Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Oskar Krejčí (* 13. července 1948 Praha) je český politolog, autor přibližně třiceti knih a více než tisícovky nejrůznějších studií a článků. Je univerzitním profesorem, ředitelem Institutu globálních studií UJAK v Praze. Narodil se v Praze, střední školu vystudoval v Sokolově. V devatenácti letech byl zatčen při pokusu o překročení státní hranice do Rakouska a po více než dvouměsíčním věznění odsouzen ke čtrnácti měsícům podmíněně. Rok pracoval jako horník na dole Gen. Jeremenko v Ostravě a více než rok jako strojník na KVHU ve Vřesové na Sokolovsku; zde vstoupil do KSČ. V letech 1969 až 1974 studoval na Filozofické fakultě UK v Praze sociologii a filozofii. Podílel se zde i na práci tzv. prověrkových komisí. Poté pracoval v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV a absolvoval dlouhodobé vědecké stáže v SSSR a v USA.

Oskar Krejčí, vize, názory a úvahy

12.9.2020

 • během období koronaviru se stalo samozřejmostí, že se státy včetně EU neuvěřitelně zadlužily a pochopily, že na výši dluhu nezáleží - kopírují americký styl (v 1971 se odpojil USD od zlata a od té doby masově vyrábí USD), nezáleží na velikosti dluhu, ale vy musíte umět obsluhovat dluh (splácet správným bankám úvěry), kapitalismus se dostal do fáze, které je teoreticky neuchopená a téměř nečitelná

2.6.2020

 • HŮŘ UŽ BYLO? "Nevypočitatelná třaskavina!" "Kdybych chtěl být škodolibý, pokud by takto postupovali v Hongkongu..." Politolog profesor Oskar Krejčí analyzuje situaci nejen ve Spojených státech amerických, ale také v Rusku a v Číně. Vysvětluje, proč Čína nechce být hegemonem, a jak se urychlil pohyb k multipolaritě. "Vzrostlo ale nebezpečí, že tu budeme mít vedle sebe paralelní světy. Jeden kolem Spojených států s velmi silnými odstředivými tendencemi u spojenců USA, a druhý podstatně volnější třeba kolem Šanghajské organizace spolupráce." Česko má podle profesora v této historické chvíli šanci podílet se na vytváření úplně nové bezpečnostní architektury v Evropě. "Všichni brzy poznají, že jsou bez peněz." Hovoří o vytvoření pásma garantované bezpečnosti. Vyslovuje i zásadní obavy z budoucnosti. 
 • https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Profesor-Krejci-Vsichni-poznaji-ze-jsou-bez-penez-Nekupujte-zbrane-vyjednejte-novy-system-Nechte-byt-bourace-Koneva-A-Cina-s-USA-625934

10.3.2020

 • u koronaviru nevíme o co jde
 • je potřeba rozlišovat mezi znečištěním přírodního prostředí (to je zločin, plasty, jedy v potravinách atd.) a změnou klimatu
 • Pentagon je největší znečišťovatel (uhlíková stopa je větší než Švédsko) a také největší spotřebitel ropy na světě, války se podílení na změnách stejně jako další činnosti, proto je nutné řešit i tento problém, paradoxem tak je zvyšování výdajů na zbrojení
 • na konci století bude Indie větší ekonomika než EU, žije zde 180 milionů muslimů, 
 • baviči jsou v módě (Slovensko, USA, Ukrajina)
 • konflikt na Ukrajině skočí až USA zjistí, že ji nepotřebují (hrozí rozdělení Ukrajiny, nebo bude autonomie pro východ Ukrajiny, pak mohou těžit z mostu mezi EU a Ruskem)
 • Karla Maříková, její příměr o invazivních rostlinách a živočiších se mu nelíbí (člověka nelze přirovnávat k invazivním rostlinám)
 • politická migrace je vyvolaná zejména západními státy (Libye, Sýrie, Afgánistán, Irák atd.), sociální migraci EU není schopna zvládnout (trend narůstá hlavně v Africe, jde o více jak 100 milionu lidí a klesá díky populační explozi vzdělanost a konflikty a dále roste porodnost)
 • zavření hypermarketů je cesta k vytvoření paniky (nebojíme se úmrtí, ale neznáma, co způsobí koronavir, u chřipky máme zkušenost), není k ní důvod
 • je důležitá pro Česko aktivní diplomacie před zbrojením, potravinové bezpečnosti pro Česko dosáhnout nelze (pokud se zastaví mezinárodní obchod jsme namydlení), 
 • potřebujeme politicky integrovanou Evropu na úroveň autonomně kulturní a ekonomický život národních celků (ne současná EU)
 • Česko má potravinové zásoby v hmotných rezervách na 1,3 -1,5 dní
 • naše ČNB není suverénní ani ministerstvo obrany a vnitra, pouze formálně(sdílená suverenita)

