R. U. R., Rossumovy univerzální roboti

R. U. R., Rossumovy univerzální roboti

Slovo robot je jedním z mála, které dala čeština cizím jazykům ve 20. století. Pochází z vědeckofantastické hry Karla Čapka s názvem R. U. R., jež se stala světoznámou právě i tímto slovem. Samotné slovo vymyslel Čapkův bratr Josef. Hra R. U. R. byla poprvé nastudována před 100 lety, 2. ledna 1921, Jednotou divadelních ochotníků Klicpera v Hradci Králové, oficiální premiéra pak byla v Národním divadle v Praze 25. ledna 1921.

Okolnosti světové premiéry Rossumových univerzálních robotů, jak zní nezkrácený název díla, byly zvláštní. Hru premiérově nastudoval k překvapení všech i samotného Čapka v Hradci Králové místní ochotnický spolek. Národní divadlo v Praze muselo totiž premiéru z technických důvodů odložit téměř o měsíc a dopis, který nařizoval ochotníkům, aby se svou premiérou také počkali, prý nedošel.

Hru začal Čapek vymýšlet během práce na jiném díle s názvem Ze života hmyzu. Hovoří se tam o státě zvaném Mravenika, kde mravenci pracují jako stroje a v zájmu kolektivu jsou ochotni i zemřít. Tento stát se mu stal inspirací pro roboty.

Myšlenka na umělé bytosti ale nebyla nová. Lidstvo napadala odpradávna, jak dokládají třeba legendy o Golemovi. A v Čapkově době byla postava Golema velmi populární, spisovatele inspiroval podvědomě: "RUR je vlastně převod pověsti o Golemovi v moderní formu. To mně ovšem napadlo teprve, když kus byl hotov. U čerta, to je vlastně přece Golem, řekl jsem si, Robot je Golem provedený v masové tovární výrobě. Nejdřív ale nevěděl, jak umělé bytosti pojmenovat. Radil se s bratrem Josefem. Karel navrhoval labor, ale to mu neznělo hezky. Zalíbil se mu až Josefův návrh, robot, odvozený od slova robota. A jméno pana Rossuma, vynálezce robotů, zas Čapek odvodil ze slova rozum.

  • Roboti nebyli pro Čapka žádným mechanismem ani oživlou hmotou, nýbrž zázrakem biologických a chemických dovedností člověka. Nechápal je jako stroje a proto psal vždy slovo Robot s velkým písmenem. Byli to biologičtí tvorové stvoření ve stejném stylu jako Frankenstein britské spisovatelky Mary Shelleyové.
  • Hra o dokonalých robotech měla varovat před případnými negativními vlivy techniky na lidstvo. Čapek do ní promítl svůj zájem o techniku, ale také obavy o budoucnost lidstva, založené na zkušenosti s drastickou destrukcí za první světové války.

Drama mělo veliký úspěch. Hrálo se zároveň v Americe, v Londýně, v Japonsku i v Sovětském svazu.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/capkovo-slovo-robot-se-objevilo-presne-pred-100-lety-ve-hre-r-u-r-nastudovane-ochotniky-z-hradce-kra.A210101_121411_ln-zajimavosti_lihem

zobrazit více..
Loading...