Ivan Rynda

Ivan Rynda

PhDr. Ivan Rynda (6. února 1953), zakladatel katedry sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově sám nemá auto a jako obyvatel Prahy, moderního velkoměsta, spoléhá na veřejnou dopravu. Vystudoval češtinu a filozofii. Od roku 2000 stojí v čele katedry sociální a kulturní ekologie Univerzity Karlovy. Zajímá se o globální civilizační problémy, udržitelný rozvoj a ekonomické a právní aspekty životního prostředí. Vyučuje na vysokých školách, píše odborné studie, přispívá do médií. Na počátku 90. let byl poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum, později za Občanské hnutí, později neúspěšný kandidát Strany zelených do senátu. Od února 2014 do června 2017 působil jako místopředseda Liberálně ekologické strany.

10.7.2020 

  • Lidstvo musí snížit svoji spotřebu, mám na mysli úspory všude tam, kde je to jen trochu možné. A začít bychom měli u dopravy a energetiky, kde nám současná krize ukázala, že to v principu možné je
  • Klasická ekonomická věda je postavena na modle eko­nomického růstu a HDP je jeho měrnou jednotkou. V uzavřeném systému konečných zdrojů, což je naše planeta, však není možný trvalý růst libovolného typu. To jsem nevymyslel já, to uznává třeba každý kybernetik. A bylo to zveřejněno ve studii Massachusettského technologického institutu o environmentálních problémech už v roce 1970. Trvalý kvantitativní růst jednoduše není možný. 
  • Nemyslím, že elektromobilita je spásonosná: elektřinu je také nutné vyrobit, doporučuje používat veřejnou dopravu a především nedovážet zboží, které si umíme sami vyrobit
  • zeleninu, salát, okurky se vozí z jižních států, často jde z devadesáti procent o vodu, takže vozíme draze chlazenou vodu přes celou Evropu. To je i z hlediska klasické ekonomie čiročirý nesmysl a přináší to obrovský nárůst dopravy, nehledě na nároky na ta chladicí zařízení v kamionech a tím na další energii 
  • Dával bych přednost tomu, aby se zásadní projekty neposuzovaly na úrovni bank, těm by zůstaly jen drobnější věci. Témata pro strategická rozhodnutí by měly nastolovat společenské špičky. 
  • Je třeba přehodnotit energetickou koncepci. Připadá mi skoro zločinné, že Česko je jedním z největších vývozců elektřiny. 
  • https://ekonom.ihned.cz/c1-66788090-lidstvo-musi-snizit-svoji-spotrebu
zobrazit více..
Loading...