Staněk Peter

Prof. ing. Peter Staněk, CSc. (prosinec 1947, Brno) je slovenský ekonom, světově uznávaný prognostik, vizionář, spisovatel a prognostik pracující v Slovenskej akadémii vied. Zabývá se studiem cca 20 různých oborů (např. neurologie, doprava, ekonomika, geopolitika, vojenská technika, zbraňové systémy, zdravotnictví, stavebnictví, voda, klimatické změny, historie civilizací, robotika a umělá inteligence, paměť krajiny atd.), pro svoji práci nepoužívá počítač (je prý příliš plochý), zdrojem informací jsou pro něj lety ověřené kanály informací, které si křížově ověřuje, snaží se zachytit nosné myšlenky, které zjednoduší a vše zasazuje do tzv. "architektury souvislostí". Spolupracuje s profesorem Maříkem, egyptologem prof. Bártou, prof. Součkem a dalšími vědci.

Spoluzaložil v září 2019 nezávislý institut EQUILIBRIUM (sdružení 7 profesorů, prof. Bárta, prof. Zelený, prof. Mařík, prof. Staněk, prof. Pačes, prof. Souček a prof. Beneš). Oficiální prezentace bude v Praze 3.1.2020 v Národním muzeu od 9.00.

Prof. Peter Staněk, některé myšlenky, trendy a teze:

 • Již 30 let jsem poradcem různých vlád, premiérů v Evropě i ve světě, vlády se mění já zůstávám....říká prof. Staněk
 • Základní princip univerza - "dynamická pulzující rovnováha", kterou si můžeme představit v podobě neustálého koloběhu jin / jang, vývoj se mění v kvalitativních skocích (ne plynule), důležitá je také homeostáza (zjednodušeně se dá říci: rovnováha dovnitř a ven)
 • Předpodívá hospodářskou či jinou krizi 2019-2020, která může mít horší důsledky než v ta, která byla v roce 2008 zejména proto, že se nevyřešila podstata problému krize minulé (podobně smýšlejí další ekonomové např. prof. Oldřich Rejnuš, Markéta Šichtařová, ing. Pavel Kysilka, Lenka Zlámalová a také známý spisovatel Robert Kiyosaki)
 • Současné procesy v přírodě a společnosti probíhají 20 - 30 krát rychleji, než jsme předpokládali a vývoj v příštích 10 letech se rozhodne o budoucnosti na dalších stovky roků, současný svět je obrazem totální nejistoty a nepředvídatelnosti.....ale člověk chce jistotu pro sebe a své děti.
 • Max. do 10 roků můžeme očekávat další nárůst migrace, zejména z Afriky (důvodem bude sucho, nedostatek vody a chudoba)
 • Evropskou únii čeká klíčové rozhodnutí, budeme vyrábět kvalitní vyrobky s dlouhou životností (výrobky se budou v případě potřeby opravovat), které sníží objem produkce výroby, skleníkových, objem přepravy atd, nebo budeme vyrábět nekvalitní výrobky, které se budou po uplynutí záruční doby bude muset vyměnit (koupit) za nové a tím zajistíme další růst produkce
 • Průmysl 4.0, díky sdílené ekonomice, umělé inteligenci a sběru dat můžeme dosáhnout snížení produkce až o 60%, díky odstranění zbytečné produkce, důsledkem těchto změn bude pokles průmyslové produkce, pokles spotřeby vody, surovin, elektrické energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení počtu zaměstnanců atd. tedy vše o co EU usiluje
 • Čeká nás totální změny dopravy, přechod na autonomní sdílenou dopravu s využitím technologie Smart a umělé inteligence
 • Ve výrobě nás čeká rozvoj robotizace, kobotů (robot spolupracující s člověkem) s využitím umělé inteligence, přechod na lokalizaci a perzonifikaci výroby
 • Velké změny budou také v energetice např. lokalizace výroby energie pomocí pojízdných modulárních jaderních reaktorů (které eliminutí ztráty ve výši cca 30% způsobené ztrátami v přenosové soustavě) a novými technologiemi ve skladování elektrické energie (např. voda nebo sklo)
 • Ve zdravotnictví je trendem perzonalizace léků pro konkrétní osobu s důrazem na prevenci, zkrácení doby léčení a pobytu v nemocnici a současně vznikne síť center, která zabezpečí kvalitní a důstojné dožití života. V současnosti až 80% našich chorob způsobuje složení stravy, narušený mikrobiom (kniha Čínská studie, mimo jiné i pokles minerálů a stopových prvků na 10% v potravě)
 • Kumulace více faktorů - v roce 2020 končí 500 - 540, 2160, 25 920 - tý cyklus, a také nastává, které je největší za posledních 60 roků, podobně vnímá situaci i geolog doc. Václav Cílek
 • Projekt Trojmoří co to znamená? Odpověď můžeme hledat v 30 letech minulého století vůči Rusku... kličové na pochopení dějů ve společnosti jsou odpovědi na otázky PROČ? a KDO? Projekt Trojmoří oslabí EU nebo ji naopak podpoří? Kdo stojí za tímto projektem?
 • Míra diverzity (pokles pod určitou úroveň vede k destrukci systému) je klíčovou podmínkou pro zásadní globální změnu (transformaci). Míra diverzity je likvidátorem všech systému a spouštěčem transformačního vývojového procesu člověka, přírody v UNIVERZU. 

