Mařík Vladimír

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., (25.6.1952) , vědec, vědecký ředitel CIIRC (Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky) Praha, člen Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (VVI)

  • průmysl 4.0 a jeho aplikace v průmyslu, energetice, městech a v systému kompletního hospodaření s vodou
  • jeden ze 7 profesorů nezávislého institutu EQUILIBRIUM a předseda správní rady (Bárta, Mařík, Staněk, Beneš, Pačes, Souček)

Kontakt: E-mail: marik@cvut.cz Tel.: 224 354 101

Loading...