Letní střih stromů a keřů

 

Vinná réva, letní střih na zvýšení úrody

Zejména v letním období se provádí u révy vinné tzv. zelené práce. Kdo chce mít kvalitní úrodu, musí ošetřit zelené letorosty a listy. Zelené práce totiž významně ovlivní kvalitu a také zdravotní stav hroznů. 

První a druhý řez

Hluboký zimní řez révy vinné je velmi důležitý. Provádí se obvykle koncem února. Réva se seřízne jen k několika prvním okům. Vše nadbytečné musí pryč. Kvalitní řez zajistí kvalitní plody a dlouholetost keře. Začátkem léta se réva rychle rozrůstá. Rostoucí letorosty se musejí upevňovat k různým oporám. Co přerůstá, je potřeba ustřihnout. Tomuto zakracování letorostů se říká osečkování. Spolu s postřikem ochrání keře před chorobami.

Jaký zvolit střih

Kvalitní tvar je takový, kdy listová stěna není příliš hustá a listová plocha keře a hrozny jsou dobře osluněné. Nejjednodušší způsob, jak vinnou révu správně zastřihnout, je vysoké vedení. Na keři vytvoříte postupným řezem jedno nebo dvojramenný kordón. Nejběžnější je ale „střední vedení“, které se používá hlavně pro velké výnosy. Na keři se ponechávají 1 - 3 kmeny. Na vrcholu každého kmene ponechejte jen jeden dvojočkový čípek. Tento řez je vhodný na malé zahrádky a do kordónů. 

Dostatek slunce je prvořadý

Letní osečkování se provádí ručně zahradnickými nůžkami. Po osečkování ale dojde k přerušení hlavní osy letorostu a je podpořena zvýšená tvorba zálistků. Zálistky jsou u révy vinné velmi důležité. Mladší listová plocha zálistků vytváří asimiláty, které réva vinná využívá pro zrání hroznů, tvorbu zásobních látek a přípravu révového keře na přezimování. Zálistky se odstraňují v zóně hroznů, kterou by příliš zahušťovaly. Hrozny totiž potřebují dostatek slunce.

Proto se také provádí letní osečkování i stříhání nadbytečných listů a výrůstků. Nad nejvýše postaveným hroznem se ale zálistky opět ponechávají, ale zastřihují se tak, aby zůstal vhodný tvar listové stěny keře a aby slunce pomohlo hroznům k sladké chuti. S prostřiháváním hrozny bývají vzhledem ke svojí tenčí slupce citlivější na sluneční úpal. Odlistění proto provádíme velmi obezřetně. Sluneční úpal se na hroznech objevuje nejčastěji tehdy, když je chladné a deštivé počasí vystřídané velmi horkým a slunečným.  

Méně je více

Cílem snad každého pěstitele je dopěstovat vzhledově i chuťově kvalitní hrozny. Těch ale obvykle bývá až příliš, proto je třeba příliš velké množství hroznů redukovat. Podle odborníků se vyplatí ponechat jen jeden hrozen na letorostu, což obvykle představuje 6 až 12 hroznů na keř. Samozřejmě, že je třeba především odstranit hrozny poškozené a nekvalitní. 

 

zobrazit více..
Loading...