Technokracie

Evropa je na křižovatce, zda se sama transformuje do Digitální demokracie, nebo bude pohlcena Technokracií s kontrolovanou společností a sociálním bonusem. Podlehne Evropa moci globálních technologických firem, které ji ovládnou prostřednictvím TECHNOKRACIE“ s kontrolovanou společností, sociálním bonusem a stane se jejich kolonii (může si vybrat, jestli západní nebo východní)? Nebo najde vlastní řešení, tzv. „DIGITÁLNÍ DEMOKRACII“?

 • v Evropě probíhá globální technologická válka mezi USA a Čínou (Evropa se stává technologickým bojištěm a zaspala v technologickém vývoji), USA se Evropany snaží získat na svoji stranu výměnou za to, že jim budou USA i nadále poskytovat ochranu v rámci NATO proti Rusku, Číně

Nástupující trend Technokracie 21. století (vláda technologických globálních firem, digitální ekosystém) je spojena s rozvojem digitálních technologií, umělé inteligence, virtuálního světa atd. po roce 2000. Po krizi v roce 2008 se začíná globální ekonomika postupně mění ve sdílenou "ekonomiku globálních digitálních platforem". Lídry v této ekonomice jsou nadnárodní firmy (např. Microsoft, Amazon, Apple, Google, Facebook, HUAWEI, Tesla atd.), které drží v hotovost v řádu bilionů USD (prof. Staněk). Období ve kterém se bude Technokracie dynamicky rozvíjet nastane po roce 2020 (díky polarizaci ve společnosti, klimatickým změnám, migraci, růstu, robotizaci, moderním technologiím, růstu cen zboží včetně energie). Proces je spuštěn pandemií koronaviru, nastává bod zlomu a následuje globální chaos (blackout ekonomiky) a nástup multioborové globální krize.

 • Příchodem Technokracie je narušen koncept svobodného trhu v globální ekonomice, eliminuje se konkurenční prostředí (konkurence je hlavním klíčem k tomu, aby spotřebitel nebyl zneužíván), obchod a služby se přesouvají do digitálního prostředí
 • trendy, které čeká naši civilizaci popisuje také prof. Václav Smil, doc. Václav Cílek atd.
 • více najdete v knize Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Epidemie koronaviru urychlila nástup Technokracie a tím odstartovala nástup nového společenského řádu (končí doba vlády ropy a začíná období vlády elektrické energie), kde dominantními ve všech oborech se stávají technologi a člověk je odsunut do pozadí.

Základní dělení Technokracie s kontrolovanou společností:

Každý stát a civilizační okruh je v jiné fázi svého vývoje a proto můžeme očekávat, že budou vznikat různé modely kontrolované společnosti, které vychází ze dvou základních druhů s ohledem na regionální a národní tradice nebo civilizační model a historické zkušenosti. Čeká nás digitální potopa?

 • Totalitní technokracie (digitální virtuální státy), moderní technologie, umělá inteligence a robotika bude použita pro sledování, kontrolu a v neprospěch běžných lidí lidí (zisk zůstává klíčovým faktorem, dochází k další koncentraci majetku a moci do rukou úzké skupiny osob)
 • Humanní technokracie s respektem k člověku, model kdy moderní technologie, umělá inteligence a robotika bude použita ve prospěch lidí (lidská bytost) a v homeostázi s člověkem a přírodou, tento model nemá na prvním místě zisk
 • Jako cestou se vydá Česká republika, Slovensko a EU?

Co charakterizuje ekonomiku globálních digitálních platforem?

 • příprava a následný přechod na "kontrolovanou společnost" (Technokracie) s efektivní státní správou a sociálním bonusem
 • Technokracie však porušuje základní pravidlo demokracie: „Kdo vlastní trubky, nemůže vlastnit vodu“!
 • akumulace dat do cloudů v podobě tzv. "Zlatého rybníku" a jeho plnění prostřednictvím dopaminové závislosti
 • cílem je vytvořit  "digitální virtuální státy" (DVS) napříč kontinenty s využitím umělé inteligence, moderních technologií, robotizace, virtuální reality
 • loajální zákazníci nadnárodních firem, kteří jsou nespokojení se současným stavem společenského systému (kapitalismus 21. století), mohou být novými obyvateli DVS v digitálním ekosystému
 • nová digitální měna, které má globální působnost v digitálním virtuálním systému
 • život se přesouvá do umělého prostředí, ("VIRTUÁLNÍ REALITA"), umělé potraviny (GMO, MANA, SOLEIN, aquaponie atd.), virtuální sociální sítě (virtuální partner, kamarádi atd.), virtuální dovolená, virtuální sportování - tento trend můžeme vidět všude, jde o tzv. "technologický bypass" přírody" (dochází k obcházení, nebo přemostění novou umělou cestou, která narušuje přirozený koloběh vývoje a vzdaluje se přírodě a jejim zákonům)
 • tvorba současných zákonů a regulačních nařízení probíhá tak, aby vyhovovaly těm, kteří chtějí zneužívat svou tržní moc, ne k tomu, aby chránily spotřebitele a obyvatele (děje se tak pouze na oko)
 • podle zkušenosti z výzkumu civilizací za posledních 10 000 roků podle prof. Bárty platí: na začátku i u vzestupu (bod zlomu) jakéhokoliv složitého systému je obvykle válka

