Přírodní zákony

Přírodní zákony podle prof. Staňka

Další přírodní zákony:

Přírodní zákony, stejně jako člověk, planeta a UNIVERZUM jsou v neustálém pohybu, jsou vzájemně kvantové provázané, prolínají se a nejsou konstantní a současně dochází k jejich polarizaci (kdy nastávají extrémy a akumuluje se energie). Jsou pouze odrazem našeho poznání a vnímání reality prostřednictvím naší mřížky, myšlenkového konstruktu, které popisuje realitu kolem nás.

 • Základním zákonem Universa (KOSMICKÝ ZÁKON) je "bezpodmínečná láska", která propojuje otevřené srdce vědomého člověka s kosmickým vědomím, láska je nejvyšší vibrace, která propojuje vše ve Vesmíru a zajišťuje dynamickou rovnováhu
 • INFORMACE (duch, nemateriální složka nebo energie, které nemají polaritu) se v UNIVERZU neztrácí, jsou v neustálém toku, kvantově provázané a zanechávají paměťové informační stopy (ENGRAMY). Důležitá je také „VÍRA“ (víra v sebe, vnitřní integritu, vnitřní hlas, který nazýváme intuicí
 • DIVERZITA neboli různorodost a její plasticita, která pulsuje v závislosti na klimatických podmínkách. VRSTVENÍ, vody v oceánech , půdy a vzduchu v atmosfeře, jednotlivé vrstvy jsou vzájemně provázané v jeden celek, který je dále propojen v celém ekosystému Země a s UNIVERZEM
 • POLARITA, nic nevzniklo náhodně, vše je provázané a projevuje se v dualitě, akce a reakce, JIN a JANG, CHAOS A ŘÁD, odstředivý (rozpínání) a dostředivý (smršťování) pohyb, zrcadlo (zrcadlení) a stín. Polarita má fraktální strukturu (co je nahoře, to je i dole, makrokosmos a mikrokosmos). Od 4. dimenze výše neexistuje dualita (dualita je například vyvolaná tím že lidé soudí ostatní) nebo střídáním dne a noci (pokud se dostaneme mimo planetu Zemi - střídání dne a noci není), od určité dimenze věci jen jsou - neumíme to z našeho pohledu poznání popsat, pochopit atd. (Mudr. Štefan)
 • PLASTICITA, neustálý tok energie, informací (život a jeho neustálý vývoj) a propojování všeho se vším, kde neproudí energie, to zaniká a současně vzniká nové spojení v provázaném systému. Jde o kontinuální vývojovou adaptaci prostřednictvím různých strategií například prostřednictvím METAMORFÓZY, hmota a energie se nemohou ztratit, pouze se transformují v průběhu cyklu
 • DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA je zákonem zachování energie, v Indii je to tzv.  KARMA, vše je v UNIVERZU vzájemně obousměrně propojené a projevuje se řetězením procesů a událostí. HOMEOSTÁZE je vzájemná spolupráce uvnitř a vně systému a jde pouze o jiné vyjádření dynamické rovnováhy
 • KOLOBĚH (vzniku, růstu a zániku, cyklování), vývoj prochází kvalitativní změnou pomocí tvůrčích principů, kterými jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad provázané fraktální strukturou. PŘEDVÍDATELNOST, cykly koloběhu jsou předvídatelné, opakují se (pravidelní střídání dne a noci, ročních období), ale průběh v rámci jednotlivých cyklů je nepředvídatelný, (například jaro - léto- podzim -zima, nebo den a noc), Příkladem může být i planeta Pluto: všechno má svůj konec jen „FORMA“ umírá, život sám pokračuje dále (např. konjunkce Pluto a Saturn leden 2020). Do procesu koloběhu patří proces dělení a skládání
 • MAGNETISMUS spojený s rotací a ZLATÝ ŘEZ jsou součástí fraktální struktury a koloběhu
 • Horizont poznání (vnímáme pouze to, na jaké jsme úrovni poznání, Tomáš Pfeiffer)
 • ČASOVÝ FAKTOR  (čas - 4. dimenze), UNIVERZUM je bezčasové a na Zemi z lidského hlediska vnímáme čas (pulzuje časovost a bezčasovost – plasticita času CHRONOS a KAIROS). Slunce a planetární systém představují časové (časová složka) a duchovní působení (ovlivňování) v UNIVERZU
 • Základní zákon vesmíru je v pochopení významu čísel 3-6-9, (Nikola Tesla), to, co existuje za čísly 3 a 9 (body obratu) je „bod zlomu“. Bezpečnostní protokoly „body obratu“ jsou mezní hranice, mezi kterými pulzuje život, po jejich překročení se systém hroutí (imploze, exploze), nastává „BOD ZLOMU“
 • Rezonance (Schumannova rezonance), rytmus
 • Proces dělení a skládání 

  Důležité pro pochopení přírodních zákonů jsou 4 živly a mikroorganismy, které zajišťují informační koloběh (život).

   

  Nyní probíhá destrukční proces („bod zlomu“ a nástup digitálních technologií, umělé inteligence a virtuální reality), kdy se lidstvo vzdaluje na vývojové ose od přírodních zákonu: přírodní zákony – lidské zákony digitální zákony (přichází virtuální svět, zákony a nástup Technokracie). „BOD ZLOMU“ je vlna Tsunami, které je příležitostí i hrozbouu. Je na každém z nás, jakou cestu si vybereme (na vlně, nebo proti ní).

   

   

  více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

  více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

   

   

  zobrazit více..
  Loading...