Tunguská záhada, meteorit

Tunguská záhada, meteorit

30. června roku 1908 došlo u řeky Podkamenná Tunguska v oblasti centrální Sibiře (v dnešním Krasnojarském kraji) k záhadné explozi o síle 3 až 30 megatun TNT (pro srovnání, síla atomové bomby vypuštěné nad Hirošimou odpovídala asi 15 tisícům tun), což je dva tisíckrát více, než jakou sílu měla atomová bomba svržená na Hirošimu. zvěř a Evenkové z této oblasti včas odešli před výbuchem. Světelná koule, rozbitá okna, padající omítka, tomu podle místních obyvatel předcházela ohlušující rána, při které bylo smeteno 21500 kilometrů čtverečních lesa a zhruba 80 milionů stromů.

1947 - Roswell (Tunguska je její Ruskou obdobou), došlo k havárii balónu leteckých sil Spojených států na ranči poblíž Roswell v Novém Mexiku. Po širokém počátečním zájmu o havarovaný "létající disk" americká armáda uvedla, že se jedná pouze o konvenční meteorologický balón.  https://en.wikipedia.org/wiki/Roswell_UFO_incident

Jezero Čeko - Italská hypotéza o místě dopadu se však nepotvrdila. Původ jezera je mnohem starší a ani tady se nenašly žádné zbytky po meteoritu.

Nikola Tesla je spojován s Tunguzským meteoritem

  • Abu Hureyra v severní Sýrii, ve vrstvě staré asi 12 800 let vyskytují skla, která prošla teplotou vyšší než 2200 °C. První nápadnou zvláštností těchto skel je to, že obsahují velmi malý podíl vody, je magneticky saturováno asi z jednoho procenta, jeho vznik při blesku tedy bylo možné vyloučit, vyskytují se v ní nanodiamanty, které mohly vzniknout z organického materiálu nějakou šokovou vlnou. Podobné nanodiamantové vrstvy lze nalézt např. místě takzvané tunguské události na Sibiři v roce 1908 (impakt mimozemského tělesa, které však po sobě nezanechalo žádný kráter. "Nejjednodušším vysvětlením takového jevu je dopad nějaké porézní komety," spekuluje doc. Günther Kletetschka, z magnetické laboratoře Geologického Ústavu AVČR v Průhonicích).
  • Bývalá evenská autonomní oblast je větší než území jakéhokoliv evropského státu. Její rozloha činí 767 tisíc km2, a přitom zde žije méně než 17 tisíc obyvatel.  

30.6.2021 Tunguská záhada: Výbuch mimozemského tělesa způsobil explozi o síle dvou tisíc atomových bomb svržených na Hirošimu.

https://g.cz/tunguska-zahada-vybuch-mimozemskeho-telesa-zpusobil-explozi-o-sile-dvou-tisic-atomovych-bomb-svrzenych-na-hirosimu/?

3.1.2021 červnu roku 1908 dopadl do sibiřské Evenské oblasti Tunguzský meteorit. Výbuch byl slyšet 800 km daleko a zasáhl oblast okolo tisíce kilometrů čtverečních, zničil miliony stromů.

Jednalo se o jeden z největších objektů, jaký kdy na naši planetu dopadl. Přesto ani jedna z mnoha expedic, které se vypravily do místa dopadu, nenašla žádné pozůstatky po meteoritu. "Podle teorie, se kterou přišli italští vědci, když sem v roce 1999 poprvé dorazili, mohlo by místem dopadu Tunguzského meteoritu jezero Čeko. Podle provedených měření má totiž kuželovité dno. Italská hypotéza o místě dopadu se však nepotvrdila. Původ jezera je mnohem starší a ani tady se nenašly žádné zbytky po meteoritu.

