Klíčové faktory působící na přerozdělení světa

Klíčové faktory působící na přerozdělení světa

Současný svět, který byl v minulém století bipolární (kapitalismus a socialismus se závody ve zbrojení), se mění na multipolární. Do hry vstupují další hráči, Čína a nadnárodní digitální korporace v čele s největšími miliardáři. Níže uvádím některé hlavní faktory, které mohou být hybateli nového přerozdělení moci na planetě Zemi, před ovládnutím Měsíce a Vesmíru.

Klíčové období, kdy se bude odehrávat nové přerozdělení světa a sfér vlivu je období 2020 -2025 (proces může probíhat do konce desetiletí, součástí procesu mohou být i vesmírné války)

Seznam významných faktorů, které působí na přerozdělení světa:

Pandemie koronaviru , která odstartovala koncem roku 2019, zrychlila proces zásadních společenských změn v globálním měřítku a přechod k digitální globalizaci.

 • růst populace a nové závody ve zbrojení
 • Krize kapitalismu 21. století (rostoucí chudoba způsobuje omezení spotřeby, zpomalení toku peněz v ekonomice a zastavení růstu), který se nachází na konci svého vývojového cyklu a bude nahrazena novým (splní se předpověď Karla Marxe a Bedřicha Engelse?) systémem (probíhá samo destruktivní proces). Lidský faktor uvádí do chodu soukolí "kapitalismus 21. století a jeho zákony se všemi důsledky (spotřební způsob života, růst dluhů, civilizačních nemocí, závislosti, pohodlnost, individualismus, závist a další lidské vlastnosti)
 • Multipolární svět (dříve jsme měli pouze bipolární svět, USA a Rusko) se mění, díky rostoucímu vlivu technologických nadnárodních korporací, kteří působí na nové přerozdělení majetku a moci  
 • Rostoucí polarizace mezi chudými a bohatými napříč planetou, je to způsobeno rostoucí radikalizací a aktivizací díky sociálním sítím a děním ve společnosti
 • Zrychluje se růst celoplanetárních dluhů a tím narůstá celoplanetární polarizace (roste nerovnost mezi ELITOU a MASOU)
 • Ze společnosti mezí tzv. střední vrstva (je stabilizující prvek v systému), díky tomu roste polarizace ve společnosti (politická, názorová, ekonomická, majetková, informační, ve vzdělání atd.), která se koncentruje do izolovaných pólů (extrémů, akumuluje se energie, která nemá tok atd.), při překročení mezích úrovní dojde k pulzu ( "bodu zlomu", záblesku, vybití energie) nahromaděné energie (exploze, imploze) a následuje obnovení provázaného toku v nové dynamické rovnováze v UNIVERZU
 • Probíhá souboj Demokracie a Autokracie v globálním měřítku, současně přibývá nová síla v podobě TECHNOKRACIE s kontrolovanou společností v digitálním virtuálním ekosystému (západní nebo východní model)
 • Tyto digitální nadnárodní korporace (DVS) mají jednu velkou výhodu, mají "DŮVĚRU" svých zákazníků (na rozdíl od státu, kde jejich elitám nevěří chudá masa), případě příchodu očistné krize mohou DVS plně zúročit tuto výhodu (důvěra) a vystoupit ze stínu národních států a díky svojí moci se mohou stát světovými mocnostmi
 • Dynamický nástup robotizace, umělé inteligence a dalších nově vytvořených technologií (které budou v majetku úzké skupiny osob), bude způsobovat zánik pracovních míst bez náhrady pro většinové obyvatelstvo
 • Cyklický příchod recese způsobí pokles ekonomiky, výprodeje na burze, paniku, opětovný růst úroků, důsledkem bude kolaps, bankroty současných národních států a zadlužených obyvatel
 • Kolaps světového finančního systémuGuvernér ČNB Rusnok říká, že další snížení úrokových sazeb z již tak nízkých úrovní by mohlo podkopat stabilitu finančního systému (15.6.2020, Reuters). Platí tento názor i pro ECB a další banky? 
 • Legalizace nové digitální měny (např. LIBRY), zrušení papírových peněz v celosvětovém měřítku a přesun života do virtuálního digitálního ekosystému v Digitálních virtuálních státech. Tyto státy se mohou stát novodobými kolonizátory světové populace pomocí zlatého rybníku, kontrolované společnosti a "dopaminové závislosti" na moderních technologiích
 • Dokončený Brexit může být také přípravou na nové změny ve vývoji lidské civilizace po roce 2020 (nové geopolitické přerozdělení světa a sfér vlivu) a také možný postupný rozpad EU nebo odchod dalších členů
 • Rozdílné civilizační a ekonomické modely, které mezi sebou bojují o svůj prostor (ekonomický prostor a moc) k životu a probíhá také souboj o nového lídra, který bude ovládat planetu. Nedostatek surovin a prostoru pro další růst na Zemi motivuje ke kolonizaci Vesmíru
 • Zrychlování, individualismus, nové technologie, neutuchající honba za ziskem, porušování současných mezinárodních pravidel, dohod a současně vypovídání stávajících mezinárodních smluv v celosvětovém měřítku
 • Zničená a zamořená příroda a nedostatek levné energie (vyčerpané zdroje, žití na ekologický dluh planety), to jsou faktory, které jsou limitující pro další nutný růst kapitalismu 21. století. Čekají nás nepopulární kroky a změny, nikdo nechce udělat první krok (již nelze dále žít na úkor jiných lidí, států, světadílů ani na úkor Přírody)
 • Je naplněno všech 7 faktorů, které způsobily zánik všech předešlých civilizací za posledních 10 000 roků podle prof. Miroslava Bárty
 • Hrozí pád světového finančního systému?
 • 8. faktor v podobě celoplanetárního účinku (minulé civilizace byly pouze lokální) je již také naplněn a umocňuje předešlých 7 faktorů v "ELIXÍR NEZNÁMÝCH ÚČINKŮ A DŮSLEDKŮ"
 • 9. faktor v podobě základního zákonu kapitalismu 21. století se stává drogou (honba za ziskem) "BUĎ BUDEŠ EKONOMICKY RŮST A TEDY RYCHLE POŽÍRAT DRUHÉ, NEBO BUDOU RYCHLEJŠÍ TI DRUZÍ, KTEŘÍ POŽEROU TEBE A BUDOU EKONOMICKY RŮST" je posledním 9. hřebíčkem do rakve, který urychluje rozklad jedinců, rodiny, společnosti a přírody
 • 10. faktor spočívá v ničivé síle (zbraně hromadného ničení, v současné době startuje nová vlna zbrojení, roční investice dosahují až 2 biliony USD) kterou disponuje současná civilizace, díky které by bylo možné více jak 10krát zničit celou planetu, taková síla v novodobých dějinách lidstva ještě nikdy nebyla soustředěna do rukou jedinců, kteří mohou stiskem "červeného tlačítka" zničit planetu a vyhladit celou lidskou populaci a život na zemi
 • 11. faktor Schumannovy rezonance způsobené pulzováním Země 
 • 12. faktorem jsou cyklické změny v přírodě a současně konstelace planet ve Vesmíru (načasování, které je vzájemně provázané v Univerzu, nastal vhodný čas pro změnu)
 • Měsíc je osmý neobsazený světadíl, nyní probíhají globální závody o jeho ovládnutí (jeho ekonomické využití a ovládnutí poslouží jako základna pro kolonizaci vesmíru), dalším neobsazeným územím je Arktida, kde probíhá také souboj velmocí
 • Kolonizace vesmíru a těžba surovin na asteroidech, boj mocností o co největší vliv ve Vesmíru, kdo bude vládcem Vesmíru a Měsíce, vládcem celé planety? Již nyní se vedou spory mezi mocnými, jakými pravidly se bude toto dělení řídit, dohoda je téměř nemožná!
 • Spuštění satelitních 5G sítí po roce 2021 (cca 12 000 satelitů Starlink)
 • Klesající diverzita fauny a flóry (kůrovcová kalamita, eroze půdy, sucho, vymírání živočišných druhů atd.), klimatické změny, klesající různost západní civilizace (orientace na zisk, úspěch a spotřebu, vše ostatní je potlačováno) a její konzumní způsob života (který je importován do celého světa) jsou faktory, které signalizují příchod bodu zlomu
Kdy bude Jalta II (rozdělení sfér vlivu mezi mocnosti), bude to již v roce 2020?

