Energetika

Energie a energetika. Obnovitelné zdroje jsou sice důležité pro splnění cílů udržitelnosti, bude však mimořádně obtížné dosáhnout těchto cílů bez jádra

Trendy v energetice v Evropě

 • díky klesající podílu jádra na výrobě elektřiny, zůstává podíl čistých zdrojů na úrovni 36% po dobu posledních 20 roků stejný (1998 -2018), přestože rostla kapacity větrných a solárních elektráren
 • pokud chceme vykompenzovat plánovaný pokles výroby z jádra je nutné zvýšit investice do obnovitelných zdrojů vzrůst pětinásobně (to je nákladné a znamená to budování i nových přenosových soustav)
 • bez jádra lze jen mimořádně obtížně splnit přechod na systém čistších zdrojů energie
 • současný trend v energetické koncepci v EU směřuje k obnovitalným energiií s postupným opouštěním energie z fosilních paliv a jádra
 • novým trendem tzv. lokalizace energetiky (energetických systémů) - modulární jaderné reaktory (různá kombinace velikosti, menší zranitelnost vlivem klimatických jevů, snížení ztrát při přenosu, přenosová soustava působí zráty až 30%)
 • skladování elektrické energie i po dobu několika roků
 • přechod na elektromobily a další elektrické dopravní prostředky, které nahradí současné spalovací motory (do roku 2040 bude jejich výroba ukončena) a tím i alternativní zdroj energie (přechod z ropy na elekrickou energii)
 • budoucnost energetiky je v decentralizaci a chytrých sítích (smart gridů)
 • modulární mobilní jaderné reaktory, lokální zdroj energie, bez nutnosti budování přenosové soustavy (využívá pouze lokální síť)

Zdroje elektrické energie:

 • zdroj z větru - větrné elektrárny (v Dánsku 20% podíl vyráběné energie)
 • zdroj ze slunce - solární elektrárny
 • zdroj z vody - vodní elektrárny
 • bioplyn z lidských, zvířecích exkrementů a bio přírodního odpadu - bioplynové elektrárny
 • tepelné elektrárny
 • plynové elektrárny
 • atomové elektrárny - jaderná energie (jaderný odpad)
 • ropa
 • vesmírné solární elektrárny, přenos na Zemi pomocí mikrovln nebo laseru

Jaderná energetika (nízkouhlíková povaha energie):

 • jádro je nyní druhým největším zdrojem nízkouhlíkové elektřiny, za vodními elektrárnami
 • do roku 2040 mají být vyřazeny z provozu dvě třetiny jaderné kapacity
 • beze změn současné politiky mohou rozvinuté země do roku 2025 přijít o 25 procent své jaderné kapacity a do roku 2040 až o dvě třetiny," upozorňuje IEA
 • celosvětové se jádro podílí asi 10% na výrobě elektřiny
 • jaderné elektrárny se díky levnému plynu a přísnějším požadavkům stávají ekonomicky nevýhodné
 • výstavba nových větrných a solárních elektráren je dražší než prodloužení životnosti současných jaderných reaktorů. Náklady na prodloužení životnosti vycházejí na 500 milionů až jednu miliardu USD (11,5 miliardy až 23,1 miliardy Kč) na jeden GW

Obnovitelné zdroje energie:

 • vodní elektrárny, výroba ve vodních elektrárnách ČEZ v ČR sev roce 2018 snížila proti předloňsku o 9,2 procenta na 1,88 miliardy kilowatthodin.
 • větrné elektrárny
 • solární elektrárny (fotovoltaické panely)
 • geotermální energie
 • biomasa (výroba biopaliv - dřevo, rostliny, olejnatá semena, obilí)
 • energie přílivu (Holandsko)

Zdroj: Mezinárodní agentura pro energii (IEA, 2019)

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...