Půdní mikrobiom

Půdní mikrobiom je obsažen ve svrchní části půdy, která je silná od několika centimetrů až po jeden metr.

  • všichni živočichové a mikroorganismy zajišťují provázanou rovnováhu vzájemných vztahů, které umožňují podmínky pro život pro všechny
  • v půdě jsou houby, které zajišťují prostřednictvím vegetace podzemní koloběh živin , minerálů a vody
  • rostliny propojují prostřednictvím půdy a hub nadzemní (fotosyntéza) a podzemní svět (mykorhiza)
  • díky půdním mikroorganismům je v půdě dostatek živin, vody, půda neeroduje a je tak zajištěn přirozený koloběh živin i vody prostřednictvím malého v velkého vodního cyklu
  • v půdě obsažené mikroorganismy zajišťují rozklad dřevní hmoty, rostlin a živočichů
  • půdní mikrobiom zajišťuje koloběh kyslíku, dusíku, uhlíku a fosforu
  • půdní, vodní a vzdušný mikrobiom se podílí na dynamické rovnováze a informačním toku v přírodě
zobrazit více..
Loading...