Duchovní rozvoj

duchovní rozvoj je společná cesta těla a duše, které zvyšují vibrace svým poznáním, aby se mohli stát součástí ducha (vrátit se domů), vše prostupující moudrosti a dynamické rovnováhy

Josef Zezulka: Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě.

 • tunelové vidění (tma) - víra je slepá (ne-rozum, ne-logika), člověk opakuje co slyší od "vzdělanějších), je potlačen rozum i intuice
 • černobílé vidění - polarita (pravda nebo lež, víra nebo vědění) - rozum (víra je potlačena rozumem, logika), jedinec napadá, vytváří opozici, kritizuje, analyzuje
 • barevné vidění (barevný svět) složená dvojnost (polarita) se otevřením srdce propojuje do jednoty s energií lásky, ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (moudrost, vědomí, dynamická rovnováha).  
Fáze vývojového procesu DE LUCE(vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů a vnímám "barevný svět"(protože jsem otevřel své srdce, tím zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci lásky) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví otevření svého srdce a zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím otevírá srdce a zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověkakterý je základem pro vznik "barevné společnosti"Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory". 


Josef Zezulka: Duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Jak překonávat strach?

strach ve většině případů znamená závislost na moci (ovládání), kdo se bojí snáze se ovládá (protiklady se přitahují ovládaný i ovládající). Závislost je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví, láska (láska je Bůh) a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování) 

 • strachy jsou bloky, které můžeme transformovat v lásku

strach je projevem vnitřního nepřítele (tedy vnitřní zrcadlo), vnější nepřítel vůbec neexistuje - člověk tedy bojuje sám se sebou, kdo začne chápat vlastní iluzi, pochopí i iluzi kolem sebe...

Transformační rok 2020 (překonání strachů a hněvů v nás)

dvě dvojky zesilují světlo a tmu a umožňují jejich transformační tok a integraci, to vytváří potřebnou sílu. Dvě labutě v podobě Dvojek se stáčí k sobě (strach, závislost a peníze) se transformují do lásky (vytváří srdce). Máme minimálně dvě cesty tohoto transformačního procesu a záleží na nás, jakou realitu si pustíme do své paralelní reality:

 • prostřednictvím vejce (vlastní poznání, vědomě tvořím), emotivní proces zvyšující vibrace, který rozpouští strachy a bloky (rozpouští tmu vpouštěním světla)
 • prostřednictvím Fénixe z popela (náraz do zdi, vytváří šoky, hněv a strachy, tedy přes utrpení) , destruktivní emotivní proces, vyváří silné bloky a strachy, které snižují vibrace a v budoucnu se budou projevovat dalšími strachy (světlo a poznání je zablokované, nefunguje tok energie, přichází destrukce, hněv, strach, nemoc)Jupiter bude opakovaně ve spojení s Plutem (tato konjunkce znamená ptáka Fénixe) 3 x, na konci března a začátkem dubna, v červnu a listopadu 2020, vždy na posledních stupních Kozoroha (naposledy to bylo v roce 2007) a na konci roku 2020 se Saturnem (symbol strachu), toto setkání označuje konec jednoho času, konec jedné vlády a příchod nové vlády (na úrovni jedince i kolektivu to může být změna profese, nastane nezvratná změna) Určité paradigma nezvratně skončí (nyní jsme odpovědní za budoucnost)   
 • jsme pouze nástrojem pro transformaci, (musíme se ztišit, směřovat pozornost na to podstatné) pokud to dovolíme otevřením srdce, všichni jsme vzájemně propojení a ovlivňujeme se vzájemně, tím vytváříme sílu (energii lásky) potřebnou pro transformaci sebe a i svého okolí, kterou jsme v sobě rozhýbali

Pokud děláš v životě to, co tě baví a tvoříš, nabíjíš se energií (naplněné poslání) abys potom mohl dělat i "povinnosti" (rovnováha, radostí a povinností - odpovědnost), které ti berou energii, proto to zvládneš, je tam dynamická rovnováha. pokud to tak není (děláš to co musíš a ztrácíš energii), utíkáš před realitou, do ulity a jsi zablokovaný, nefunguje tok a přichází destrukce, hněv, strach, nemoc

2 koně Jelínek

2 koně (pudy a emoce, černý a bílý, které řídí vozataj, rozum), chybí zde duchovní složka (poslání, cesta po které koně jedou, proč jsme sem přišli), proto to přestává fungovat (nastává stav vyhoření, protože člověk ztratil smysl života, nebo ho vůbec neobjevil, protože nepřijal duchovní složku života, která je součástí člověka, který touží po poznání sebe sama - smyslu života - svého poslání na Zemi v tomto životě)

 • 2 koně (pudy, emoce a rozum) propojuje informační tok v dynamické rovnováze řídí vědomý člověk na svojí cestě životem (homeostáze materiálního a duchovního)

Tělo (rozum - mozek) - duše (emoce - podbřišek) a vše prostupuje duch, který zajišťuje dynamickou rovnováhu a vývoj člověka (naplnění poslání člověka zvyšováním svých vibrací prostřednictvím poznání a lásky k Bohu)

https://www.youtube.com/watch?v=rip5oThLMP8

došla mě spojitost o které mluvil Jelínek, dva koně a člověk, který je řídí, smysly, instinkty a emoce, pokud je člověk pochopí, je schopen překonávat překážky. Pokud děláš co tě baví a tvoříš, nabíjíš se energií, abys potom mohl dělat i "povinnosti", které ti berou energii, proto to zvládneš, je tam dynamická rovnováha

 • pokud to tak není, utíkáš před realitou, do ulity a jsi zablokovaný, nefunguje tok a přichází destrukce, hněv, strach, nemoc
 • mozek spojený s míchou může být spojením s kořeny předků (emocionální zážitky)
 • vědomá a nevědomá část, světlo a stín v celistvosti (Jung), nejde oddělit světlo a stín (dualita)

 • "ďábel - špatný" bojuje proti dobru a tím vytváří dobro, "bůh . dobrý" bojuje proti zlu a tím vytváří zlo a obojí je součást člověka a umožňuje mu prostřednictvím poznáním duality, transformaci - vlastní vývoj

Pokud vnímáš bílou a černou jsi ochuzen, protože nad vším je barevná, která propojuje vše (prostřednictvím ducha) a barevnou začneš vnímat zvyšování svých vibrací (znamená to, že máš dostatek, energie, práce naplňuje atd. - propojí se rozum a meditace) a to je naplňování svého poslání

Tomáš Pfeiffer pro osobní změnu (transformaci) je nutný emotivní prožitek, který se přenáší do dalších inkarnací (a já dodávám: přepisuje nebo transformuje staré vzorce i z minulých inkarnací)

 • Silné emoce se propisují do tzv. prodloužené míchy nejstaršího mozku (emocionální mozek)
 • Získané vědomosti se však nepřenášejí do dalších inkarnací
zobrazit více..
Loading...