Co může být příčinou zániku DVS států?

p>Nyní (min. od roku 2018) probíhá globální technologická válka mezi světovými mocnostmi o ovládnutí civilizace prostřednictvím "digitálního světového řízení" jehož součástí jsou DVS v různých formách a teritoriích. Jde o nové geopolitické a mocenské přerozdělení světa (digitální planetární věk), které většinová populace cítí podvědomě, že bude vystavena "totální závislosti a kontrole" prostřednictvím technologií, které lidé vymysleli pod rouškou prospěchu pro člověka, ale je to zaměřeno proti člověku. Lze to vyjádřit výstižným názvem "DIGITÁLNÍ OTROCTVÍ" v DVS prostřednictvím TECHNOKRACIE, tento umožní populaci uvědomění, pochopení a následnou změnu stavu.  

Co jsou digitální virtuální státy?

 • Nedostatek levné energie, potravin, půdy a vody (algoritmy populaci zatím neuživí)
 • Paradoxně i závislost člověka na technologiích (digitální dopaminová závislost), paralýza člověka jako lidské bytosti a jeho schopností
 • Provázaná 5G síť bude velmi složitá a provázaná, vzroste riziko prolomení kybernetické bezpečnosti, válečného konfliktu, nebo globálního blackoutu, větší provázanost znamená současně i větší zranitelnost
 • Ztráta kontroly nad tokem informací (mladá generace rychle změní digitální platformu která bude tzv. "IN"), znamená i ohrožení ztrátu ovládání společnosti
 • Vliv a vznik států způsobí otevřený souboj o dominantního lídra na planetě (ekonomicky, politicky, geologicky atd.) s nepředvídatelnými důsledky pro život na planetě
 • Velmi rychlý růst na vrchol způsobí obvykle rychlý pád (pokud ještě funguje Herakleitův zákon), technologické firmy se budou požírat navzájem
 • Výrazný pokles populace o více jak 30 % v důsledku válek, klimatických změn a přírodních extrémů
 • Kontrolovaná společnost s Technokracií (vláda rozumu a technologií je projev ztráty diverzity, nová digitální monokultura) bude polarizovat společnost, kde bude narůstat potřeba po "DUCHOVNÍ OBRODĚ", kterou pravděpodobně s narůstající polarizací digitální ekosystém nebude schopen přirozeně integrovat a budou narůstat "signální extrémy", následně dojde k další vývojové transformaci
 • Osobní duchovní rozvoj v oblasti sebepoznání a vývojová změna jedince, který vnímá svůj vnitřní hlas (prožitá a pochopená obnova vnitřní a vnější rovnováhy, tzv. homeostáza, např. se to dá vyjádřit vnitřní sílou a integritou) a nenechá se ovlivňovat vnějšími faktory
 • Společnost DVS je založená na růstu, pohlcování menších (pokud bude co pohlcovat, tak se společnost bude dynamicky rozvíjet) a vzdalování se přírodě (vytváření virtuálního světa mimo působení přírody - já tomu jako laik říkám zoologická zahrada) a to jí stane i osudným
 • Změna klimatu na zemi, planetární a geologické vlivy
 • Takto velké společnosti mívají jen krátkou životnost max. 100 let, ale v tomto novém postavení (DVS) není zatím zřejmá délka doby jejich působení
 • Nová forma státu nebo jiné formy společenství lidí, která tento systém vývojově překoná
 • Kolonizace Měsíce a vesmíru, případné války o moc v tomto prostoru
 • Rostoucí dluhy spotřebitelů, kteří nebudou schopni dostatečně rychle utrácet, aby zaplatili další technologický vývoj a růst
 • Růst emisí v důsledku trvající degradace krajiny a provozu digitálních technologií (stanou se největšími producenty skleníkových plynů, dopravy, úpravy vody a tím hrozí další zhoršování podmínek života na planetě Zemi
 • Ztráta důvěry zejména mladé populace, obnova pudu sebezáchovy a návrat k lidství a duchovnímu rozvoji
 • Život populace v DVS (digitální systém virtuální s dopaminovou závislostí) způsobuje vznik atomizované populace (ztrácí se diverzita a spolupráce, vzniká destruktivní závislost), která přestává chápat smysl tvoření může a ženy (spolupráce, která je motorem přirozeného vývoje populace). Atomizace, nespolupráce a rozpad integrity "muže a ženy" může být jedním klíčových faktorů rozkladu DVS (naplní se "Calhounův efekt").
zobrazit více..
Loading...