Jak transformovat společnost?

Proč a jak transformovat společnost?

Naše společnost je nemocná, nemocní lidé a společnost nemohou vybudovat zdravou společnost (zdravý systém), proto se musíme nejprve uzdravit a vyčistit sebe (začínáme u sebe, procházíme transformací na cestě k vědomému člověku, probouzíme se), abychom mohli postavit prostřednictvím zdravých probuzených lidí pevné základy nové společnosti.

 • Na tuto otázku nabízí některé odpovědi kniha Zmena alebo kolaps (2019 Graeme Maxton).

Život na planetě je globálně ovlivněn i lidskou činností, která urychlila změny klimatu, které mohou v příštích desetiletích (období metamorfózy) vyústit v masové vymírání lidské populace (na cca 1 miliardu, při růstu průměrné teploty min. o 3-4 °C a ekvivalentu CO2 více jak 450 ppm). Na to, aby lidská populace byla schopna zmírnit tento proces, je nutná globální transformace (změna myšlení, paradigmat, zisku za každou cenu, hodnot na kterých stojí civilizace, uvědomění si, kam dáváme svou energii a co tím podporujeme atd.) a tvořivá spolupráce společnosti za účasti všech národů a lidí. Je to možné prostřednictvím transformace západního způsobu života (USA a Evropa) na nový civilizační model, který bude výsledkem (ne)změny paradigmatu myšlení člověka a tím dojde ke vzniku nových vývojových druhů Homo technologicus a HOMO Aquarius (dokončení duchovního vývoje člověka). Taková globální změna je možná jednou za cca 26 000 roků - Tomáš Pfeiffer 8.6.2020). Tento proces je propojen také z přechodem z věku Ryb do Vodnáře (např. kometa Neowise, mutační Konjunkce a opozice Saturn a Pluto atd.). Zrcadlem stavu naší civilizace s určitým zjednodušením může být Calhounův experiment a stav Přírody, která nám "umírá" pod rukama, ale současně nám ukazuje cestu.

26.11.2019 Celosvětové emise skleníkových plynů vzrostly v roce 2018 na rekordních 55,3 gigatun ekvivalentu CO2. Při pokračování stávajícího trendu se globální průměrná teplota zvýší během 21. století o 3,2 °C, což bude mít "širokosáhlé a destruktivní klimatické dopady". Pro dosažení cíle oteplení pouze o 1,5 °C by státy musely snížit své emise mezi lety 2020-2030 o 7,6 % ročně. Vyplývá to ze zprávy OSN (Reuters).

 • Jaké změny jsou spojené s přechodem do věku Vodnáře?
 • Lidem dostatečně nikdo nevysvětlil (někteří o to ani nemají zájem), jaké bude mít současná situace (žití na dluh přírody, rostoucí spotřeba, honba za ziskem, ovládání lidí, klimatické změny atd.) důsledky pro celou civilizaci v následujícím desetiletí. Tak proč vůbec něco měnit??
 • Čeká nás nový ekonomický systém včetně přehodnocení peněžního, soudního, politického, zdravotního, zemědělského, vzdělávacího systému atd., protože stávající systémy jsou v kolapsu.
 • Ale také vývojová transformace člověka, rodiny, vesnice, města atd., které jsou nutným základem pro vytvoření nové civilizace. Klíčovou změnou pro transformaci společnosti, je změna paradigmatu každého z nás v nás, Změnu musíme udělat samy v sobě a vědomě prostřednictvím svobodné vůle - můžeme to nazvat transformací ve "vědomého člověka" (změnou sebe měníme i společnost kolem nás).
 • Je "Demokracie" tím nejlepším způsobem, jak zajistit kontinuální rozvoj lidské populace?
 • Základem nové společnosti: lidé jsou si všichni rovni před zákonem a mají právo na soukromí, to je nevyhnutelná podmínka pro svobodu (svobodně myslet, mluvit atd.), Graeme Maxton.
 • Jednou z alternativ je nástup Technokracie (kontrolovaná společnost, digitální virtuální státy, ekonomika digitálních platforem), aby uskutečnila potřebné opatření, prosadila ekonomickou transformaci a po splnění této úlohy odstoupila (předpokladem je, že lidstvo dokáže připravit mechanismus mimořádné změny systému vládnutí a najde dostatek lidí s potřebnou mravní, intelektuální výbavou a odvahou řídit takovou transformaci), Graeme Maxton.
 • Další variantou je transformace "Akcionářského kapitalismu" do "Zainteresovaného kapitalismu (Davoský manifest)", který prohlašuje, že společnosti by měly poctivě platit svůj díl daní, projevovat nulovou toleranci vůči korupci, prosazovat lidská práva napříč svými globálními dodavatelskými řetězci a prosazovat rovné konkurenční hřiště - obzvlášť v "ekonomice platforem". Dalšími variantami jsou projekt TOTAL CONTROL, nebo Velký reset.
 • Problémem současné civilizace nejsou klimatické změny, ale přemnožený dominantní živočišný druh (Homo sapiens), Tomáš Pfeiffer.
 • Máme zachraňovat ekonomiku?
 • Pád světového měnového systému.
 • DKT.

