Společnost

h2>Polarizace společnosti (konflikt chudých a bohatých) a její projevy:
 • "Chudina má dnes hlas (i volební) a internet", dvě páky, které problematizují moc těch, kteří jsou tam nahoře... říká komentátor a politolog Petr Robejšek

 • roste polarizace ve společnosti, jak finanční, sociální, mocenská a další (i možností) - výsledkem (neřešením problému) bude konflikt (Prof. Staněk)

 • populace se stěhuje do měst (do roku 2050 bude žít až 75% obyvatel) na malou plochu a venkov se vylidňuje

 • nástup moderních technologií a robotizace - úbytek pracovních míst, bude zdaněna práce robotů?

 • společnost není připravena na rychlé technologické změny (elektromobilita, virtuální realita, robotizace, umělá inteligence)

 • omezování svobody slova (jiný názor), šíření dezinformací, propaganda, ovlivňování mínění lidí i voleb

 • neřešení problémů vede společnost ke "kontrolované společnosti", která se nabízí jako řešení

 • více

Civilizační modely:

 • Arabský civilizační model, převážně náboženské postuláty
 • Asijský civilizační model, skupinová odpovědnost
 • Americký civilizační model, hromadění bohatství
 • Evropský civilizační model, prioritou je volný čas a kvalita života
 • Jihoamerický model, návrat k tradicím předků (Mayové, Toltékové, Aztékové atd.)

Kapitalismus 21. století

Rentiérský kapitalismus

Kontrolovaná společnost a sociální bonus

Technokracie

Barevná společnost

Eko fašismus

Zlatý rybník

Digitální virtuální ekosystém

Zánik civilizací

Celoplanetární civilizace

zobrazit více..
Loading...