Duše

Podle Mudr. Štefana: duše (zhmotňuje se v astrálním těle, kde jsou uchované všechny informace a emoce) člověka existuje právě jeden kosmický (platónský) rok a pak zaniká.

 • duše je vlastně astrální tělo (snížená vibrace ducha), které váží  5 -21 gramů, další snížením vibrací si duše vytvoří fyzické tělo (pro představu, astrální tělo je voda v nádobě a houba v ní nasáklá vodou je fyzické tělo)
 • tvar astrálního těle se mění dle nálad, citů, slov a skutků, mezi aurou (je naše vyzařování) a astrálním tělem (je naše duše) je velký rozdíl, po smrti člověka aura do několika minut zanikne

Duch nikdy nevznikne, protože "je" a proto nikdy nezanikne (je multidimenzionální s nekonečnou pamětí). Duch (stvořitel, všeobecná inteligence, informační pole, energie - "nejvyšší" vše prostupující vibrace) sníží vibrace - to je duše - sníží vibrace - to je tělo (proto i tělo a také duše může v určité době zaniknout - snížení vibrací znamená smrt, u těla člověka to může být i 120 roků a u duše 1 EON, precesní cyklus -cca 26 000 roků)

Prahové hodnoty, expozice ve smyslu osvobození od zbytečných pout a oblečení duše (3 dny - rozloučení s fyzickým tělem odchod ducha, 9 dní dizidentifikace s astrálním a mentálním tělem a jsou zaznamenány všechny myšlenky a zkušenosti těchto těl, 40 dní (39) - energie zcela opustí pozemské roviny a veškeré informace se přenesou do vyšších světů a těl a 1 rok - období očistce, data, která se vztahují k mrtvým v pravoslavné tradici)

 • pokud ji drží něco drží, tzv. uvízne
 • vše je násobek tří
 • o mrtvých se mluví jen v dobrém... (aby duše nebyla blokována v odchodu..)

MVDr. Josef Staněkduchovní znamená pohled na věci z pohledu věčnosti, zvíře na rozdíl od člověka nemá pohled z hlediska věčnosti ani svobodnou vůli

Jaromír Schmidt: duše je vědomí (je to totéž), duše je vědomá

Josef JandaDuše byli stvořeny v jednotě (jako společníci boha) na počátku před mnoha miliardami roků, a před vstupem na Zem došlo k odpoutání od univerzálního vědomí a ke ztrátě vlastností (všudypřítomnost, všemohoucnost, vševědoucnost - vlastnosti božského, univerzálního vědomí - to není bytost). Vymanění se z tohoto celku má za následek vznik zla (došlo k oddělení a částečné nebo úplné ztrátě božských schopností ducha), ztráta schopností znamená automaticky strach (strach ze samoty, jako důsledek oddělení), a také jako důsledek vzniku ega (JÁ) Vymanění se z celku znamená současně vznik JÁ (důsledek oddělení).

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje). 

 • bez scelené duše v těle vědomého člověka nelze otevřít srdce, aby jím proudila rezonance lásky

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Strach (tma, opak lásky, která je světlem, jehož příchodem mizí tma bez boje) z čehokoliv: tím, že tomu nevěnujeme pozornost (např. negativní události), tím se od toho odpoutáváme a nejsme ovladatelní (je to boj o energii a tedy o pozornost). Je to o egu, které se bojí svého zániku (protože je pouze v této realitě), jako multidimezionální bytost jsme nesmrtelná. Strach (a jeho rezonance přitahuje na základě zákona přitažlivosti tyto situace, tito lidé nemají zpracované vlastní ego) patří k egu a není součástí duše (duše si nás drží na cestě plánu duše a nemůžeme z ní vybočit mimo plán) a proto jsme ovladatelní. Pokud si zpracujeme své ego (ego používá mysl na destruktivní nebo konstruktivní tvorbu), přestaneme se bát, nebudeme tomu dávat energii, podporovat to a co nemá energii zaniká. Kde není strach, tam je láska.

Duch (stvořitel, všeobecná inteligence, informační pole, energie - "nejvyšší" vše prostupující vibrace) sníží vibrace - to je duše - sníží vibrace - to je tělo (proto i tělo a také duše může po určité době zaniknout - snížení vibrací znamená smrt, u těla člověka to může být i 120 roků a u duše 1 EON, precesní cyklus -cca 26 000 roků)

