Houby

p>Bod zlomu se skládá s dílčích bodů zlomu, které jsou vzájemně provázané informační síti (dílčí porušení bodu zlomu, nenaruší celou provázanou sít, její stabilitu nedojde ke zhroucení a změně stavu), pokud dojde k řetězení bodů zlomu v krátkém okamžiku, dochází k tzv. "TRANSFORMAČNÍMU BODU ZLOMU" (souběhem dílčích bodu zlomu, dochází k narušení diverzity a nastává samodestrukční proces v jednom okamžiku nebo ve velmi krátkém časovém období v závislosti na složitosti a provázanosti systému). Příkladem může "Sametová revoluce" v roce 1989, maturita, státnice nebo stržený ubrus na Vánočním stole plný jídla a pití. Tyto transformační body zlomu jsou také provázány s konjunkcemi nebo opozicemi Saturnu a Pluta

Probíhá nebo se připravujeme na tzv. "CELOPLANETÁRNÍ VÝVOJOVOU METAMORFÓZU" JEDINCŮ I LIDSTVA", která je spojená i se změnou možností, myšlení (osobní odpovědnost za svoje činy a z toho plynoucí důsledky) a společenského řádu s tzv. "TRANSFORMAČNÍM BODEM ZLOMU" (polarizace způsobuje přerušení vývoje po překročení mezního bodu následuje uvolnění energie a dojde k transformační pulsové změně do nových podmínek, podobně jako lokální změna v roce 1918, 1938, 1948, 1968, 1989. Jsme připraveni na takovou změnu nebo příležitost)? Vznik Československa byl spojen se španělskou chřipkou, co nám přinese pandemie koronaviru v roce 2020?

  • 5. civilizační zlom (nazvaný prof. Staňkem Společností 5.0), spočívá ve změně vzorců myšlení, zvyklostí a myšlení na základě poznání (můžeme se opět naučit "myslet", rozpustit staré vzorce myšlení a žít svůj vlastní život v rovnováze materiálního a duchovního informačního toku, a NE život druhých lidí, např. prostřednictvím televize, sociálních sítí a pouze v materiálním světě orientovaném na zisk, moc a úspěch)
  • vznikne celoplanetární civilizace o které mluví prof. Bárta?
  • klíčoví v tomto procesu jsou děti a jejich výchova (první priorita, dlouhodobý proces)

Jednou za cca 26 000 (kosmický, precesní rok, EON) při přechodu z věku Ryb do Vodnáře dostává lidstvo šanci, pokud se nakumuluje dostatek energie na kvantovou transformaci (která probíhá po dobu několika generací, započala v druhé polovině minulého století a příchodem indigových a dalších dětí), dochází k vývojovému vzestupu (kvantový skok), kdy z Homo Sapiens může dojít k vývojové kvantové transformaci například v HOMO Aquarius, pokud bude dostatek energie (jak z vejce, tak z popela - pták FENIX), které se akumuluje z veškerých nerovnováh či kolapsů jedince, rodu, společnosti, civilizace, přírody. Pokud se to nepodaří, tak další příležitost bude až za 26 000 roků (Tomáš Pfeiffer). Jsme ve fázi (uprostřed cyklu), kdy starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu a současně poskytl dostatek živin pro své potomky (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechá dluhy, vyprahlou zemi bez půdy a lesů). Více


více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Loading...