Novodobý kolonialismus

Novodobý kolonialismus (Neokolonialismus, Neofeudalismus, digitální nevolnictví 21. století)

V 19. a 20. století jsme se postupně zbavili lokální kolonizace, nyní však naplno běží proces digitální kolonizace na globální úrovní, která se týká každého člověka v různých podobách. Většina z nás ani netuší v jakých podobách nás novodobý kolonialismus vysává...

Začalo to otroky na práci, následovalo objevení Ameriky, doprovázený rozvojem kolonií, potom přišly rejdařské, olejářské, automobilové a cigaretové koncerny, potom chemické a zdravotní koncerny, nyní jsou to digitální globální koncerny.

Exportní kolonialismus chudoby.

  • Importuje západní styl života (spotřeba a život na dluh) a dováží se levné výrobky a suroviny.

Lékový globální kolonialismus.

Patentový globální kolonialismus.

Globální kolonialismus lidských zdrojů (levná pracovní síla) a surovin.

Spotřební globální kolonialismus (průmyslové a spotřební zboží, alkohol, suroviny, drogy, služby, moderní technologie, virtuální realita, digitální nemateriální zboží atd.).

Produkční a technologický globální kolonialismus.

Dluhový globální kolonialismus (dluhy států, obyvatel a měst).

Intelektuální kolonialismus (intelektuální vysávání méně rozvinutých států).

Digitální globální kolonialismus (digitální globalizace).

atd.

Feudální digitální kolonialismus

Tento způsob využívají globální technologické společnosti, které pomocí plnění "zlatého rybníku" díky dopaminové závislosti chytají kapry (své věrné zákazníky), kteří jím zdarma poskytují svá citlivá osobní data, která následně transformují do toků doživotní hotovosti. Na burze je tento feudální postup patřičně oceněn a znamená bilionové tržní ocenění v USD (tzv. dolaroví jednorožci a Disruptoři, start-upy).

Feudální exportní (odpadkový) kolonialismus - odpad

kdysi křižovaly oceány lodě s otroky do Evropy, dnes křižují stejné oceány tankery naložené odpady do Asie, Afriky, Jižní Ameriky. Co je motorem tohoto odpadkového kolonialismu - ekonomika! Otroci poskytovali levnou pracovní sílu, vývoz odpadů prudce snižuje nutné náklady na jejich ekologickou likvidaci v místě vzniku.

  • Evropská unie je největším vývozcem plastového odpadu na světě, přičemž USA jsou největším vývozcem těchto odpadů z jediné země. 
  • Na celosvětové úrovni bylo recyklováno méně než 10 % z přibližně 6 300 milionů tun plastového odpadu vyprodukovaného v letech 1950 až 2015. Více než 60 % plastu, který byl kdy vyroben (od roku 1950), je na skládkách nebo v přírodě, včetně oceánů. Zbytek byl spálen nebo nebyl započítán. 
  • Podle odhadů OSN je každý rok do oběhu uváděno do oběhu až 5 bilionů plastových sáčků. Více než polovina všech plastů jde do spotřebních výrobků, zejména obalů pro jedno použití a 99 % plastu je vyrobeno z fosilních paliv. 
  • Plasty jsou na konci rozsáhlého petrochemického průmyslu, kterému dominuje hrstka obřích korporací (DOW, ExxonMobil, BASF, Chevron, DuPont..., za ČR SPOLCHEMIE, UNIPETROL.) 
  • Jaká je "Plastová strategie" Evropské komise? petrochemické firmy a výrobci plastů, zaměřují pozornost na nakládání s odpady a recyklaci, aby se mohli vyhnout své odpovědnosti za skutečný problém: nárůst objemu vyráběných plastů. důležitý problém s odpady se jako kostlivec zamyká do skříně 

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-vinkler-plastove-odpady-v-eu-a-usa-pokrytectvi-nebo-podvod?

https://www.eea.europa.eu/ 

3.7.2020 V loňském roce vzniklo na celém světě šokujících 52,7 milionu tun elektronického odpadu. Podle zprávy OSN byla recyklována méně než pětina tohoto množství. Elektronický odpad sestává z vyřazených telefonů, tiskáren, televizorů a mnoha dalších elektronických výrobků. Hromada elektronických odpadků od roku 2014 vzrostla o 9 milionů tun tvoří průměr 7,3 kg na každého muže, ženu a dítě na Zemi.

První je Norsko s 26 kg. Globální elektronický odpad vzrostl za pouhých pět let o 21 %, ze 43,6 milionu tun v roce 2014 na 52,7 milionu tun v loňském roce. Toto číslo dosáhne podle varování OSN do roku 2030 72,8 milionu tun, takže se téměř zdvojnásobí.

Na celkovém elektronickém odpadu se v loňském roce se nejvíc podílela Asie (46,4 %), následovaly Ameriky (24,4 %), Evropa (22,3 %), Afrika (5,4 %) a Oceánie (1,3 %). Podle zprávy OSN vytvořila Asie v roce 2019 největší objem elektronického odpadu, asi 24,5 milionu tun. Příčinou dalšího zvyšování množství odpadu by mohly být země s rozvíjejícími se trhy, kde se nakupuje stále více elektroniky pro domácnost, jako jsou ledničky, klimatizace a lampy.

https://techfocus.cz/veda-vesmir/2176-v-lonskem-roce-vzniklo-na-celem-svete-sokujicich-52-7-milionu-tun-elektronickeho-odpadu.html?

zobrazit více..
Loading...