Detoxikace půdy

Fytoremediace - detoxikace půdy
 

Pro detoxikaci půdy od těžkých kovů se používá:

  • křídlatka vytahuje z půdy těžké kovy a tím ji detoxikuje
  • pásy kopřiv se používají v permakultůře na oddělení chemicky obhospodařovaných pozemků a permakultůrní zahrady
  • jetel luční
  • vrba (je tzv. hyperakumulátor), je schopná efektivně absorbovat těžké kovy jako cadmium, nikl nebo olovo
  • Brassica juncea nebo indiánská tráva (Sorghastrum nutans)
  • kaštan – jírovec
  • huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), rákos (Phragmites australis) - na odstraňování antiflogistik z půdy
zobrazit více..
Loading...