Hana Sahhu - Arah

Hana Sahhu - Arah

https://hvezdneduse.cz, www.krystalgalaxy.cz

Je světelný pracovník, pracuje s krystaly a se svým průvodcem (který ji informuje také o dění v galaktické radě). Provádí terapie a masáže.

23.1.2021 Hana Sahhu-Arah: Magická síla krystalů a práce s nimi v novém paradigmatu.

 • Problémy, které řešíme dlouho lze již nyní pomocí lusknutím prstu transformovat. Jsme po zimním slunovratu a věci jsou jinak, máme být připraveni (na zázraky, které se odehrávají) na to, aby to bylo v jednoduchosti,  v lehkosti a v kvantové rychlosti.
 • Objevují se formy krystalických růženínů v Brazílii a pro mě je to signálem, že začala krystalizovat láska.
 • Praha je multidimenzionálním prahem do vyšších dimenzí, kde v určité vibraci mohou sestupovat světelné bytosti. Jsou tady minerály (mistrovské vodní krystaly, dávka krystalického světla). Začala nové etapa toho, co se má spustit. Krystaly pod zemní mají větší funkci, než by je někdo vydoloval.
 • Vždy je vše na nás, kámen nebo krystal je průvodcem, učitelem, zobrazí nám disharmonie (návod) se kterými se musíme vypořádat sami (vyčistit). 
 • Mistrovské krystaly se čistí samy a nepotřebují ani nabíjet, mají své vědomí. Lze čistit i pod vodou, kde se regeneruje. U pracovních kamenů, když se něco událo, tak ho očistit. Ametysty nemohou na Slunce, protože ztrácí svou fialovou barvu. Růženíny také vyblednou. Většinou se kameny čistí pod vodou, ale malachit a chryzokoly nejsou vhodné pro čištění vodou. Jinak se čistí vykuřovadlem - dýmem (Palo santo), nebo světlem. Pro nabíjení se některé kameny dávají i do země. Většina krystalů je nevyčerpatelný zdroj energie. 
 • Většina krystalů chce jít do veřejného prostoru a nevadí jím doteky jiných lidí, ale jsou i výjimky.
 • Krystaly se můžeme také dávat do vody, kterou potom pijeme.
 • Ve vodě je rozpomínání (voda přišla na planetu z hvězdných sfér). Voda je klíčem pro odemknutí aktivační paměti. Je jedno jestli to je voda z posvátných studánek, pramenů, nebo řek, ale jde o vodu jako živoucí informaci (jako jsme my krystaly) a i my jsme voda. Voda bude putovat ve vás a bude vás narovnávat do prapůvodního vědomí, které jsme nesli při prvotním příchodu na Zemi. Voda je klíčem pro mnohé lidi pro určité odemknutí a rozpomenutí, voda nese informace (má i historickou paměť) a každý člověk má tyto informace v jednoduché formě k využití. Bez vody se nedá žít. Každá kapka je klíčem, pracujte s vodou a může vám otevřít mnohé na co jsme připraveni. Jde vlastně o rozpomenutí si na vědomí prvotního počátku celého úkolu, nás jako duší při prvotní inkarnaci lidstva na Zemi. Voda je klíčem (k návratu ke Stvořiteli), pracujme vědomě s vodou, pijme ji vědomě a přijímejme, že tam je prapůvodní vědomí (informace, paměť vody ji v sobě obsahuje).
 • Já nesu své vědomí, vibraci a co není v souladu s mou vibrací, bytím a každou buňkou, tak mě nemůže narušit ani pokřivit (protože já s tím nesouzním a nepřitahujeme ně to). Ačkoliv do mě vejde cokoliv, tak se to přetransformuje mojí vibrací (polem vědomí). Důležité je nemít strach, takto se můžeme postavit k očkování a čemukoliv ve svém životě. Strach nás odklání od naší vibrace a bytí.

