Transformace, metamorfóza

p>Fáze vývojového procesu DE LUCE: "tunelové vidění" (jsme v temnotě - víra, závislost, ne-logika), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika) a vycházím z tunelů, mám otevřené srdce a vnímám "barevný svět" všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty (přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra v harmonii a rodí se moudrost)

Úvaha: smyslem informací není vyvolat strach u jedinců či společnosti, ale ukázat možnost, kterou může civilizace projít. Člověk se nemusí bát, cestu může hledat v poznání sebe a zklidnění, které umožní vnímat svůj vnitřní hlas, který nás propojí s vědomí. Svou energii již nemusíme věnovat vnějšímu světu, kde probíhá souboj duality (pravda a lež, černá a bílá) a který odebírá energii a poznání (blokuje vývoj). Ale naopak energii dáváme tomu, co nás posouvá k propojení s kosmickým vědomím. Stáváme se vědomým člověkem, který je příkladem pro ostatní.

  • Tam, kde dávám svou energii (zájem), to vědomě podporuji a naopak, co nemá energii to zaniká a mizí z mé reality
  • Vědomý člověk (HOMO Aquarius) tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita - energie lásky (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením a otevřený srdce zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, zvyšujeme vibraci a úroveň lásky - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti a nemůžeme zvýšit své vibrace). Místo boje o energii, ji tvoříme a osvobozujeme se od závislosti boje o energii (krádeže energie jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu)
  • Helena Heclová, 26.9.2020: Otevřené srdce je největší nebezpečí pro temné entity a "nejsilnějším transformační nástrojem"

Nový počátek ZEP TEPI II (transformace duality v jednotu:

Každých 26 000 (EON, platónský rok se shoduje s jedním z Milankovičových cyklů), pokud je dostatek energie (která se kumuluje z nerovnováh, zla, lži a polarizace) na tuto transformaci jak z vejce, tak z popela (pták Fenix), dochází k transformačnímu bodu zlomu (závislosti, strach, lež a honba za penězi se transformují v lásku uvnitř nás, otevíráme své srdce, kde proudí opět energie a informační tok, to se následně projevuje našimi činy ve své realitě, změnou sama sebe). Jinými slovy část populace se bude schopna osvobodit z "modelu Otrokář - otrok" ve své paralelní realitě. Tento globální proces, který může trvat i několik generací (probíhá již od druhé poloviny minulého století) je spojen s pádem světového měnového systému i s redukcí populace (koloběh zrod-růst-zánik, podobně jako u koloběhu stromu). Jsme ve fázi, kdy starý strom (umírající les) na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu pro pochopení v jaké fázi cyklu se naše populace nachází - kolaps civilizace, Prof. Bárta) po svém pádu a tím současně poskytne dostatek živin pro své potomky (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechává nesplatitelné dluhy, vyprahlou zemi s degradovanou půdou a lesy). Podle některých zdrojů se již naplňují některé znaky Calhounova experimentuPokud se transformace (jejíž součástí je i solární záblesk lásky) nepodaří, další pokus bude mít lidstvo za dalších cca 26 000 roků.

Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 - 2022), bod podzimní rovnodennosti (bod zlomu) je protipólem věku Lva (Sfinga, Počátek časů ZEP TEPI - dualita). Jaký živel podpoří očistnou transformaci? Bude to vzduch? Nebo digitální potopa? Před cca 12 000 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa), Nyní je to z vody (věk Ryb) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na vzduch. Počátek času ZEP TEPI, bod jarní rovnodennosti (bod zlomu, potopa světa, geomagnetická inverze, zánik Atlantidy, Hyperboree, Noemova Archa atd.), počátek věku Lva, (Sfinga v Egyptě - lev s lidskou hlavou), která fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock.

