Invazivní rostliny

invazivní rostliny vytlačují původní květenu podél řek (např. kopřivu, lopuch a další). V současnosti se již objevují informace, že i tyto invazivní rostliny mají léčivé účinky.

Invazivní druhy rostlin:

Signatura: tyto invazivní rostliny postupně vytlačují původní květenu a vytváří nepropustné monokultůry,rychle se šíří semeny
  • obdobně je to s novými přivezenými nemocemi a také živočichy (například Rak, vytlačuje náš původní druh)

Invazivní živočichové:

  • plzák španělský, zná téměř každý zahrádkář
  • mýval, obtěžují tím, že loví ostatní zvířata, jsou hluční a narušují celý ekosystém
  • rak mramorový, má schopnost partenogenetického rozmnožování, tj. vývinu jedinců z neoplozených vajíček – k založení životaschopné populace tak postačí jediná samička, která se dostane do volné přírody - je přenašečem račího moru, fatálního pro naše domácí druhy (rak říční, rak kamenáč)
zobrazit více..
Loading...