Čeká nás digitální měnová reforma (odhad 2020 - 2024). Výsledkem budou bezhotovostní digitální měny postavené pravděpodobně na technologii blockchainu (jediným tlačítkem tak dojde k digitální měnové reformě). Jde o řízený připravený proces" pánů za oponou", který se odstartoval spouštěčem (viníkem) jménem pandemie koronaviru na kterou se svede vše.

21. června 2020 (prstencové zatmění Slunce Nepál, Indie a také v oblasti Kaillashe, léto letos začíná 20. června ve 23:44 SELČ a hned první letní den 21. 6. 2020 v 8:41 SELČ bude Měsíc v novu, a ještě ke všemu způsobí prstencové zatmění Slunce. Zatmění Slunce prochází přes nejlidnatější oblast světa v době letního slunovratu a v období přechodů věku Ryb do Vodnáře (z vody na vzduch), kdy se jedná o klíčové zlomové období (Tomáš Pfeiffer), které umožňuje kvantovou transformaci člověka v nový vývojový druh (např. HOMO Aquarius nebo Homo technologicus) každých 26 000 (EON, platónský rok se shoduje s jedním z Milankovičových cyklů), pokud je dostatek energie (která se kumuluje z nerovnováh a polarizace) na tuto globální transformaci jak z vejce, tak z popela (pták Fenix), tak dochází k transformačnímu bodu zlomu (závislosti - strach, lež a honba za penězi se transformují v lásku). 

Tento proces (je spojen s nástupem věku Vodnáře), který může trvat i několik generací (probíhá již od druhé poloviny minulého století) je spojen i s redukcí populace (koloběh zrod-růst-zánik, podobně jako u koloběhu stromu). Jsme ve fázi, kdy starý strom (umírající les- vidíme na celé planetě) ) na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu pro pochopení v jaké fázi cyklu se populace nachází - kolaps civilizace, Prof. Bárta) po svém pádu a tím současně poskytne dostatek živin pro své potomky (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechává nesplatitelné dluhy, vyprahlou zemi s degradovanou půdou a lesy). Podle některých zdrojů se již naplňují některé znaky Calhounova experimentu.

Abychom mohli transformovat společnost musíme transformovat sebe:

Josef Zezulka: Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě.

 • Tunelové vidění (tma, jen slepá víra).
 • Černobílé viděné - polarita (rozum popírá víru, existuje jen pravda a nebo lež).
 • Barevné vidění (Barevný svět), složená dvojnost (polarita) do jednoty (soulad, rovnováha, homeostáze), ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (jednota vědomí).
Duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.
Vědomý člověk, který chápe dualitu "OTROK a OTROKÁŘ", nevěnuje svou energii a pozornost věcem a událostem, které odebírají energii a rozpadají se, ale směřuje ji tam, kde může tvořit. Co nemá energii to zaniká

Cyklus stromu: starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu v materiální rovině a současně poskytl dostatek živin pro své potomky, na tlejícím dřevě (po pádu a rozkladu starých stromů) se les obnoví za 30 až 50 roků. (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechá dluhy, vyprahlou zemi bez půdy a lesů). Vývoj stromu pokračuje v duchovní oblasti (předávání moudrosti -lesní stařešina svým potomkům prostřednictvím kořenů, kteří ho vyživují). Tím je zajištěn koloběh života.

 • Energie a hmota se neztrácí, pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy v průběhu cyklu, které se opakují a jsou předvídatelné, uvnitř cyklu mají cykly fraktální strukturu, jsou nepředvídatelné a na jejím "konci" probíhá metamorfóza a stává se novám počátkem.
 • A právě Milankovičovy cykly jsou jedním z projevů fraktální struktury (vír), která se skládá i z různých pohybů planety Země na oběžné dráze (cykly), které se cyklicky opakují a ovlivňují vývoj na planetě Zemi včetně člověka.

Lesní monokultury, narušené přírodní cykly a ekosystémy (vymírání živočišných a rostlinných druhů díky působení dominantního druhu) nám zrcadlí stav lidské populace a další vývoj, který nás čeká v tomto století, v době přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře.