1.1.2021

 • Každá nemoc, která do nás vstupuje, vždy v nás něco přebuduje (transformuje), pokud se tomu nebráníme.
 • Nyní se zobrazuje téma, že duchovno bez hmoty u lidí naráží, spoustu lidí na něco čeká i na nějaké duchovní poslání místo toho, aby, když potřebují, šli něco dělat. Musíme (se naučit snést duchovno do hmoty a fungovat jako jeden celek) najít rovnováhu mezi těmi dvěma světy.
 • Odsuzování a hodnocení ostatních (každý je v jiné fázi vývoje) je špatně, to nás oddaluje od sebe a od propojení dvou světů.
 • Duchovnost (není to nic odděleného) je přirozenost, každodenní život, něco co nás přesahuje, ale také být odpovědný, pro mě je duchovnost přirozenost, já to nechci oddělovat. Duchovno není nic, co je nad námi, vše je propojené. Duchovní člověk je ten, co žije vyšší principy ve hmotě.
 • Proces vzestupu musí projít přes naše vědomí a těla.
 • Nyní pracuji pouze s krystaly (pozastavila jsem veškeré osobní konzultace) a shromažďuji je, mojí prací je tyto krystaly předávat dále lidem, kteří jsou pro něco důležití. Já se nyní cítím jako sprostředkovatel mistrovských krystalů, které mohou pomoci lidem v procesech transformace.
 • Do brány 21.12.2020 přijmout a žít svoji sílu (duše a ducha) nádechem a výdechem si nechat naplňovat (nehledat odpovědi a rady ve vnějším světe, ale v sobě - jsem sám sebou, tím nepřenecháváme moc nad sebou ostatním), stát se vědomým tvůrcem (postavit se sám za sebe do svojí síly), je to svoboda duše, vyjádření tím, kým jsem (osvobodit se i od svých strachů). Pokud já jsem ve svojí síle, potom teprve mohu pomoci ostatním.
 • Člověče žij a přijmi svoji galaktickou sílu na Zemi. Přeji si srdce, aby každý člověk byl šťastný, radoval se a život si užil.

12.9.2020

 • Nyní je řada na nás, abychom vykročili sami za sebe (transformace), klíčem je: osvobození - být ve svobodě, padne matrix (iluze, bloky, závislosti a programy) a prozřeme, to spustí domino a přidají se ostatní.
 • Když máme paralýzu a strachy, je důležité projít a zjistit, co je za tím (projdeme si "malou smrtí" - duchovní smrtí, která je vysvobozením), zjistíme, že emoce blokují řešení, řešením je uvolnění a tím dojde k průchodu rozumu (důležité je dýchat a narovnat se) - vědomí bojuje s podvědomím.
 • Podzimní rovnodenností (nevím co se bude dít, připravte se a prosvětlujte se, propouštějte energie, dávky světla se budou násobit, spustí se další uvědomění vyšší reality- galaktická vrstva pro širší okruh lidí, kteří jsou na ni připravení) se spustí nová vlna strachů. Podzimní rovnodennost bude vstupní brannou pro něco nového.
 • Proces probíhá ve vlnách (pulsuje jako srdce) pro skupiny připravených osob nebo také těch, co to tak mají mít, počasí bude tento proces podporovat. Tak nastává galaktický skok, je to důležitá čistka a musíme být ve své vlastní síle, to nám otevře brány nové reality.
 • Jsme ve fázi nádechu a v roce 2021  nás čeká výdech - bude jiná energie po očistě - smrti a osvobození, budou se otevírat lidstvu nové technologie (vědci již tyto informace a technologie mají), dojde i k uvolnění finanční struktury - finanční zdroje budou sdíleny "správci (co mají magnet na přitahování peněz" pro celek.
 • Budou se vytvářet paralelní reality, kdy bude přeneseno vše se současnou strukturou a tato část lidí nepocítí změnu a ani my to nepostřehneme - proběhne to automaticky, přirozeně - prolne se realita do reality a budou pokračovat v tom, co chtějí zažívat (moc, atd.) - bude platit svobodná volba duše jak se chce vyvíjet.
 • K 21.12.2020 musí být očista v tom základním dokončena (uzavře se brána), potom se uzavírá karma lidstva, bude sice fungovat dál, ale v jiném módu? Je to možné a v buněčné paměti to máme zakódované.
zobrazit více..
Loading...