Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník (24. února 1962) je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Miroslav Zámečník je spoluautorem ekonomického programu Strany zelených. Ten je postaven na investicích do vědy a vzdělávání, zelené ekonomice a vytváření tzv. "smart jobs", tj. pracovních míst v oborech, které absorbují a vytvářejí prostor pro výsledky vědy a výzkumu.

  • byl v dozorčí radě Lesů České republiky

Miroslav Zámečník, názory, teze, komentáře:

30.9.2020

  • Ministerstvo financí předpokládá, že schodek státního rozpočtu by v příštím roce mohl být 116 miliard korun. Je to pravděpodobné? Anebo může všechno ještě dopadnout úplně jinak - podle toho, jak se vyvine koronavirová krize? A platí, že z krize je třeba se proinvestovat, tedy zvyšovat rozpočtový schodek podle potřeby?
  • Spolkový ústavní soud ukládá spolkové vládě a sněmu, že mají zajistit, aby ECB svoje aktivity na trhu podrobila testu proporcionality a "řádně a srozumitelně" doložila, že měnově politické cíle nákupů v rámci PSPP jsou souměřitelné s jejich hospodářskými a fiskálními účinky. Pokud se tak nestane do 90 dnů, Bundesbanka (na kapitálovém klíči v ECB má největší podíl) nebude moci na nákupech dluhopisů dále participovat. A to, co už nakoupila, by měla na základě dlouhodobého, koordinovaného postupu s ostatními bankami eurozóny začít rozprodávat. To zní jako jaderná nálož, instalovaná soudci z Karlsruhe pod frankfurtskou centrálou ECB a Bundesbanky. (12.5.2020) 
zobrazit více..
Loading...