Nyní probíhá hybridní válka o globální moc mezi tradičními státy (USA, Čína) a technologickými společnostmi, důsledkem bude nové globální přerozdělení sfér vlivu.

 • nástrojem boje v hybridní válce se stávají vztahy mezi muži a ženami schovávané do líbivých pojmů jako tradiční rodina (je to romantický termín), míní politička a herečka Magda Vášáryová. (předsedkyně nejstaršího slovenského ženského spolku Živena)
 • na úrovni propagandy západního pohledu na svět (honba za ziskem a individualismus převlečené do krásného kabátu, který je na dluh)
 • občanská společnost a nevládní organizace jsou dnes velmi důležitou veto skupinou
 • akceptace digitální měny navrhované Facebookem v globálním měřítku

Globální transformace v příštích desetiletích

Jednou z alternativ je nástup Technokracie (kontrolovaná společnost v ekonomice digitálních platforem), aby uskutečnila potřebné opatření, prosadila ekonomickou transformaci a po splnění této úlohy odstoupila (předpokladem je, že lidstvo dokáže připravit mechanismus mimořádné změny systému vládnutí a najde dostatek lidí s potřebnou mravní, intelektuální výbavou a odvahou řídit takovou transformaci) píše v knize Zmena alebo kolaps Graeme Maxton

 • Lidem pořádně nikdo nevysvětlil, jaké bude mít současná situace (žití na dluh přírody, klimatické změny atd.) důsledky pro celou civilizaci v následujících desetiletích. Tak proč vůbec něco měnit?? Důsledky neřešení tohoto stavu se mohou stát smutným dědictvím pro naše potomky!
 • Čeká nás nový ekonomický a společenský systém včetně přehodnocení peněžního, soudního, politického, zdravotního, zemědělského, vzdělávacího systému atd.
 • Koronavirová krize (2020) je impulzem, který způsobí zásadní globální společenské změny a urychlí vývoj směrem k Technokracii

V jaké se nacházíme vývojové fáze civilizace?

Z demokracie a "nezávislé společnosti" se během tohoto desetiletí ve vývojovém procesu civilizací přesouváme do nejnižšího stupně "závislé společnosti" (doba tma, otroctví, závislost, agresivita, popření demokracie, digitální globální diktátor) - vznikají digitální virtuální státy. Níže je uvedena zjednodušená možná interpretace vývoje a fáze DVS.

 • Vznik internetu na počátku devadesátých roků minulého století - 1.fáze budování prostředí, základy
 • Vznik sociálních sítí a přechod komunikace na síť (do digitálního prostředí), vytvoření závislosti na sociálních sítích prostřednictvím internetu - 2.fáze sdružování lidí v digitálním prostředí a vytváření závislosti, ovlivňování vědomí lidí (stěny domu)
 • Masové globální zadlužování států a v posledním období fáze rozkladu dojde ke zchudnutí většinové populace, rozvíjí se digitální globalizace (od roku 2008), vznik digitálních měn (od 2010) . Spolurozhodování, cenzura, ovlivňování a kontrola veřejného dění technologickými firmami, rozklad rodin, kontrola a atomizace obyvatel, postupný přechod do virtuální reality (digitálního prostředí) prostřednictvím DVS s podporou národních států. Epidemie koronaviru (od března 2020) urychlila nástup Technokracie a tím odstartovala nástup nového společenského řádu (končí doba vlády ropy a začíná období vlády elektrické energie), kde dominantními ve všech oborech se stávají technologie a člověk je odsunut do pozadí - 3.fáze rozkladu stávajícího systému (národních států a demokracie)
 • Pořádek a řešení zajistí Technokracie a digitální globální diktátor (digitální bůh)  - 4.fáze globální digitální diktatury (střecha domu DKT - dokončení a kolaudace, zabydlení), byla odstartována v březnu 2020 a dobíhá fáze rozkladu stávajícího systému.
 • Na pozadí celého procesu probíhá osobní rozvoj vědomí jednotlivců a propojení s kolektivním vědomím - 5.fáze kolapsu globální digitální diktatury (fáze zkázy Calhounova experimentu) a vznik "barevné společnosti" (změna paradigmatu společnosti), lidé preferují lidský faktor a co nemá energii a pozornost, to zaniká.

