Emise skleníkových plynů

p>V Evropské unii se snížily emise skleníkových plynů o 24 % mezi lety 1990 a 2017. Podle materiálu nejvíce přispěly k poklesu Německo a Spojené království, ale také Lotyšsko, Litva či Rumunsko. Meziročně předloni v EU emise vzrostly o 0,5 procenta, což ovlivnil zejména růst emisí v dopravě. 

V rámci EU má Česko nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele - předloni to bylo 12,2 tuny CO2 ekv., což je o 47 % nad průměrem EU. Podobně ČR dopadla o rok dříve. Emisní náročnost hospodářství byla v ČR v roce 2017 čtvrtá nejvyšší v EU, o 61,2 procenta vyšší než průměr členských států EU. V roce 2016 to bylo o 66,5 procenta.

Česko

V období 1990 až 2017 celkově poklesly emise skleníkových plynů o 35,1 procenta, mezi lety 2016 a 2017 pak 0,9 procenta. Data za rok 2018 nebyla v době uzávěrky zprávy k dispozici. 

  • Celkové agregované emise skleníkových plynů v ČRv roce 2017 činily 129,4 milionu tun CO2 ekvivalentu (CO2 ekv.) Od roku 2005 do předloňského roku poklesly emise o 12,9 procenta (o 19,2 milionu tun CO2 ekv.)
  •  Cíl Politiky ochrany klimatu v ČR, kterým je pokles o 32 milionů tun do roku 2020 vůči roku 2005, tak zatím splněn není. 
  • Největším zdrojem emisí skleníkových plynů byl v roce 2017 energetický průmysl s podílem 40,2 %. Od roku 2000 ale emise v tomto odvětví poklesly o 16,6 %, předloni pak meziročně o 4,9 procenta (2,7 milionu tun CO2 ekv.) 
  • Druhým největším zdrojem emisí byla doprava (14,5 procenta), v tomto odvětví naopak kontinuálně rostou. Od roku 2000 emise vzrostly o 53,8 %, předloni meziročně o 2,8 procenta (půl milionu tuny CO2 ekv.).  
  • Dalšími zdroji emisí skleníkových plynů byly průmyslové procesy, zpracovatelský průmysl a stavebnictví, domácnosti, zemědělství či odpady. Právě z odpadů mají emise též rostoucí trend, zejména emise ze skládkování. 
  • více
zobrazit více..
Loading...