Oskar Krejčí, knihy:

 • Komentáře a rozhovory. Díl 2. Praha: Argument OVIA z.s., 2019. 226 s. ISBN 978-80-907365-3-5 - Elektronická verze knihy
 • Sametová revoluce. Druhé vydání. Praha: Professional Publishing, 2019. 160 s. ISBN 978-80-88260-37-0
 • Komentáře a rozhovory. Díl 1. Praha: Argument OVIA z.s., 2018. 115 s. ISBN 978-80-907365-0-4 - Elektronická verze knihy
 • Geopolitika Ruska. Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2017. 534 s. ISBN 978-80-906594-9-0
 • Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. 5. doplněné vydání. Praha: Professional Publishing, 2016. 426 s. ISBN 978-80-7431-161-1
 • Mezinárodní politika. 5. upravené vydání. Praha: Ekopress, 2014. 804 s. ISBN 978-80-87865-07-1
 • Sametová revoluce. Praha: Professional Publishing, 2014. 160 s. ISBN 978-80-7431-138-3
 • Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-056-0 - Elektronická verze knihy k dispozici při příležitosti 65. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv
 • Válka. Druhé, upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-063-8 - Elektronická verze knihy zpřístupněná u příležitosti 100. výročí začátku 1. světové války
 • Válka. Praha: Professional Publishing, 2010. 170 s. ISBN 978-80-7431-029-4
 • Геополитика Центральной Европы. Взгляд из Праги и Братиславы. Москва - Пpaгa: Научная книга (ISBN 978-5-91393-048-4), Ottovo nakladatelství (ISBN 978-80-7451-015-1), 2010. 424 s.
 • Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. Čtvrté, doplněné vydání. Praha: Professional Publishing, 2010. 400 s. ISBN 978-80-7431-018-8
 • Mezinárodní politika. 4. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2010. 752 s. ISBN 978-80-86929-60-6
 • Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Professional Publishing, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7431-001-0
 • Zahraniční politika USA. Praha: Professional Publishing, 2009. 437 s. ISBN 978-80-86946-68-9
 • Mezinárodní politika. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Ekopress], 2007. 744 s. ISBN 978-80-86929-21-7
 • Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing, 2006. 484 s. ISBN 80-86946-01-0
 • Geopolitics of the Central European Region. The view from Prague and Bratislava] Bratislava: Veda, 2005. 494 s. ISBN 80-224-0852-2
 • Politická psychologie. Praha: Ekopress], 2004. 320 s.ISBN 80-86119-84-X
 • Mezinárodní politika. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2001. 712 s. ISBN 80-86119-45-9
 • Geopolitika středoevropského prostoru. Horizonty zahraniční politiky České republiky a Slovenské republiky. Praha: Ekopress, 2000. 320 s. ISBN 80-86119-29-7
 • Povaha dnešní krize. Praha: East Publishing, 1998. 224 s.
 • Mezinárodní politika. Praha: Victoria Publishing, 1997. 512 s.
 • Czechoslovak National Interest. Boulder: East European Monographs, 1996, 362 s. ISBN 0-88033-343-X
 • History of Election in Bohemia and Moravia. Boulder: East European Monographs, 1995, 472 s. ISBN 0-88033-330-8
 • Kniha o volbách. Praha: Victoria Publishing ,1994. 354 s.
 • Český národní zájem a geopolitika. Praha: Universe, 1993. 180 s.
 • Kdo vyhraje volby '92. Praha: Ucho, 1992. 144 s.
 • Hovory o demokracii a "sametové revoluci". Praha: Trio, 1991. 144 s.
 • USA a mocenská rovnováha. Praha: Svoboda, 1989. 352 s.
 • Americký konzervatismus. Praha: Svoboda - Pravda, 1987. 262 s.
 • Technologické iluze. Ke kritice teorií stadií růstu. Praha: Academia, 1986. 184 s.
zobrazit více..
Loading...