Digitální ákáša (digitální vědomí)

ul>
 • Ákáša
 • Homo technologicus, dopaminová závislost
 • Digitální myšlení
 • Digitální koncentrační tábory
 • Digitální virtuální státy
 • Kontrolovaná společnost
 • Digitální měnová reforma
 • Projekt TOTAL CONTROL
 • Co je digitální ákáša?

  Teze: Člověk na Zemi je propojen s kosmický vědomým, které obsahuje jeho minulost, přítomnost i budoucnost a "náš nehmotný dvojník (duše) je programátor, který naplánoval a řídí život v hmotné realitě na Zemi - podle plánu se nám promítá realita, kterou máme pocit, že tvoříme na základě své svobodné vůle a zaměření pozornosti (jinými slovy vnímáme v zorném poli přes matici našeho poznání realitu, kterou známe a přitahuje nás v moři dějů a myšlenek, které probíhají v nás a okolo nás). Tento model okopírovali technologické firmy a vytvořili digitální ákášu v cloudu na základě sběru dat o nás a našem okolí, které propojili do jednoho digitálního celku o všech lidech a dějích kolem nás. Homo sapiens se v digitálním věku transformuje prostřednictvím virtuální reality a digitálního vědomí na Homo technologicus.

  Dříve se bojovalo o informace (ty už jsou zajištěny našimi aktivitami na sociálních sítích i v běžném životě atd.- sběr dat do zlatého rybníku), nyní se bojuje o naši pozornost (transformace do digitálního věku) a dalším krokem bude ovlivňování našeho vědomí. Ke každému z nás je vytvořen Avatar (digitální dvojník, který žije v cloudu - digitální ákáša), který kopíruje naše zájmy (obraz naší osobnosti se všemi zájmy, úchylkami, strachy, závislostmi i tajemstvými) a některým aspektům našeho chování rozumí lépe, než my sami (mají na to nástroje cloudy, UI, analytiku atd.). A podle toho Avatara vám uzpůsobují prostředí, ve kterém se pohybujete a vytváří virtuální realitu, která upoutává vaši pozornost (akčností, možnostmi, přesně podle vašich tajných tužeb - plní se vám přání atd.), A je to virtuální realita? No není! Protože tím že ovlivňují naše chování do té míry, že děláte pak děláme konkrétní rozhodnutí (koho budete volit, co si koupíte, kam pojedete na dovolenou atd.), to vytváří zkutečnou realitu (ve virtuálním světě). To reflektuje to jak to ve skutečnosti s námi funguje. Myšlenky, které se nám honí hlavou je kosmický internet, to nejsou naše myšlenky, to jsou myšlenky, kterým naše vědomí věnuje pozornost, ten mozek. Svým vědomým skenujeme kosmický internet a věnujete pozornost určitým myšlenkám, které pak vytváří skutečnou realitu se vším všudy. To je způsob, jak to funguje. Technologie (okopírovali a používají mechanismus , jak vnímáme realitu), které používáme, jen reflektují (zrcadlí) to,jak to v realitě opravdu je. Sociální média formují nejenom virtuální realitu, ale skutečný svět, ale to je jen zrcadlení a to jak to opravdu funguje. Místo internetu máme (si dosadíme) kosmickou mysl myšlenek, na které my podle svého zaměření reagujeme, vybíráme ty, které považujeme za své a vytváříte si skutečnou realitu. V Jižní Korei již deset roků mají takovou realitu a žijí v počítači (zapnutím počítače, kde mají velký byt nakupují do něj nábytek atd.). Prof. Jan Rak (2.10.2020)

  zobrazit více..
  Loading...