 • Duše pulsuje mezi tělem a duchem (rostou nebo se snižují vibrace, zvyšováním vibrací se vyvíjí duše a tím se více napojuje na informační pole - Boha) a také současně tělo zvyšuje své vibrace - pulsuje aby se mohla propojit duše s duchem (projev polarity duše- tělo, které mění polaritu a směřují v jednotu) - střídá se den a noc a proto se mění i aktivita duše a těla, které musí být v rovnováze. Z 3 je 6 mění svoji polaritu a je to naopak z 6 je 3.
 • Tělo - duše - duch 
Jiří Lexa (Tamarina) : Jak vznikla duše (vědomí)? Duše vznikly silou rozpínavosti vesmíru, který se rozdělil na nekonečné množství částic (duše, částice univerza), které se vydali na samostatnou cestu, jsou neustále propojeny a jde o jakou si hru v hmotě, kterou zakouší každá bytost, která to podstoupila a jednoho dne zjistíme, že jsme součástí boha (Univerza, Vesmíru) a máme ty schopnosti, které jste měli již od počátku a budeme je využívat, důležité je, abychom uznávali sami sebe a milovali se. 30 000 roků je určitá hranice, kdy naše rasa byla odkloněna na úrovni lidského vědomí a když se duše vracejí do jemno-hmotného světa, jsou udivené co mají za schopnosti a co je možné v hmotném světě realizovat. My jsme se rozhodli, že budeme v uzavřeném kolečku na planetě zemi a bude to pro nás trvat více jak 30 000 roků a transformace, kterou procházíte teprve započala. Duše tu byly už od počátku, kdy se vesmír začal rozpínat a je v neustálém rozpuku. Ve vesmíru vždy musí něco z hmotného hlediska zaniknout, aby přišlo něco nového a toho se není potřeba bát, všechno má svoji duši i planety a předměty, které užíváte - zkrátka všechno, protože vše je energie (vědomí). Nerosty jsou také jistá forma vědomí.

Petr Chobot: Začalo to nevině přibližně před 30 000 roky začala jakási vtělovací hra a byla navržena i tato planeta (není vhodná ke stálému životu, protože vulkanická aktivita je extrémně vysoká, je neustále v pohybu a je nestabilní, obíhá kolem hvězdy, míří na ni Slunce a nevyzařuje vhodné vibrace, jedna ze zabijáckých hvězd). Tímto způsobem nefungují jiné hvězdné systémy. Vznikla neškodná vtělovací hra a na tu hru zaútočila nějaká jiná forma života a zkreslila ji a obrazně řečeno vypustila jakýsi virus (tak, jak to říkám, jsou metafory) a ta hra přestala být hrou a stala se velkým kosmickým dramatem, ve kterém uvízla spousta bytostí a další se nabalovali. Dnes tu hru (kosmické drama) začala sledovat celá řada bytostí (upozornila na sebe, protože je extrémní a šla do extrému protože, spousta duchů zde zešílela a ztratila svůj kredit se kterým sem přišla a stále se zde recyklují dokola a těm duchům je vštípeno, že jsou špatní a proto se musí znova a znova inkarnovat. Na druhou stranu hra získala grády a můžete si odsud odnést spoustu zkušeností nebo se tu můžete zbláznit obrazně řečeno a zůstat tu navždy a poškodit se v té hře. Ta hra vytváří závislost. 

Před cca 30 000 roky došlo k velkému odklonu vědomí a většina duší již prožila inkarnace, které byli před 30 000 roky, tedy před odklonem a může na tento vývoj navázat. Jiří Lexa

Fáze vývojového procesu DE LUCE: (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím.

Táňa Havlíčková

Zecharia Sitchin (o Atlantidě nemluví vůbec)

Melchizedek

Matias Di stefano

Anunaki (Enki - bůh vod, Enlil - spor dvou bratrů - dualita) - před 450 000 lety přišli z planety Nibiru (Sumerské tabulky - Zecharia Sitchin), Enlil -technická civilizace (bez emocí), potřebovali na zemi těžit zlatý prach

 • Enki (Posseidon) byl Ptah v Egyptě , synem byl Hermes (Thoft) a Ra
 • Enlil (Zeus)

Reptiliáni (pozůstatek plazí mozek, hadí srst), byli jedni z našich předků, Arturiáni jsou naší matkou

Elohim jsou bytosti, které tvoří nové civilizace

Má přijít solární záblesk - aby upravit zmanipulovanou

Lemurie (Siriané, civilizace MU - spirituální, duchovní část lidstva)

Orion - zúrodňovali planetu

Učíme se rovnováze Emocí a rozumu

Atlantida (Melchizedek) - informace měl od Tovta

 • Matias Di Stefano (inkarnace: Norsko, Egypt, Atlantida)

Hyperborea - kolem severního pólu (přesun pólů - civilizace byla zničena a rozprskla se (Indie, Egypt)

Gebekli tepe (Mezopotámie, Sumer)

Před 12 000 roky - potopa (možný pád tělesa, výbuch) Zjusjudra (Noe, Enki-anděl). Anunakové věděli že bude potopa

zobrazit více..
Loading...