Prof. Peter Staněk, zdravotnictví, výzvy spojené s budoucností:

 • dále se prodlouží věk dožití, u žen na 90 roků a u mužů na 85 roků (bohužel se měří pouze délka dožití, nikoliv vitalita člověka), prodloužení aktivního života může být novou formou polarizace společnosti (pokud máte peníze - nemáte stres, budete žít dlouho) - kombinuje možnost délky dožití a výši příjmu
 • trendem bude perzonifikace léků na základě diagnostických senzorů pro konkrétního pacienta a tím dokáže medicína efektivněji pracovat s pacientem a díky tomu bude také schopna předcházet nemocem
 • novým trendem ve zdravotnictví bude klíčové, aby medicína dokázala pojmenovat příčinu nemocí (člověk je komplexní bytost) a dokázala předcházet nemocem tak (prevence bude pro společnost i ekonomicky přínosná), aby lidem zajistila zdravý plnohodnotný život
 • do roku 2035 (nejen díky poklesu minerálů, stopových prvků a dalších látek ve stravě) stoupne podíl onkologických onemocnění o 60-80 % a současně se posunou (okologické nemoci) do věkové kategorie 20 - 40 roků - léčení nemocí bude extrémně finančně náročné (protože medicína neřeší příčinu nemoci a opakují se remise)
 • nejsilnější léčebný prostředkem je důvěra nemocného k lékaři a důvěra lékaře v nemocného (perzonifikovaná medicína, homeostáza, atd.)
 • cukrovka, podle odhadů světové organizace bude do roku 2050 mít každý třetí obyvatel dieabetes 
 • prof. Staněk mluví také o nemocné společnosti, která způsobuje a podporuje stres a deprese (nárůst těchto nemocí), pokud neodstraníme příčiny ve společnosti, nemůžeme zásadně očekávat změnu u lidí, podobně mluví i Jan Pokorný (biolog z firmy ENKI) "nemocná je příroda - krajina, zdravá krajina má poměrně hodně malých srážek" (klimatická změna se projevuje úbytkem malých srážek - narušený malý cyklus vody), důsledkem je současné sucho! Analogii můžeme vidět i u člověka: pokud je narušená pokožka těla, můžeme dostat zánět, podobně je to s krajinou (půda je pokožkou přírody - velké rozorané lány a mizející stromy), která je nemocná (ztratila vodu, eroze půdy a neobsahuje život - půdní mikrobiom i díky chemizaci zemědělství)
 • 4 základní přírodní zákony: dynamická rovnováha, diverzita (různorodost), vývoj se mění kvalitativní změnou - cyklování, časová osa
 • Světové oceány (plíce planety) jsou producenty kyslíku, ale jeho produkce poklesla z cca 80% na cca 50%. Snížení salinity vody je způsobeno rozpouštěním ledovců (Arktida, Grónsko atd.) je provázáno s posunek klimatických pásem směrem k severnímu pólu, s termodynamickým čerpadlem, se změnou tryskového proudění a také s pulzováním jaderného reaktoru v jádru planety Země
 • Amazonské, Kanadské a Sibiřské pralesy vyvažují "plíce planety", kterými jsou oceány, oceány a pralesy jsou zdrojem diverzity flóry a fauny
 • Sucho a voda jsou klíčové spouštěče nové migrace (do pohybu se může dát až 300 milionů lidí po roce 2020)

Změna a etapizace (ve třech fázích) v současné společnosti podle prof. Staňka:

klíčové v současnosti je návrat ke kořenům v podobě filosofie (např. dynamická rovnováha, atd.), která slouží jako kompas v orientací v obrovského toku informací a dějů, a osobní setkávání lidí. Dále podle prof. Petera Staňka je klíčové správné načasování těchto fází!

 • prioritou současnosti jsou informace v architektuře souvislostí, propojování stejně smýšlejících lidí (odstranění atomizace) a jejich vzájemná důvěra
 • druhou fází je hledání společného řešení s důrazem na různost a odlišnost jednotlivců (obecná shoda) - budoucí Společnost 5.0, která bude postavena na dynamické pulzující rovnováze (homeostázi civilizace a planety)
 • poslední fází je vznik subjektu, spolupráce s jinými subjekty
 • všechny věci spojují lidské hodnoty a také to, že si budeme říkat pravdu a důvěřovat si
 • být osobním příkladem je také cestou, jak své okolí "Naučit se chytat rybu" v každodenní praxi

Prof. Peter Staněk, některé otázky z publika Pardubice:

 • Má pro nás obyčejné lidi smysl rychlý internet 5G? Odpověď: K čemu je vám rychlý internet, když nejste schopni již dnes chápat všechny informace které dostáváte v mediích... zamyslete se nad tím, jak pracujete s informacemi, myslíte si, že facebook je reálný život a přátele, které tam najdete např. v podobě tisíce přátel na sociálních sítích, z nichž některé jste v životě neviděli...?? Jsou to opravdoví přátele, kteří Vám pomohou v nouzi?
 • Transhumanismus a váš názor. Odpověď: jsou různé pohledy na budoucnost....transhumanismus je špatná cesta, je to způsob jak obejít klíčový problém a vytvořit zástupný problém (více o transhumanismu najdete v knize "Zamyšlení a cesta" (vydání prosince 2019)

Prof.Peter Staněk, publikace:

 • Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika 5.2020
 • Fakta a mýty o společnosti 5.0 (2019)
 • Společnost 5.0, charakteristikou této společnosti je, předpokládá se, že většina zboží v průběhu 10 roků bude nemateriální povahy
 • Hľadanie novej reality (slovensky) -2018
 • Malé a stredné podniky - současnost a budoucnost - 2017
 • Globálné zdroje - hrozba nebo šanca?
 • Evropská unie na křižovatce: postřehy
 • Čtvrtá průmyslová revoluce a patý civilizační zlom
 • Nové rozhraní společnosti a ekonomie - 2018
 • Mýty a reality globálního světa - 2013

Zabrazit jako Tabulka Seznam
Seřadit podle

Architektura Souvislostí Budoucnosti

Architektura Souvislostí Budoucnosti
pondělí 11. května 2020
Loading...