Steiner Rudolf

Rudolf Steiner (25.2.1861, Chorvatsko- 30.3.1925 Švýcarsko), filosof, spisovatel,  pedagog, vizionář, esoterik. Zakladatel antroposofie, waldorfského školství, biodynamického zemědělství, antroposofického lékařství a nové umělecké formy – eurytmie. Český klub skeptiků Sisyfos hodnotí Steinerovo dílo jako pseudovědu, mystiku a magii. Steiner se dívá na přírodu a Zemi jako komplex nerostných látek bez projevu života a duše, rostlin - narozdíl od nerostných látek jsou živé a mají tzv. "éterické tělo", zvířata - mají na rozdíl od rostlin navíc duši - "astrální tělo" a člověka - dokáže si uvědomovat sám sebe a má ducha tzv. "tělo já".

Rudolf Steiner, stručné informace:

 • Rudolf Steiner měl mimosmyslové vnímání (jasnozřivé schopnosti) od 8 roků
 • zajímal se o spiritualitu a bylinky
 • představitel christologie (jiné nazírání na Krista pomocí nadsmyslového vnímání)
 • zakladatel eurytmie a antroposofie - evoluční esoterická nauka odvozená od teosofie nabízející mystický vhled do podstaty člověka, přírody a nadsmyslově duchovních světů
 • signatura, projev nemocí člověka se odráží ve vzhledu bylinek, obojí je výrazem stejného procesu (co je u rostliny přehnané, je u člověka nemocné)

Atroposifie, mimo jiné vychází z teosofie rosekruciánů

 • tělo, člověk má smrtelné tělo podléhá zákonům dědičnosti, duše osudu, duch zákonům reinkarnace
 • duše
 • duch
 • manas - duše vědomá, „duchovní já“, tzv. „obrácené já“
 • buddhi - „životní duch“
 • átman - „duchovní člověk“

Biodynamické zemědělství:

metoda biodynamického zahradničení je alternativní způsob zemědělství (z této filosofie částečně vychází i permakutura), využívá napojení na sezonní cykly, fenomenologii a rytmus přírody (vychází z principů ekologicky šetrného zahradničení, zdravé půdy nebo soběstačnosti). Za zakladatele je považován rakouský filosof Rudolf Steiner, který též před 100 roky začal praktikovat biodynamické zemědělství.
 • rozlišuje dny kořenové, květové, listové a plodové
 • využívá sezonní cykly, přírodní živly a rytmus přírody (např. podle fází Měsíce či postavení Slunce)
 • vyrábí a používá přírodní přípravky z léčivých bylinek a živočišných orgánů, jako je tekuté hnojivo a nejrůznější nálevy
 • využívá viditelné fyzické podmínky a neviditelné planetární a vesmírné působení
 • půda není mrtvou hmotou, ale samostatným živým organismem s nespočetným množstvím organismu (bakterie, viry, řasy, žížaly atd.) a spirituálním obsahem
 • statkovými hnojivy přivádíme do půdy tzv. éter a astralitu (hnůj - hmota, která má éterický a astrální náboj) - např. dusík
 • dusík je v otázce hnojení základem astrality - zajišťuje spojení mezi uhlíkem a kyslíkem, uhlík je nosičem ducha a kyslík nosičem života

Významní představitele bylinkářstí (fytoterapie)

Loading...