Teze: vysvětlení exponenciálního růstu populace za posledních 200 roků (nárůst téměř 8 x) signalizuje bod zlomu a následně rychlý pokles během 200 roků (proces popisuje Herakleitův princip). Exponenciální růst populace je také provázán s přechodem z věku Ryb do věku Vodnáře a možnou transformací lidského druhu o kterou se snaží velké množství lidí, protože jde o transformaci z duality v jednotu, která je možná jednou za 26 000 roků. V této době se právě nyní nacházíme (původní druh se po určité době přestane množit a vyhyne) Homo sapiens se transformuje do HOMO Aquarius prostřednictvím solárního záblesku, pokud se to nepodaří, další pokus má lidstvo za 26 000 roků (precesní rok).

Další alternativy nového civilizačního modelu

Některé příklady jak transformovat společnost, které jsem zaznamenal ve svém zorném poli.

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Jak transformovat společnost?

Aby se změnila společnost, je nutné, aby se nejprve změnili lidé (tzv. začali sami u sebe), změnili svá paradigmata, porozuměli sami sobě a tím vytvoří prostor pro osobní rozvoj. Nástroji jsou např.:

Se změnou paradigmatu, pokud chceme jiný výsledek, můžeme začít u sebe. Třeba tím, že pochopíme co znamená dostat rybu a chytat rybu. Nebo se zamyslíme nad vývojovou triádou : závislí - nezávislý - vzájemně závislý a přiznáme si, v jakých rolích (práce, rodina, rodiče, koníčky atd.) se nacházíme v této vývojové triádě.

To co nyní vystupuje na povrch nám ve společnosti nebo u jedince ukazuje to, co je v nerovnováze a co se oddělilo od Přírodních zákonů (životní styl, narušená mysl a strach způsobuje nemoci, devastaci krajiny, pád ekonomiky atd.), jinými slovy se temnota dostává na světlo a tím se bortí nebo rozpouští a to bude trvat tak dlouho, až dojde k dynamické rovnováze na individuální a kolektivní úrovni. Tím dochází k očistě jedince, planety i akáši.

 • Činy jsou významnější než slova a můžeme se stát živoucími příklady vlastní filosofie a osobní integrity.
 • Zdravá mysl (nejsem ovládán zvenčí, jsem vnitřně pevný a jednotný) podporuje zdravé tělo.
 • Tvořím vizi nového světa, nebojuji, pouze jsem a svým světlem (příkladem, poznáním a činy) měním sebe a tím i svět kolem sebe, strach nic nevytvoří, je pouze přítel a posel zpráv (Anthea).

Pro transformaci společnosti i civilizace je důležité i správné načasování (vhodné podmínky pro změnu)! 

 • V oblasti fyzické (materiální).
 • V oblasti duchovní (morálka, odpovědnost, ohleduplnost, změna myšlení a používání přírodních zákonů místo uměle vytvořených člověkem a společností atd.).
 • V souladu s cykly a zákony Vesmíru a tím podpořit homeostázu (člověka, společnosti, civilizace) s Přírodou.

Co způsobí růst globální průměrné teploty o 1,5°C? A kdy této hodnoty dosáhneme?

 • Růst teploty o 2°C (450 ppm, rok 2035, v roce 2019 415 ppm) způsobí bod zlomu (systém a jeho současná rovnováha se rozvrací) a rychlé roztávání ledovců a stoupání hladiny oceánů.
 • Podle světové banky růst průměrné teploty o 3-4°C je neslučitelný se životem civilizace, čeká nás podle odhadů pokles populace na cca 1 miliardu.

Proč transformovat společnost?

Zdroje na planetě zemi jsou omezené a již od 70. let v důsledku ekonomického a populačního růstu začala poptávka překračovat nabídku, žije na dluh planety Země (v roce jsme spotřebovali 1,7 planety a na dluh planety žijeme cca 50 roků, EU spotřebujeme 2, 8 x více než může planeta obnovit) .

Podle generálního tajemníka OSN (Antónia Guterrese prosinec 2019) " bod návratu již není nad horizontem" (nastal bod zlomu). 

World War Zero (světová válka nula) cílem je "přinutit svět, aby odpověděl na klimatickou krizi stejným způsobem, jakým jsme se zmobilizovali, abychom vyhráli druhou světovou válku" více.

