Meruňka

Meruňka

meruňka je náročná na živiny. Mladý kmínek preventivně natíráme v zimním období vápnem, funguje jako dezinfekce, částečnětaké zlikviduje některé škůdce, ale hlavně zmírní denní útok jarního sluníčka na kmínek prochladlý od nočního mrazu.
 

Meruňka je citlivá:

 • na mráz
 • na nedostatek vody i občasný
 • na kolísání teplot
 • dostatek živin v prvních letech výsadby

Jak hnojit meruňku?

 • vydatné vápnění (vápenec) a bohatá výživa draslem zvyšuje odolnost meruněk
 • stopové prvky (bór - borax, selén, draslík atd.)
 • rašelina, přeleželý hnůj, hnojiva s vápencem (staré vápno ze stavby nebo dolomitický vápenec), mletá struska
 • dusíkatá hnojiva (při rašení, po odkvětu a po červnovém propadu plodů) - např. Cererit

Nedostatek fosforu a draslíku snižuje rezistenci proti rzím. Nedostatek draslíku snižuje odolnost vůči mrazu a zvyšuje obsah cukrů v listech, což podporuje napadení mšicemi. Bor má vliv na dobré přezimování a vývoj kořene. Jeho nedostatek způsobuje u dřevin odumírání vrcholových pupenů. 

Nemoci meruněk:

 • mrtvice meruněk (apoplexie) - usychají celé větve a pak i stromy
 • monilioza (moniliový úžeh) - meruňková spála (když uschnou, či zasychají lístky na větvičce v délce tak 10 až 15 centimetrů, dřevo v těch místech roní smolu) - suché větve ostříhat a zatřít strom.balzámem
 • moniliová hniloba meruněk
 • kůra meruněk je náchylná k praskání
Půda: meruňce nesvědčí těžké, přilehavé, kyselé a jílovité půdy, naopak chce půdu písčito-hlinitou nebo hlinito písčitou, mírně vápenatou, propustnou a sušší, nikoliv suchou.
 
Stříhání větví: červenec srpen
Stanoviště: má ráda vapenaté půdy s obsahem živin, slunná místa
Barva květů: bílá, světle růžová
 

Hnojení: 

 • doplnění boru - borax
 • vápnění
 • zálivka z kopřiv

Meruňky a jejich účinky na zdraví:

Kdy provést řez meruňky?

Řez meruněk se provádí dvakrát ročně. Na jaře (od začátku rašení až do května) je to výchovný řez, kdy odstraňujeme suché, nemocné a poškozené výhony nebo zakládáme korunku či tvar stěny (palmety). Tento řez se týká především nově vysazených stromků a v dalších letech pak díky němu stromek udržíme v dobré kondici, aby k letorostům mohlo pronikat dost slunce, čili se jedná o řez udržovací.

Letní řez se provádí od poloviny června. Jeho účelem je vyvolat růst nových přírůstků a oddálit kvetení tak, že pozdní mrazíky květy již minou. Tvorbu mladých letorostů delších než dvacet pět centimetrů podpoříme zkrácením o třetinu až polovinu. Tím přinutíme očka na spodní části letorostu k tvorbě výhonů, což zvýší plodnost. Meruňka totiž plodí na jednoletých výhonech. Řezné rány vždy pečlivě ošetříme.

Řezem po výsadbě tvarujeme korunu

Sazenice meruňky je třeba po výsadbě upravit řezem tak, aby stromek měl dobré oslunění nasazených plodů, a to i uvnitř koruny a na spodních větvích. Tomu nejlépe vyhovuje takzvaná kotlovitá koruna. Jak si počínat? U meruněk, které mívají zpravidla různě rozložené výhony s nepravidelnou délkou, zvolíme pro vytvoření koruny tři až čtyři výhony, aby odpovídaly rozložením budoucí korunce. Vybrané výhony zakrátíme asi o dvě třetiny a pouze vedoucí, tedy terminální výhon ponecháme asi o 15 cm delší. Zbývající výhony na kmeni odřežeme.

Zjistíme-li v polovině června, že nově vyrostlé letorosty na zastřižených výhonech jsou delší než 30 cm, zkrátíme je na pět až šest pupenů, aby zesílily. V druhém roce v založené korunce zastřihneme výhony asi o jednu polovinu a terminální výhon upravíme tak, aby byl asi o 20 cm výše než zastřižené výhony. Také odstraníme jiné nežádoucí výhony, které korunku zahušťují, tedy ty, které se kříží, rostou dovnitř nebo konkurují hlavním větvím.

Více na: https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/rez-merunek-cim-vice-budete-prorezavat-tim-lepsi-budete-mit-urodu

Více na: https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/rez-merunek-cim-vice-budete-prorezavat-tim-lepsi-budete-mit-urodu

zobrazit více..
Loading...