Kapitalismus 21. století

p>Vzniká "ekonomika digitálních platforem" (digitální kapitalismus nebo feudalismus), nejhodnotnější komoditou světa se stávají právě osobní data, která se stávají kapry (s využitím dopaminové závislosti) ve "zlatém rybníku". Čeká nás nějaký nový vývojový střet civilizací po 500 letech (dobytí Mexika, získání zlata a stříbra, tyto komodity se stali hybatelem světové globalizace) působení kapitalismu? Budou to osobní data, která se stanou novou rozbuškou v příštím desetiletí? 

Znaky a projevy kapitalismu 21. století

 • má základní zákon "HONBA ZA ZISKEM", který se stal celosvětovou drogou a likviduje současnou civilizaci a Přírodu
 • honba z "ÚSPĚCHEM a MOCÍ"
 • ŽITÍ NA DLUH PLANETY, na úkor chudých a méně vzdělaných atd.
 • Konzumní způsob života, který se stává exportní komoditou do rozvojového světa
 • Vláda peněz, vše se dá koupit, je to jen otázka peněz
 • Kapitalismus 21. století je zaslepen finančním ziskem a ostatní jej nezajímá, pokles biodiverzity je důsledkem i lidské činnosti způsobené právě slepotou kapitalismu (důsledkem slepoty je náraz do překážky)
 • Z POHLEDU KAPITALISMU 21. STOLETÍ NENÍ důležitá VODA, ALE LEVNÝ a dostupný ZDROJ ENERGIE, KTERÉ UMOŽNÍ MIMO JINÉ I LEVNÉ EFEKTIVNÍ ODSOLOVÁNÍ MOŘSKÉ VODY
 • Pro současnou společnost jsou charakteristické tyto znaky: individualismus, spotřeba, žít na účet jiného, informace, růst (zisku, nerovnováhy, dluhů, spotřeby, počtu chudých, moci atd.), bezohlednost k člověku a přírodě, rozklad morálky a rodinného modelu, neschopnost dlouhodobé koncepce a neodpovědnosti za své činy
 • Dluhy mají celoplanetární charakter a zejména u vyspělých západních zemí jsou nesplatitelné (zejména díky demografické křivce, modelu kapitalismu 21. století a nutnosti poklesu průmyslové produkce)
 • více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika 

Kniha: Robert B. Reich (2003), V pasti úspěchu -- Diagnóza kapitalismu 21. století

 • vstupujeme do nové epochy, která je převratnější, než byla průmyslová revoluce
 • nikdy předtím nemělo tak velké množství lidí tak snadný přístup k tolika možnostem
 • narůstá agresivita konkurence, pracovní místa, úspěch přestávají být méně jisté, roste polarita, život se zrychluje, osobní a rodinný život je zanedbáván
 • jsme to my sami, kdo v roli spotřebitelů a zákazníků toto kolo roztáčíme do vysokých obrátek, postupně ztrácíme vlastní identitu, lidskou tvář a důstojnost
zobrazit více..
Loading...