Ovlivní moderní technologie (umělá inteligence, robotizace, atd.) vývoj civilizace?

Ano, zásadním způsobem! Hrozí, že lidská populace bude ovládána a řízena prostřednictvím moderních technologii (Technokracie).

 • Západní civilizační model prochází poklesem různosti (diverzity, která zajišťuje jeho celistvost a odolnost), protože jediným kritériem je honba za ziskem a úspěch. Za posledních 200 roků byl tento civilizační model postupně importován do celého světa. Nyní se nacházíme na "bodu zlomu", kdy se západní civilizační model není schopen přizpůsobit současným změnám, protože má oslabenou diverzitu (to je způsobeno jak honbou za ziskem, potlačováním jiného názoru, ale také způsobem myšlení, konzumním způsobem života, vršením dluhů a drancováním přírody). Moderní technologie mohou být příležitostí pro obnovu a regeneraci západní civilizace na jedné straně, ale současně na druhé straně hrozbou (zneužití moderních technologií úzkou skupinou elit pro další růst zisku na úkor ostatních), která urychlí pád a rozpad západní civilizace (vývojová metamorfóza s pulsovou změnou a bodem zlomu) na jejichž základech vyroste nová civilizace (jak se již v dějinách opakovaně stalo). Bude to TECHNOKRACIE nebo "BAREVNÁ SPOLEČNOST"?
 • Nástup 5G sítí urychlí vývoj a směřování lidské civilizace (podobně jako robotizace, umělá inteligence mají 5G sítě v sobě obsažené obě polarity, je volbou lidí, jak tyto technologie ovlivní naše další směřování)
 • Klimatické změny provázené poklesem diverzity fauny a flóry působí a jsou provázané s vývojem lidské civilizace, kombinace pouze těchto dvou faktorů urychluje vývojový proces (zrychlování změn v civilizaci urychluje změny klimatu)
19.6.2020 Angela Merkelová: EU čelí velmi, velmi těžké době. Čelí nejhorší recesi od druhé světové války. Přesto někteří nemusí docenit, jak špatná tato situace je (Bloomberg)  
zobrazit více..
Loading...