Vývoj růstu počtu obyvatel

p>Podle údajů Organizace spojených národů (2017) trpí ve světě hladem 795 miliónů lidí. V roce 2050 to podle současných trendů budou dvě miliardy (to bude více jak 20% lidí).  

Až třetina celosvětově vyprodukovaných potravin se vůbec nevyužije (prof. Václav Smil dokonce uvádí, že v USA to činí cca 40 %), ročně se vyhodí jídlo v hodnotě 990 mld. USD, uvádí FAO. Přestože planeta je schopna uživit celé lidstvo, 821 mil. lidí loni trpělo hladem. V tiskové zprávě to uvedla společnost Storyous 

 • od roku 1820 (1 miliarda obyvatel) stoupla lidská populace 7,5 x krát
 • během posledních 200 let dosáhli lidé ve všech zemích světa impozantního pokroku v oblasti zdraví, což vedlo ke zvýšení průměrné délky života až o 100% (Jižní Korea a Indie, zde došlo k prodloužení života o téměř 400 %)
 • počet populace již roste zejména díky stárnutí populace
 • již dnes žijeme dluh vůči přírodě, další růst obyvatel tuto situaci ještě zvýší, dalším negativním faktorem pro růst obyvatel jsou klimatické změny (sucho a teplo), které povedou ke snížení produkce potravin a dostupné vody
 • již dnes se naplnilo 7 zákonů zániku civilizací podle prof. Miroslava Bárty
 • více

Václav Cílek (6.3.2020): 2 - 5 % procent populace směřuje k dobrovolné skromnosti a zbytek směřuje k nedobrovolné skromnosti, nebude mít na výběr, shoduje se s názorem prof. Václava Smila o zastropování spotřeby (vody, energie, dopravy - létání letadlem atd.) a vyšší daně za nadspotřebu nebo přídělové hospodaření 

Počet obyvatel na planetě, cca 7,56 miliardy (rok 2019)

Světová populace dosáhla jedné miliardy na počátku 19. století a zdvojnásobila se na dvě miliardy ve 20. letech minulého století. V 90. letech dosáhla již šesti miliard a sedmi miliard pak v roce 2011. V roce 2019 počet obyvatel Země dosáhl 7,7 miliard lidí a průměrná délka života 72,3 let.

 • Čína 1 394 miliónů
 • Indie 1 266 miliónů
 • Evropská unie 508 milionů
 • USA 320 miliónů
 • Indonésie 255 miliónů
 • Brazílie 204 miliónů
 • Pakistán 200 miliónů
 • Nigérie 180 miliónů
 • Rusko 142 miliónů

počet obyvatel ve městech se může zvýšit z 56 % v roce 2019 na 68 % do roku 2030 a do roku 2050 až na 75 % (stěhování za prací). Průměrná délka života v roce 2019 je 72,3 let, přičemž se očekává, že do roku 2030 by toto číslo mohlo být 74,3. 

Výhled: podle prognózy do roku 2050 se odhaduje nárůst populace na 7, 7 -9, 5 miliard. (do roku 2100 interval 7-14 miliard obyvatel), z toho cca 75% obyvatel bude žít ve velkých městech do roku 2050. Více

7.3.2020 V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená a u každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba nahlížet v měřítku a přihlížet k okolnostem.

 • Když se někde přemnoží živočišný druh, je ho tam příliš mnoho, nedodržují se hygienické zásady, tak potom něco bouchne
 • Podobná situace v přírodě nadchází u mnoha živočišných druhů. "Když se přemnoží hraboši, tak na ně také něco přijde. Když se tady přemnožila divoká prasata, tak přišel prasečí mor." Na situaci nelze pohlížet jako na srovnání člověka s prasetem, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým.
 • Calhounův experiment

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...