  • Počátek času, ZEP TEPI (cca 10 450 př. n. l. nebo cca 36 500 př.n.l.) existuje dualita, transformace prostřednictvím potopy světa - EXPLOZE, revoluce (bod zlomu - jarní rovnodennost, závislý), vzniká nový svět, symbolem je Sfinga - hlava (člověk) a tělo (zvíře) - opozice (dualita, nedokončený vývoj člověka)
  • Nový počátek ZEP TEPI II (2000 -2020??) -  transformace prostřednictvím IMPLOZE, evoluce (bod zlomu - podzimní rovnodennost, vědomě vzájemně závislý) při přechodu do věku Vodnáře, tedy z vody na vzduch - konjunkce (jednota, dokončení vývoje člověka v duchovní oblasti) - transformace duality (Homo sapiens) v jednotu - lásku, symbolem je Vědomí (vzniká nový vývojový druh HOMO Aquarius) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na vzduch

Planeta dýchá a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa. Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) zajišťuje cyklický kyvadlový proces (souhvězdí Draka a Orionu), který je propojen s precesními cykly rovnodennosti (nástup věk Lva a Vodnáře). Nyní se voda ztrácí, jako jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk)který dokáže cyklické potopy světa harmonizovat, protože se propojí s kosmickým vědomím.

Vývojová transformace 20. - 21. století: koncentrační tábory 20. století se transformují do digitálních koncentračních táborů (DKT) v 21. století. Myšlení a cíle "pánů za oponou" se nemění, pouze se mění nástroje (prostředky). Změní svoje myšlení "většinová populace", pochopí probíhající procesy a vymaní se ze závislostního modelu otrok a otrokář?

Prof. Miroslav Bárta, kolaps je transformace (bod zlomu) - zánik a nový začátek

Tomáš Pfeiffer pro osobní změnu (transformaci) je nutný emotivní prožitek, který se přenáší do dalších inkarnací (a já dodávám: přepisuje nebo transformuje staré vzorce i z minulých inkarnací)

  • Silné emoce se propisují do tzv. prodloužené míchy nejstaršího mozku (emocionální mozek), získané vědomosti se však nepřenášejí do dalších inkarnací

Šiva je transformace (princip smrti a znovuzrození):

Brahma (tvoří, princip stvoření) - Višnu (udržuje, plodí, princip harmonizace, umění života a rovnováhy) - Šiva (ničí život, destruktivní síla, nebo princip smrti a znovuzrození - TRANSFORMACE), zničení vesmíru se děje proto, aby mohl být znovu stvořen (Šiva jezdí na býku Nandi) trojice - pomocí těchto sil cirkuluje energie v univerzu - koloběh života, to je obecný princip, které se stále opakuje, ale konkrétní život je nepředvídatelný (jde o komplexní systém), to co vytváří člověk je ve většině případů komplikovaný systém, který je předvídatelný, funguje jako stroj a neprobíhá tam přirozený koloběh (3 - 6 - 9)

Vývojová transformace prostřednictvím:

  • IMPLOZE (evoluce) - prostřednictvím vejce, Vejce - žloutek a bílek jedinečné spojení, které existuje v symbióze (symbolizuje zrod nového života, spojení světla a tmy) - z vejce (dualita bílek a žloutek) vzniká jednota, nový život, proces tvoření je naplněn: spojením muže, ženy (země, spojení duality) a ducha (vesmír) vznikne dítě (tělo s duší a duchem - jednota)
  • EXPLOZE (revoluce) - z popele, pták FENIX (zrychlený vývoj - revoluce. exploze, metamorfóza) v astrologii je konjunkce Jupiteru a Pluta symbolem ptáka Fénixe 

Josef Zezulka: Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě. 

  • transformace je stav, kdy dvojnost se spojuje v jednotu (rozum a meditace)

MVDr. Josef Staněk (3.8.2020): pozvolna situace směřuje ke zhroucení státu (všude je to rozděleno na dvě poloviny, jedna polovina neuznává vítězství druhé poloviny) a státních struktur řízení a jak se budou hroutit, tak se vynoří diktátoři. Kdyby nebyl ten neviditelný rozměr, na který já spoléhám a doufám, že přijde ještě nějaký zvláštní mimořádný zásah, který to mění a zejména přes psychiku a zdraví lidí (ti co zůstanou se domluví a vytvoří daleko lepší společnost)

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model blahobytu (jako myši v Calhounově experimentu, fáze zkázy 2020 -2032) - "zánik a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa. A nyní používáme také technologie a experimentujeme, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde však určitá podobnost s minulostí v přítomnosti - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent, pokud lidstvo neudělá zásadní změnu v podobě transformace otevřením srdce, zvýšení svých vibrací (vědomý člověk), propojení takových jedinců a změny paradigmatu k člověku a přírodě.

zobrazit více..
Loading...