Metamorfóza

Metamorfóza (transformace, sebepoznání, změna, vývojový proces zániku přes temnotu a nový zrod) je přirozená vývojová změna nebo proměna jedné kvality v jinou kvalitu (vývojový proces mezi jednotlivými cykly) zrychleným (pták Fénix - revoluce) nebo přirozeným vývojovým (vejce -evoluce) procesem při změně podmínek a okolí (např. teplo, chlad, znečištění) v UNIVERZU prostřednictvím "bodu zlomu".

 • Zrychlování a zpomalování jsou jedny ze základních projevů (vlastností) vývojového procesu metamorfózy, pokud se mění podmínky v okolí

 • Metamofróza je také vývojová triáda sebepoznání (sebeuvědomění a sebeovládání): závislý, nezávislý a vzájemně závislý, která probíhá prostřednictvím procesu zániku přes temnotu (bod zlomu) a nového zrodu (Imploze a Exploze)

Metamorfóza, příklady:

 • Změna hornin tlakem, teplotou nebo chemickými látkami
 • Změna při vývoji hmyzu, ptáků, motýlů, obojživelníků atd.
 • Vývojové změny u rostlin (např. ze semene v rostlinu, z květu v plod)
 • Vývojové (evoluční) změny u člověka na fyzické, duševní i duchovní úrovni
 • Změna obchodního, společenského nebo civilizačního modelu (nyní je Plutokracie a přechod v Technokracii)
 • Při změně podmínek dochází ke zpomalování nebo zrychlování procesu metamorfózy
 • Při kumulaci vnějších, vnitřních faktorů a jejich polaritě se může proces zrychlený (zpomalený) metamorfózy zpomalovat, anebo urychlovat
 • Zrychlování frekvence planety (Schumannovy frekvence) Země může přispívat k zrychlenému vývojovému procesu na planetě a v případě zpomalení je to naopak
 • Brouci jsou typičtí dokonalou proměnou, tzn. cyklem vajíčko, larva, kukla, imago (dospělec).
 • Vývojová triáda s metamorfózou a pulsovou změnou (závislý, nezávislý a vzájemně závislý)

Metamorfóza civilizace po roce 2020

jednou za cca 26 000 (kosmický, precesní rok, EON) při přechodu z věku Ryb do Vodnáře dostává lidstvo šanci, pokud se naakumuluje dostatek energie na globální kvantovou transformaci (která probíhá po dobu několika generací, započala v druhé polovině minulého století a příchodem indigových a dalších dětí), dochází k vývojovému vzestupu (kvantový skok), kdy z Homo Sapiens může dojít k vývojové kvantové transformaci například v HOMO Aquarius, pokud bude dostatek energie (jak z vejce, tak z popela - pták FENIX), která se akumuluje z veškerých nerovnováh či kolapsů jedince, rodů, společnosti, civilizace, přírody. Nebo vznikne Homo technologicus jako slepý vývojový druh.

Pokud se to nepodaří, tak další příležitost bude až za 26 000 roků (Tomáš Pfeiffer). Jsme ve fázi (uprostřed cyklu), kdy starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu a současně poskytl dostatek živin pro své potomky (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechá dluhy, vyprahlou zemi bez půdy a lesů)

 • IMPLOZE (evoluce) - prostřednictvím vejce, Vejce - žloutek a bílek jedinečné spojení, které existuje v symbióze (symbolizuje zrod nového života, spojení světla a tmy) - z vejce (dualita bílek a žloutek) vzniká jednota, nový život, proces tvoření je naplněn: spojením muže, ženy (země, spojení duality) a ducha (vesmír) vznikne dítě (tělo s duší a duchem - jednota)
 • EXPLOZE (revoluce) - z popele, pták FENIX (zrychlený vývoj - revoluce. exploze, metamorfóza) v astrologii je konjunkce Jupiteru a Pluta symbolem ptáka Fénixe
 • můžeme říci, že jsme dosáhli vrcholu v materiální oblasti, která se nám boří před očima, transformuje se a otevírá se prostor pro duchovní poznání a rozvoj, který bude kulminovat během tohoto desetiletí v roce 2021 -2025 (dualita se transformuje v jednotu

Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 2022), bod rovnodennosti (bod zlomu) je protipólem věku Lva (Sfinga, Počátek časů ZEP TEPI - dualita). Jaký živel podpoří očistnou transformaci? Bude to vzduch? Před cca 12 000 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa), Nyní je to z vody (věk Ryb) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na vzduch. Počátek času ZEP TEPI, bod rovnodennosti (bod zlomu, potopa světa, geomagnetická inverze, zánik Atlantidy, Hyperboree, Noemova Archa atd.), počátek věku Lva, (Sfinga v Egyptě - lev s lidskou hlavou), která fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock.

 • Počátek času, ZEP TEPI (cca 10 450 př. n. l. nebo cca 36 500 př.n.l.) existuje dualita, transformace prostřednictvím potopy světa - EXPLOZE (bod zlomu - jarní rovnodennost), vzniká nový svět, symbolem je Sfinga - hlava (člověk) a tělo (zvíře) - opozice (dualita, nedokončený vývoj člověka)
 • Nový počátek ZEP TEPI II (2000 -2020??) - transformace prostřednictvím IMPLOZE při přechodu do věku Vodnáře (bod zlomu, podzimní rovnodennost), tedy z vody na vzduch - konjunkce (jednota, dokončení vývoje člověka) - transformace duality (Homo sapiens) v jednotu (HOMO Aquarius) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na vzduch

Fáze vývojového procesu DE LUCE: (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach a závislost) a vycházím z tunelů a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a a také vznik nového vývojového druhu člověka.

Koronavirus urychlí metamorfózu společenského řádu, tedy současné západní demokracie do Technokracie

Zrychlování je projev vývojového procesu metamorfózy mezi jednotlivými cykly (např. rozpínání a smršťování, zahřívání a ochlazování, dostředivost a odstředivost atd.)

Základní vývojová triáda (závislý, nezávislý a vzájemně závislý, umožňuje vývojovou metamorfózu jedince (jak v materiální, tak i duchovní oblasti) ve společnosti a tím i metamorfózu společnosti či civilizace, změna se urychluje se zhoršením podmínek okolního prostředí a naopak

 • Příklad z praxe, například Čolek a jeho metamorfóza z vody na vzduch (nebo motýl a jeho metamorfóza)

V současné vyspělé západní civilizaci prochází metamorfózou doprava, automobilový průmysl, zemědělství, lesnictví, bankovnictví, tedy celé ekonomiky, tento společensko-přírodní proces (vyvolaný klimatickými změnami) je vzájemně dynamicky oboustranně provázaný vzájemnými souvislostmi a jasně nám ukazuje, nás čeká civilizační celoplanetární metamorfóza ve všech oblastech

 • Metamorfóza je jedním z nejdůležitějších procesů ve vzájemně provázaných souvislostech, kterou prochází současná civilizace na konci druhého a na začátku třetího desetiletí 21. století

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...