Karel Kožíšek

(8. 1. 1924 – 20. 7. 1995), legenda československé psychotroniky
  • nazýval svoje diagnostické kresby portréty astrálního těla a byl schopen nakreslit momentální stav nebo předvídat příchod nemocí, či dokonce smrti s předstihem až půl roku.

významného brněnského  léčitele, psychotronika, diagnostika a malíře obrazů s léčebnými účinky. Člověka, který si svým bodrým a přímočarým vystupováním, zaštítěným hlubokou vírou v Boha, získal mnoho přátel i příznivců (nebo nepřátel a odpůrců),  člověka, který byl  (a stále je) mým dědečkem a na něhož zapomenout jednoduše nelze, neboť ve skutečnosti nikdy neodešel.

Ani tento poměrně dlouhý čas  nedokázal zastřít rouškou zapomnění  průkazné činy tohoto průkopníka automatické kresby  a s ní spojeného léčitelství u nás. V době "totalitního temna" se i přes mnohá úskalí věnoval  této oblasti, která byla tehdy, mírně řečeno,  nežádoucí a nenechal se odradit i za cenu nejrůznějších příkoří. Když bylo pro něj nejhůře (vždy může být i hůř), odešel do svého, před lidmi skrytého světa naplněného boží láskou, tolerancí a vnitřní krásou ... a začal tvořit díla, která nemají dodnes obdoby, neboť  co nádherného do nich tehdy vložil, to z nich dodnes vychází - jen nesnadno a neúplně se to mohu pokusit  popsat - snaha o lepší svět i  krásu duše, víra v lepší budoucnost a dobrotivé světlo, které ač je všude kolem nás, tak je natolik hmatatelné pouze individuálně a není běžně cítit či vidět  (alespoň do určité míry duchovního vývoje jedince či doby, v níž právě žije). 

 Jeho duchovní "Já" zůstává i se svým odkazem pořád mezi námi, stejně tak jako  jeho díla, která bez ustání vydávají onu uklidňující a uzdravující energii. To vše se děje  i přesto, že nám dnešní, většinou až příliš uspěchaná doba  nijak neusnadňuje ono mimosmyslové  či duchovní vnímání, pokud tomu tedy záměrně nevěnujeme svůj čas či životní směr.

Jsem velmi ráda, že mohu opět prezentovat část  těchto jedinečných kreseb a obrazů a nabídnout je širší veřejnosti, tentokrát již dlouhodobě v prostorách, které nabídl ve svém obchodě  pan Jan Zlámal, velký to fanoušek dědečkových děl.

 

zobrazit více..
Loading...