Predikce na rok 2025

p>rok 2025 je rokem ohnivého Hada

Známé a předpokládané trendy a události v roce 2025:

 • Bude probíhat válka o ovládnutí Měsíce a Vesmírů mezi mocnostmi
 • Většina především rutinních dovedností bude nahrazena technologiemi, UI a roboty u 1,3 milionu českých zaměstnanců, důchodový systém se bude potýkat s vážnými problémy od roku 2024 (nedostatek zdrojů)
 • 2025 2026 drsné roky (může být nějaká diktatura) - projeví se ekonomické dopady roku 2020 (Jiří Kubík, 2020), říjen 2024 (situace z hlediska konstelací bude stejná jako před 2. světovou válkou) 
 • Tající permafrost může přinést i návrat starých bakterií, virů atd., které byli zamrzlé po tisíciletí a během tohoto desetiletí může očekávat návrat nebo vznik nových nemocí a tím i pandemií. 
 • Sid Smutný, začne nový svět: celosvětově bude dobře na světě duben 2026, v Čechách a Slovensku už od března 2025. V Roce 2025 přijdou moudří a laskaví lídři (Čechy a Slovensko). 
 • v letech 2025 až 2030 budou existovat samořízená auta připravená ke vstupu do reálného provozu. Do roku 2025 dojde k zásadnímu otřesu a proměně v oblasti prodeje automobilů - plná pětina nových vozů bude prodávána online
 • 29.9.2020 Světová válka 2011-2038 už dávno začala. Ostrá fáze vypukne v roce 2025 tureckým útokem na zrazenou a nebráněnou Evropu a povstáním evropských muslimů. Podle plánů Moskvy má být Evropa zničena v občanské válce mezi satanskou koalicí marxistů a muslimů, vedených dobře zakonspirovanou agenturou ruského GRU a koalicí křesťanů a evropských vlastenců, vedených dobře zakonspirovanou agenturou ruského KGB. Zemře 1/3 Lidstva. Až zde nebude stát kámen na kameni, Brusel požádá Moskvu o bratrskou internacionální pomoc. Petr Cibulka, www.cibulka.net

Knihovna palmových listů, Česko, rok 2025 bude velmi příznivý

 • nová vláda, nové vynálezy a rozvoj výroby, rozvoj vzdělanosti a jeho zrychlení
 • bude dostatek práce, obnoví se lékařská péče
 • rozvoj burzy a průmyslu, obchodu, poroste export bude vyšší než dovoz
 • dobré klimatické podmínky
 • dobrý respekt obecně, dojde ke snížení úmrtnosti, nebezpečí pomine
 • rozvoj turistiky plošně, ekonomická stabilita
 • speciální postavení v rámci v EU a ve světě
 • dobré životní podmínky pro život- přibude přistěhovalců
 • rozvoj spirituality, zvýší se životní náklady, dojde ke snížení daní
zobrazit více..
Loading...