Žalud Zdeněk

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (1965), vědecký pracovník v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, pedagog na MUNI, kde vede Ústav agrosystémů a bioklimatologie.. Specializuje se na dopady změny klimatu na agroklimatické podmínky a na klimatické předpoklady udržitelného zemědělství.

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, názory, teze, komentáře

6.5.2020

  • Česko je vyprahlé. Problémem totiž není jen nedostatek srážek, ale především vzrůstající teplota
  • Krajina kolem nejspíš získá žlutohnědý sežehlý odstín, nížiny se promění na polopouštní oblasti a v Evropě může začít boj o vodu
  • „Máme ještě šanci se připravit. Adaptovat se a zmírnit dopady sucha,“
  • Podle většiny scénářů stoupne teplota průměrně o další stupeň do roku 2040
  • Sahara tu nebude, ale níže položené oblasti se začnou proměňovat v polopouště, jaké jsou ve Španělsku, v Itálii… Některé oblasti v Česku budou významně ohrožené. Ale ještě to nebude takové, abychom se museli stěhovat
  • Voda je daleko větší rozbuška a válka o vodu je daleko nebezpečnější než válka o nerostné bohatství
  • Mohli bychom alespoň polovinu nahradit vodou užitkovou. Když známe průměrnou spotřebu na člověka (cca 90 litrů na den), proč neudělat paušál na průměrnou hodnotu plus 30 či 50 procent jako prostor navíc?
  • Na vesnicích můžeme sbírat užitkovou vodu do retenčních nádrží
  • Kdybych radil lidem, kteří mají finanční prostředky, řekl bych jim, ať investují do velké podzemní zásobárny vody, která bude mít objem řádově tisíce litrů. Tam svádět dešťovou vodu a začít ji využívat v domě jako užitkovou
  • zemědělství v 500 metrech nad mořem si polepší, protože se tam oteplí, bude větší množství srážek než v nížinách a v zimě tam bude sněhová pokrývka, která ochrání rostliny před vymrznutím a doplní půdní profil v době tání

Publikace: časopis Agromanual.cz

Kontakt: ÚAK AF, Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A, 114174@mail.muni.cz, zdenek.zalud@mendelu.cz

zobrazit více..
Loading...