Globalizace

Globalizace

Globalizace posloužila nástroj, jak koloniozovat méně vyspělé země (díky levné pracovní síle zde vyráběly a současně těmto zemím prodávali západní životní styl a drahé západní výrobky a služby.

  • Západní banky nabídly rozvojovým zemím půjčky na stavbu infrastruktury a západní státy získaly také levné zdroje surovin pro svoje výrobky.

Roky 1986-2008 byly skutečně výjimečné, co se týče vývoje mezinárodního obchodu relativně ke světovému produktu. Tuto "hyperglobalizaci" podpořily následující hlavní faktory: 

  • Prvním z nich byl pád Sovětského svazu, ke kterému došlo během krátkého časového období. Asi 2 % světové populace během něj náhle získala přístup na světové trhy včetně možnosti migrace. 
  • Navíc došlo k rozvoji Číny a Indie a dohromady již hovoříme o 38 % světové populace roku 1990. 
  • Firmy tak v té době získaly přístup k levné pracovní síle, k tomu se přidala revoluce v komunikačních technologiích a v neposlední řadě několik obchodních dohod. To vše bylo receptem na hyperglobalizaci.

I nyní dochází k prudkému technologickému rozvoji, který se mimo jiné týká automatizace, která snižuje výhodu plynoucí z přístupu k levné práci. Podle vědce Pola Antrase z Harvard University ale již provedené investice budou u firem fungovat jako bariéry pro změny a proto nečeká prudké změny a přesuny. Na politické rovině ale může být situace jiná. Ve Spojených státech dosáhla nerovnost v příjmech a bohatství velkých rozměrů právě v době otevřeného světového obchodu. Obchod sice nemusí být pravou příčinou, tou může být stále regresivnější daňový systém. Nicméně zmíněné načasování vytváří dojem, že otevřený obchod chudší části společnosti neprospívá.

Čína se snaží zvýšit v ekonomice význam domácí spotřeby, která stále tvoří jen asi 40 % celkové poptávky a to je hluboko pod standardem zemí typu Spojených států či Velké Británie. Tento posun směrem k domácí poptávce navíc souvisí se snahou o zvýšení významu služeb a jak podotýká FTAlphaville, u nich jsou bariéry obchodu vyšší než u výrobního zboží.

Trendem po roce 2020 díky koronakrizi bude Lokalizace výroby.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4554275/antras-co-prijde-po-hyperglobalizaci.html<br>

zobrazit více..
Loading...