Gregor Johann Mendel

Gregor Johann Mendel

Gregor J. Mendel 20. (22.) července 1822 Hynčice - 6. ledna 1884 Brno (učitel, meteorolog, génius, zemědělec, včelař, opat) je objevitelem základních principů dědičnosti a světově uznávaným zakladatelem genetiky. Působil jako kněz a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

  • položil základy oboru genetiky a definoval principy nyní známé jako Mendelovy zákony dědičnosti, ale jako jeden z prvních použil ve své práci biostatistické metody 
  • nedědí se znaky, ale vlohy (geny) dominantní a recesivní (dočasně skryté)
  • na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. 
zobrazit více..
Loading...