Digitální ákáša (digitální vědomí)

Digitální ákáša (digitální vědomí)

Co je digitální ákáša?

Teze: Člověk na Zemi je propojen s kosmický vědomým, které obsahuje jeho minulost, přítomnost i budoucnost a "náš nehmotný dvojník (duše) je programátor, který naplánoval a řídí život v hmotné realitě na Zemi - podle plánu se nám promítá realita, kterou máme pocit, že tvoříme na základě své svobodné vůle a zaměření pozornosti (jinými slovy vnímáme v zorném poli přes matici našeho poznání realitu, kterou známe a přitahuje nás v moři dějů a myšlenek, které probíhají v nás a okolo nás). Tento model okopírovali technologické firmy a vytvořili digitální ákášu v cloudu na základě sběru dat o nás a našem okolí, které propojili do jednoho digitálního celku o všech lidech a dějích kolem nás. Homo sapiens se v digitálním věku transformuje prostřednictvím virtuální reality, satelitního internetu, umělé inteligence a digitálního vědomí na Homo technologicus.

Dříve se bojovalo o informace (ty už jsou zajištěny našimi aktivitami na sociálních sítích i v běžném životě atd.- sběr dat do zlatého rybníku), nyní se bojuje o naši pozornost (transformace do digitálního věku) a dalším krokem bude ovlivňování našeho vědomí. Ke každému z nás je vytvořen Avatar (digitální dvojník, který žije v cloudu - digitální ákáša), který kopíruje naše zájmy (obraz naší osobnosti se všemi zájmy, úchylkami, strachy, závislostmi i tajemstvými) a některým aspektům našeho chování rozumí lépe, než my sami (mají na to nástroje cloudy, UI, analytiku atd.). A podle toho Avatara vám uzpůsobují prostředí, ve kterém se pohybujete a vytváří virtuální realitu, která upoutává vaši pozornost (akčností, možnostmi, přesně podle vašich tajných tužeb - plní se vám přání atd.), A je to virtuální realita? No není! Protože tím že ovlivňují naše chování do té míry, že děláte pak děláme konkrétní rozhodnutí (koho budete volit, co si koupíte, kam pojedete na dovolenou atd.), to vytváří zkutečnou realitu (ve virtuálním světě). To reflektuje to jak to ve skutečnosti s námi funguje. Myšlenky, které se nám honí hlavou je kosmický internet, to nejsou naše myšlenky, to jsou myšlenky, kterým naše vědomí věnuje pozornost, ten mozek. Svým vědomým skenujeme kosmický internet a věnujete pozornost určitým myšlenkám, které pak vytváří skutečnou realitu se vším všudy. To je způsob, jak to funguje. Technologie (okopírovali a používají mechanismus , jak vnímáme realitu), které používáme, jen reflektují (zrcadlí) to,jak to v realitě opravdu je. Sociální média formují nejenom virtuální realitu, ale skutečný svět, ale to je jen zrcadlení a to jak to opravdu funguje. Místo internetu máme (si dosadíme) kosmickou mysl myšlenek, na které my podle svého zaměření reagujeme, vybíráme ty, které považujeme za své a vytváříte si skutečnou realitu. V Jižní Korei již deset roků mají takovou realitu a žijí v počítači (zapnutím počítače, kde mají velký byt nakupují do něj nábytek atd.). Prof. Jan Rak (2.10.2020)

Digitální ákaša, zprávy z tisku:

7.1.2021 Gigant Microsoft podal žádost o patent, který přináší fascinující možnost digitálního vzkříšení lidí jako komunikujících robotů - takzvaných chatbotů.

Na chatboty už dnes běžně narazíte, když vám třeba v oblíbeném e-shopu odpovídají na jednoduché otázky nebo když vám pomáhají sjednat návštěvu u pokrokovějšího doktora. Zatím se však tyto produkty strojového učení zpravidla trénují tak, že analyzují konverzace statisíců lidí najednou. Microsoft na to jde ale úplně obráceně. Jeho technologie by měla umožnit vytvořit chatbota pouze z údajů o jedné jediné konkrétní osobě. Systém má v plánu využívat naše "sociální data", jako jsou například obrázky, hlasové záznamy, příspěvky na sociálních sítích, elektronické zprávy, popřípadě i psané dopisy. Z těchto informací pak vytvoří profil konkrétní osoby, ze kterého bude chatbot vycházet.

Sociální data mohou být využita k vytvoření nebo úpravě speciálního osobnostního koeficientu, který by vystihoval charakter daného člověka," uvádí se konkrétně v žádosti o patent. "Podle tohoto koeficientu pak bude možné učit chatbota konverzovat a reagovat v souladu s osobností jeho lidské předlohy." Patent tvrdí, že chatbot by mohl jako skutečný člověk i znít. Analýzou hlasových a dalších zvukových záznamů konkrétní osoby by totiž mohl vzniknout jakýsi hlasový font, který by pomohl napodobit její lidský hlas. A co víc, důkladnou analýzou obrázků, videí a dalších vizuálních informací by dokonce mohl vzniknout interaktivní model člověka, který byl robotovi předlohou.

"Je možné, aby konkrétní osoba, kterou chatbot reprezentuje, odpovídala minulému i současnému subjektu, ať už to je něčí přítel, příbuzný či známý. Stejně tak může odpovídat celebritě, fiktivní i historické postavě či zcela náhodné osobě," píše se v žádosti. "Chatbot může dokonce odpovídat osobě, která ho přímo vytváří, popřípadě trénuje," dodává patent a přímo tak odkazuje na možnost, že by si člověk mohl před smrtí vytvořit svou vlastní digitální verzi.

V patentu je zdůrazněný také rozsah a detail, v jakém bude chatbot schopen svou předlohu ztvárnit. Věrně by měl napodobit konverzační dovednosti, jako je styl, dikce či tón hlasu. Pozadu by neměl zůstat ani pokud jde o zvolené téma rozhovoru, délku a složitost vět či ucelenost projevu.

Patent Microsoftu se zaobírá pouze technickou stránkou problému. Nicméně myšlenka reinkarnace lidí jako chatbotů logicky přináší i spoustu dalších otazníků. Budou mít lidé právo odmítnout účast v tomto systému? A co pozůstalí? Budou moci příbuzní zakázat ostatním, aby si z jejich milovaného vytvořili chatbota? Na tyto otázky bude potřeba najít odpověď, jakmile Microsoft, nebo kdokoli jiný, vytvoří fungující prototyp.

https://forbes.cz/microsoft-vas-planuje-po-smrti-vratit-zpet-mezi-zive-jenze-jako-chatbota/

zobrazit více..
Loading...