To je nutný proces, aby se lidská populace poučila a pochopila sama sebe jako lidské bytosti, která má jak duchovní tam materiální složku a je propojená s přírodou a Universem.

Technokracie, zprávy z tisku

30.7.2020 Existenční hrozba, již představuje umělá inteligence, je lidstvu mnohem blíž, než si myslelo. Alespoň vizionář a miliardář Elon Musk varuje, že vůči hrozbě je slepá i většina bohatých a vlivných - přitom je nasnadě už roky.Je průkopníkem v elektromobilitě, ve svých raketách vozí astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici a nedávno začal psát a mluvit také o tom, že jeho chytré mozkové čipy budou pomáhat v boji s neurodegenerativními onemocněními, léčit deprese, zlepšovat uvažovací dovednosti nebo přenášet hudbu bez sluchátek přímo do hlavy.Šéf a majitel Tesly, SpaceX a Neuralink, a tedy význačný technologický inovátor, teď ale přišel s varováním. Lidé podle něj riskují, že je do dalších pěti let překoná umělá inteligence

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nadvlada-stroju-do-peti-let-vizionar-musk-hrozi-skynetem-113926#

24.5.2020 Zuckerberg naléhavě žádá EU, aby opustila čínský model a chránila evropské hodnoty. Mark Zuckerberg, vyzval Evropskou komisi (EK), aby podpořila vývoj a implementaci rámce pro regulaci online platforem. Tento rámec by měl hlavně ctít evropské hodnoty a díky němu bychom se měli odklonit od stávajícího čínského modelu.

Rámec, na který se odvolával, je zákon Evropské unie o digitálních službách, který bude vydán koncem tohoto roku. Dokument obsahuje sadu bezpečnostních pravidel pro digitální platformy, služby a produkty.

Nutná spolupráce mezi digitálními platformami a vládami

Nová nařízení budou mimo jiné také ovlivňovat digitální reklamu či řešit problémy online světa, včetně nenávistných projevů a porušování autorských práv. Dokument navrhuje, aby se zvážilo nasazení "algoritmů pro technologie automatizovaného filtrování" z důvodu lepší "transparentnosti a odpovědnosti".

Zuckerberg dále uvedl, že Facebook identifikoval kolem 20 kategorií škodlivého obsahu, který dokáže sledovat, včetně nenávistných projevů, dezinformací, vykořisťování dětí, terorismu, podněcování násilí a dalších druhů násilného obsahu. Během rozhovoru poznamenal:

Dva různé regulační modely - dvě různé sady hodnot

Zuckerberg dále zdůrazňoval vznik dvou velmi odlišných rámců, jež se prezentují velmi odlišnými soubory pravidel. První model přichází z východu ze zemí, jako je Čína a ten druhý, výrazně demokratičtější, ze západních zemí. Podle Zuckerberga dává čínský model online správy vládě větší kontrolu.

 • navrhl, že tento rámec, vyvinutý západními zeměmi, by se mohl stát standardem pro všechny země po celém světě.

Boj proti nezákonnému obsahu a skupinám hackerů podporovaných vládou

Zuckerbergovy komentáře přišly v návaznosti na společné prohlášení Federálního úřadu pro vyšetřování a Agentury pro bezpečnost kybernetiky a infrastruktury, ve kterém obvinili Čínu ze sponzorování a podporování hackerských skupin, které mají za úkol útočit na americké laboratoře provádějící výzkum související s COVID-19.

https://kryptomagazin.cz/zuckerberg-nalehave-zada-eu-aby-opustila-cinsky-model-a-chranila-evropske-hodnoty/?

Nebo to bude Společnost 5.0

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

https://denikn.cz/214306/vasaryova-tradicni-rodina-nikdy-neexistovala-je-to-jen-soucast-hybridni-valky-o-moc/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

zobrazit více..
Loading...