 • Emise skleníkových plynů v posledním desetiletí vzrostly o 1,5 % ročně. Emise v roce 2018, včetně změn ve využívání půdy, jako je odlesňování, dosáhly nového maxima 55,3 gigatun ekvivalentu CO 2.  
 • Vědci již více než deset let varují, že koncentrace vyšší než 450 ppm mohou způsobit extrémní povětrnostní události a nárůst teploty až na 2 °C, nad touto hranicí se vliv.globálního oteplování pravděpodobně stane katastrofickým a nevratným (415 ppm 2019, 420ppm 2021). Více Průměrná roční míra růstu CO2 se zrychlila v roce 2019 na 2,5 ppm. Zlomová hranice bude dosažena za cca 10 - 15 roků (2030 - 2035) a i potom bude dále růst! více.
 • Nyní stále produkujeme globálně cca 80 % energie z fosilních zdrojů (uhlí ropa, plyn) a tento trend bude pokračovat ve světě i po roce 2030.
 • Lidstvo v současnosti produkuje ročně cca 42-43 miliard tun (2017) emisí CO2 (koncentrace CO2 stoupá cca o 2-3 ppm za rok, nyní 415 ppm).
 • Globální údaje o uhlíkovém výhledu na rok 2018.
 • Daň za uhlíkovou stopu.
 • Kolabuje příroda na celé planetě, dochází k poklesu diverzity krajiny, hmyzu, ptactva a flóry jak činností člověka, tak změnou klimatu.
 • Materiální stránka (vše přepočítáváme na peníze, díváme se na svět z pohledu peněz) je nadřazena je nadřazena všemu, toto paradigma nás vede do kolapsu civilizace (prof. Bárta: již se naplnilo 100% ze 7 zákonů zániků civilizací).

Hlavním důvodem transformace společnosti jsou nerovnováhy ve společnosti a přírodě, její drancování i rostoucí emise (žití na dluh planety, které zjednodušeně řečeno, přispívají k oteplování). Mezi další faktory můžeme připomenout  pokles morálních a společenských hodnot, rychlý růst populace a spotřeby v duchu západní civilizace (žití na dluh budoucích generací) a neochota vládnoucích elit řešit tyto problémy na globální úrovni.

 • Blahobyt (jak jsme se ještě statisticky nikdy neměli) nás vede ke kolapsu (chudobě), opakovaný cyklický proces (Egypt - Josef, 7 krav hubených a 7 krach chudých je požere), pokud to nepochopíme přijde 10 ran egyptských.

Kde na to vzít finanční zdroje?

 • Zdanit největší producenty skleníkových plynů (producenti fosilních paliv, energetika, výroba cementu, lodní, letecká a automobilová doprava atd.).
 • Omezit spotřebu, zdanit maso, omezit leteckou a mezinárodní dopravu, přesun k lokalizaci výroby a vyrábět kvalitní výrobky s dlouhou životností.
 • Mimořádné či dobrovolné zdanění miliardářů.
 • Použít veškeré globální výdaje na zbrojení (cca 2 biliony USD/rok).
 • Spojit úsilí a zapojit do spolupráce mezinárodní organizace: MMF, světová banka, EU, OSN atd.
 • Zrušit investice do fosilních paliv atd.
 • Transformace na model MMT či jiné nové modely.
 • Postihování korupce, organizovaného zločinu a šedé ekonomiky (změna zákonů, použití umělé inteligence, moderních technologii ve prospěch lidí atd.).
 • Odstranit daňové ráje, zdanit práci robotů a umělé inteligence.

Nyní je nutná globální spolupráce všech států a celé civilizace, lokální aktivity problém globálních změn na planetě není řešením (to bylo možné pouze do konce minulého století)!

Co bude nutné na globální úrovni realizovat:

 • Změnu myšlení (opuštění starých paradigmat: žití na úkor přírody a jiných lidí, honba za ziskem) a po transformaci vzájemná tvořivá spolupráce celé civilizace na řešení problémů, které jsme způsobili.
 • Obnova spolupráce, na počátku v malých komunitách, které se budou vzájemně propojovat a spolupracovat na nových základech, které jsou spojené s vědomou transformací jedinců, bez této transformace není možné transformovat společnost v novou kvalitu.
 • Nadřadit přírodní zákony ve vztahu k Přírodě a člověku před lidskými zákony.
 • Vědomé omezení porodnosti (Afrika, Indie atd.).
 • Změna ekonomického modelu (nyní honba za ziskem), ekonomika a její principy řídí celou společnost.
 • Transformovat neokolonialismus (a další formy postavené na principu nadvlády lidí nad lidmi) i na digitální úrovni.
 • Omezení spotřeby a globální produkce zboží (a také podpořit produkci kvalitního zboží z přírodních materiálů).
 • Opustit model žití na dluh Přírody zejména západní civilizací (zejména USA, Evropa, Čína).
 • Lokální produkce potravin a lokalizace výroby.
 • Omezení a zdanění globální dopravy, průmyslu, nadspotřeby atd., která používá fosilní paliva.
 • Koordinované zastavení výstavby a provozu elektráren, které spalují fosilní paliva (uhlí, ropa, plyn).
 • Snížení produkce odpadu a obalů (recyklace výrobků, náhrada přírodními zdroji).
 • Transformovat společnost (7 zákonů zániku civilizací) tak, abychom neopakovali chyby, které vedli k pádu velkých civilizací v historii.
 • atd.
zobrazit více..
Loading...