Ramona Siringlen - ELOÍÍ RA

Ramona Siringlen - ELOÍÍ RA

  • www.cestasramonou.cz

28.12.2020 Ramona Siringlen - ELOÍÍ RA, Přechod do roku 2021 v pravdě k sobě

  • Mnoho z nás si skrze uzemňování a přijímání nízko-vibrační stravy jsme se maskovali, snažili jsme se více udržet v té lidské rovině (což byla iluze, nebo určitá vývojová fáze, která byla potřeba)
  • Čím víc se bytost svým vědomím rozvibruje více a více, má nějaké posuny, potom vzniká velký rozdíl mezi vědomou vibrací a fyzickým tělem a jeho fungováním. Všichni čelíme větší míře stresu (i díky tomu co se děje v kolektivním poli), než dříve. S otevřením vědomí jsme více citlivější i na to co děje energeticky, my jsme k sobě otevřeni ve svých polích a velice rychle si to vyměňujeme a tím může docházet ke konfliktům, kvůli "blbostem". Děje se to i v dalších vrstvách a po celé planetě (tlak je ze všech stran i z hůry). Fyzická těla nemají ten tlak ráda a když nestíháme ten tlak a určité zpracovat, tak se spustí lymfu (která zatím drží ty toxiny, aby to nešlo do jiných částí těla), aby nás ochránilo.
  • Může se očekávat, že mnoho bytostí bude vedeno k tomu (každý z nás je jiný a není jednotný recept), nebát se úplně novým způsobem, ať to přijde formou informace nebo radou od jiného, se bytost může proměnit do té podoby, ve které má být (přijmout tu změnu a podpořit ji, změnou stravy, ale tak, abychom to nechápali jako omezení, ale vědomé rozhodnutí, nikoliv, že to chce někdo jiný nebo rozum atd.).
  • Přeskládávají se struktury těl, mění se úplně chutě.
  • Rok 2021, v akašických záznamech se špatně čte, probíhají rychlé změny a těch potencionálních možností je tolik, ale mnohem více se bude odhalovat a bude to neudržitelné, bude to téma svobody, včetně vnitřní svobody a co to pro mě znamená, objevují se nové strachy o kterých jsme si nikdy nemysleli, že budou naše téma
  • Některé programy a vzorce (jsou zaneseny do buněčné paměti DNA) v nás jsou tak zažrané v nás (vše nelze propustit jen mentální cestou, vědomím a uchopením), že se to projevuje i v bolestech kostí (odchází to i tímto způsobem).
  • V roce 2021 se bude více ukazovat, kdo je ochoten tvořit svůj svět (vstup do nového světa a paradigmatu) uvnitř a následně vně, budou se rozevírat různé reality lidí, díky vnitřní svobodě se vstup do nového světa urychlí
  • První tři měsíce roku budou velké boje, nespokojenost a planeta nás hodně překvapí vlastními živelnými akcemi - zrcadlení našeho stavu ve společnosti
  • Radostí, tvořivostí a láskou si posilujeme svoji imunitu, ale také přes světlo a čerstvý vzduch
zobrazit více..
Loading...