiné vlastnosti Nimiru - obrovskou hmotnost, rychlost, úhel, ve kterém její oběžná dráha protíná ekliptiku Země a intenzitu magnetického pole, která je podle něj stonásobně vyšší, než intenzita zemského magnetického pole. 
 • 15 679 př. n. l. došlo k prolomení Gibraltarské úžiny, tsunami zasáhly hluboko do nitra pevniny a naplnily Středozemní moře do jeho nynější podoby  - znamenalo nejničivější ránu do týla Atlantské civilizace. Většina ostrovů atlantské říše zmizela beze stop a díky vzestupu hladiny Atlantiku nejméně o 100 m byla zatopena i většina sídlišť na okrajovém šelfu. 
 • 9 564 př. n. l. poslední dva ostrovy patřící k Atlantidě byly pohřbeny - poslední etapě zániku Atlantidy (uvádí i H. P. Blavatská, která vycházela z komentářů bonnských mnichů ke Knize Dhyanů).
 • 3 449 př. n. l. Současníkem Atlantidy bylo také Velké společenství Světla, zahrnující přibližně oblast Íránu, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu, Indie, Arábie a východní Afriky. Centrem duchovním i správním bylo souostroví Rutas, které zaniklo během kataklyzmat, vyvolaných průletem Nimiru. Národ Suerů, obývající tuto oblast, byl mírumilovný, výhradně duchovního zaměření.  
 • 2 666 n.l. další trojnásobný ničivý cyklus globálního dosahu.


Robert Olschbaur, Pavlína Beitlová

https://veksvetla.cz/prileti-v-sobotu-nibiru-co-si-o-tom-myslim-ja/<br>

https://matrix-2012.cz/index.php?

Více zde: https://sargon.webnode.cz/news/rozporna-delka-period-/ 

Pravda-tv.com

Hardus: Lidé se odcizují Bohu a tedy i sobě, nedodržujeme zákony Univerza a uvažujeme pouze rozumem - řídíme se jen myšlenky ega a neposloucháme hlas srdce (intuice) - podobnou cestou šli lidé na Atlantis.

 • Byli varováni sopečnými erupcemi atd.
 • Země je koule potažená energií - vibrací, Atlantis bylo slabé místo a jednoho dne pukla.
 • Před cca 9700 - 11 000 věrní bohu odešli do Střední a Jižní Ameriky, Egypta. 
 • Dnes jsou také zemětřesení, orkány, hurikány, povodně. 
 • Co dělat? hledejte říši Boha, jeho lásku a spravedlnost, vše ostatní Vám bude přidáno, radil Ježíš.
zobrazit více..
Loading...