Imperialismus

Imperialismus

Imperialismus je pojem užívaný k označení velmocenské, dobyvačné, expanzivní a militantní politiky, vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jinými s cílem vytvoření velmoci nebo získání dominantního vlivu nad územím, na které si tento stát činí nárok z historických, nacionálních, náboženských, ekonomických nebo politických důvodů (přírodní bohatství, levné pracovní síly, strategické body).

  • Imperialisté svoji expanzivní politiku vždy zdůvodňovali jejím pozitivním dopadem - šířením civilizace, kultury, ekonomické prosperity, lidských práv nebo demokracie.
  • Člověk, jako lidská bytost, se stala pouze zdrojem lidské práce.

Vladimir Iljič Lenin použil výraz imperialismus pro označení své politické současnosti. Podle něj se jednalo o poslední fázi vývoje kapitalismu, kterou charakterizovaly vláda monopolů a dělení světa a jeho bohatství mezi největší kapitalistické mocnosti, doprovázené krizemi a válkami. Tuto svou teorii sepsal v díle Imperialismus, poslední stádium kapitalismu (1916). 

"Imperialismus," uvedl v předmluvě již necenzurovaného vydání z roku 1920, "je předehra sociální revoluce proletariátu. To se od roku 1917 potvrdilo ve světovém měřítku." Později příznivci Lenina a leninismu jako imperialisty označovali "tábor" svých protivníků v čele s USA.

Globální technologický imperialismus 

Globální technologický imperialismus se realizuje prostřednictvím nadnárodních technologických firem od konce devadesátých roků minulého století a graduje ve třicátých letech 21. století. Moc národních států nyní přebíraní globální technologické firmy prostřednictvím nástrojů uvedených v projektu Velký reset. Výsledkem bude vznik digitálních virtuálních států v jejich čele bude stát digitální diktátor.

zobrazit více..
Loading...