Prof. Bohumír Jánský

Prof. Bohumír Jánský (1952), geograf, hydrolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se hlavně hydrologií a ochranou vod před znečištěním. V roce 2012 byl jmenován profesorem a je autorem i spoluautorem desítek monografií a článků v odborných časopisech. V 90. letech minulého století objevil v Peru prameny Amazonky a zajímá se rovněž o Bajkalské jezero.

9.4.2020

 • Vody na povrchu i v podzemí ubývá a vše ještě komplikuje rozsáhlé odlesňování v důsledku kůrovcové kalamity. Stát se proto nevyhne budoucí výstavbě nových přehrad, jak vodárenských, tak víceúčelových, které umožní lépe nakládat s vodou na tocích řek. 
 • Proměnit by se měla města: v nich by mizely vybetonované a vyasfaltované plochy a dešťová voda by se používala k zavlažování zeleně na střechách velkých domů 
 • celá Evropa musí začít uvažovat o dálkové přepravě vody, která by proudila, podobně jako ropa, potrubím. Například ze Skandinávie do vyprahlých regionů ve Středomoří 
 • v letech 2014 až 2018, se situace poněkud zlepšila loni, kdy úhrn srážek v Česku dosáhl asi 92 procent dlouhodobého normálu. Více ovšem pršelo na Moravě než v Čechách 
 • duben teď podle předpovědi bude suchý - jaro už prakticky neexistuje - a blížící se léto dopředu vyvolává obavy
 • V současné době se u nás podzemní voda podílí na celkové spotřebě vody asi z jedné pětiny. Zbytek kryjeme z vody povrchové. 
 • Déletrvající sucho způsobilo oslabení lesních porostů, ty nebyly pak schopné odolávat náletům lýkožrouta smrkového, takže sucho podle mého názoru současnou kůrovcovou kalamitu podstatným způsobem podpořilo

 • Na vykácených plochách se retence sníží v souvislosti s nárůstem teplot, a tedy i výparu na volných prosluněných plochách. Rozsáhlé vykácené plochy lesů přispějí také k růstu extremity odtoku, tedy povodní při letních přívalových deštích a rovněž prohloubení jednotlivých suchých epizod 

 • Vláda již schválila výstavbu tří nádrží v jednom z nejsušších regionů Česka, na Rakovnicku - Kryry, Senomaty a Šanov. A rovněž nádrž Vlachovice na Zlínsku. Vesměs se jedná o malé vodní nádrže, pro představu asi velikosti dnešní přehrady Vrané nad Vltavou. 

 • Jestliže pravidelně oznamuje 80 států Světové meteorologické organizaci, že trpí chronickým nedostatkem vody, je situace skutečně velmi vážná. 

 • boj o vodu: v řadě světových regionů roste napětí mezi sousedními zeměmi kvůli sporům o vodu. Takovým místem je například postsovětská Střední Asie. Zde dva horské státy, Kyrgyzstán a Tádžikistán, mají velké zásoby vody a tři níže položené země, Kazachstán, Uzbekistán a Turkmenistán, trpí jejím značným nedostatkem.

 • Vše se dá řešit rozumnou mezinárodní spoluprací, jak to dokazuje Izrael. Po celou svoji existenci věnuje vodě mimořádnou pozornost. Jeho vodní diplomacie dokazuje, že voda nemusí státy rozdělovat, ale může je při společném zájmu spojovat. 

 • Spojené státy s vodu mají už nyní velký problém na území států na Středozápadu. Pro zavlažování polí s bavlnou, kukuřicí a sójou se využívá největší zásobárna podzemních vod, která se rozkládá na území osmi států. V jímacím území ale klesá hladina podzemních vod průměrně o jeden metr ročně. Celkem se jedná o více než 30 % zavlažovaných ploch USA. Přitom využívání kvalitní podzemní vody pro závlahy je v řadě jiných zemí dávno zakázáno. 

zobrazit více..
Loading...