Metamorfóza

Metamorfóza (transformace, sebepoznání, změna, vývojový proces zániku přes temnotu a nový zrod) je přirozená vývojová změna nebo proměna jedné kvality v jinou kvalitu (vývojový proces mezi jednotlivými cykly) zrychleným nebo zpomaleným vývojovým procesem při změně podmínek a okolí (např. teplo, chlad, znečištění) v UNIVERZU prostřednictvím "bodu zlomu".

  • Zrychlování a zpomalování jsou jedny ze základních projevů (vlastností) vývojového procesu metamorfózy, pokud se mění podmínky v okolí

  • Metamofróza je také vývojová triáda sebepoznání (sebeuvědomění a sebeovládání): závislý, nezávislý a vzájemně závislý, která probíhá prostřednictvím procesu zániku přes temnotu (bod zlomu) a nového zrodu

Metamorfóza a její varianty:

  • Změna hornin tlakem, teplotou nebo chemickými látkami
  • Změna při vývoji hmyzu, ptáků, motýlů, obojživelníků atd.
  • Vývojové změny u rostlin (např. ze semene v rostlinu, z květu v plod)
  • Vývojové (evoluční) změny u člověka na fyzické, duševní i duchovní úrovni
  • Změna obchodního, společenského nebo civilizačního modelu (nyní je Plutokracie a přechod v Technokracii)
  • Při změně podmínek dochází ke zpomalování nebo zrychlování procesu metamorfózy
  • Při kumulaci vnějších, vnitřních faktorů a jejich polaritě se může proces zrychlený (zpomalený) metamorfózy zpomalovat, anebo urychlovat
  • Zrychlování frekvence planety (Schumannovy frekvence) Země může přispívat k zrychlenému vývojovému procesu na planetě a v případě zpomalení je to naopak
  • Brouci jsou typičtí dokonalou proměnou, tzn. cyklem vajíčko, larva, kukla, imago (dospělec).
  • Vývojová triáda s metamorfózou a pulzovou změnou (závislý, nezávislý a vzájemně závislý)

Koronavirus urychlí metamorfózu společenského řádu, tedy současné západní demokracie do Technokracie

Zrychlování je projev vývojového procesu metamorfózy mezi jednotlivými cykly (např. rozpínání a smršťování, zahřívání a ochlazování, dostředivost a odstředivost atd.)

Základní vývojová triáda (závislý, nezávislý a vzájemně závislý, umožňuje vývojovou metamorfózu jedince (jak v materiální, tak i duchovní oblasti) ve společnosti a tím i metamorfózu společnosti či civilizace, změna se urychluje se zhoršením podmínek okolního prostředí a naopak

  • Příklad z praxe, například Čolek (motýl) a jeho metamorfóza

V současné vyspělé západní civilizaci prochází metamorfózou doprava, automobilový průmysl, zemědělství, lesnictví, bankovnictví, tedy celé ekonomiky, tento společensko-přírodní proces (vyvolaný klimatickými změnami) je vzájemně dynamicky oboustranně provázaný vzájemnými souvislostmi a jasně nám ukazuje, nás čeká civilizační celoplanetární metamorfóza ve všech oblastech

  • Metamorfóza je jedním z nejdůležitějších procesů ve vzájemně provázaných souvislostech, kterou prochází současná civilizace na konci druhého a na začátku třetího desetiletí 21. století

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Loading...