Vesnice Vanavara je nejbližší lidské osídlení od místa, kam měl s vysokou pravděpodobností Tunguzský meteorit dopadnout. Část zdejších lidí tvoří původní obyvatelé oblasti - Evenkové. Lidé tu sice žijí stovky kilometrů od nějakého většího města, ale ani to je neochránilo od negativního vlivu lidské aktivity na životní prostředí. Před desítkami let tu v zimě byla stabilní teplota minus 50 stupňů Celsia. Teď tady takové teploty máme třeba jen týden, jinak je tu mnohem tepleji. A to vše kvůli lidské činnosti.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahada-tunguzskeho-meteoritu-stale-neni-objasnena-co-zpusobilo-vybuch-134730#<br>

11.5.2020 Záhadnou explozi na Sibiři, která v roce 1908 vymazala obrovskou část lesa u řeky Podkamenná Tunguska, mohl způsobit meteorit železného typu, který proletěl atmosférou ve velmi nízké nadmořské výšce. Podle vědců byl viníkem železný meteorit o velikosti 100 až 200 metrů na délku, který letěl skrze atmosféru tři tisíce kilometrů, přičemž neklesl pod rychlost 11,2 kilometrů za sekundu a nadmořskou výšku 11 kilometrů. Tak mohlo dojít k explozi, aniž by vznikl kráter. Meteorit jednoduše pouze proletěl v těsné blízkosti epicentra výbuchu, ale nedopadl.

https://techfocus.cz/veda-vesmir/2050-tunguzska-zahada-vyresena-explozi-na-sibiri-mohl-zpusobit-proletajici-meteorit.html?

20.1.2009 Exploze silnější než několik tisíc megatun TNT způsobila před 13 000 roky déšť meteoritů nad územím Severní Ameriky (pravděpodobnou oblastí exploze jsou Velká jezera (The Great Lakes). "Předpokládáme, že dnešní Chicago bylo velmi blízko epicentra). Následně vypukly lesní požáry napříč celým kontinentem, což vytvořilo silnou vrstvu sazí a kouře, která zablokovala přístup slunečního záření na povrch kontinentu. Následovala náhlá malá doba ledová a během krátkého geologického období vyhynula některá z velkých pozemských zvířat. Této události byli svědky lidé na severoamerickém kontinentu, pro něž měla událost rovněž dalekosáhlé důsledky.

Vědci jsou přesvědčeni, že exploze komety nad zemským povrchem vedla k vyhynutí mamutů, šavlozubých tygrů a dalších velkých zvířat včetně savců, kteří se pohybovali na území Severní Ameriky.

Hroty šípů a další artefakty z období tzv. indiánské kultury Clovis (kultura označovaná podle místa archeologických nálezů) - z počátků společnosti lovců a sběračů - rovněž vymizely po vytvoření černé vrstvičky před 13 000 roky. Vrcholné období rozvoje indiánské kultury Clovis se datuje do období před 13 200 až 12 900 roky.

Počátkem ledna 2009 publikoval vědecký tým zprávu, podle níž byly nalezeny miliardy diamantů o velikosti několika nanometrů, koncentrované v tenké vrstvě sedimentů, a to na šesti lokalitách USA a Kanady. Nové informace o objevu nanodiamantů ve stejné vrstvě jsou dalším důkazem kosmické katastrofy. Jejich datování souhlasí s obdobím před 12 900 roky, kdy náhle začíná studené období označované jako mladší dryas, které se projevilo i v Evropě. Toto období trvalo zhruba 1 300 let.

  • taveného skla, nanodiamantů, mikrokuliček a uhlíků byli nalezeny v Severní Americe a Tell Abu Hureyra (Sýrie), mohla to být však i návštěva mimozemské civilizace spojené s odvozem zlata (mladší dryas období před 12 900 roky)

Jako odpověď na obvyklou kritiku kometární teorie - že nebyl nalezen žádný kráter po předpokládaném impaktu - Allen West říká: "Kometa nemusí ve skutečnosti narazit do povrchu Země, ale může explodovat v atmosféře a rozpadnout se na drobné fragmenty někde nad zemským povrchem." K podobné události došlo například v červnu 1908 v oblasti Podkamennaja Tunguzka na Sibiři, avšak ne s tak dalekosáhlými důsledky.

Vysoký tlak a uvolněné teplo mohlo vést k roztavení části ledovců v oblasti Grónska, což vedlo ke změně proudění a způsobilo rovněž změny klimatu. Mikroskopické diamanty se nacházejí pouze v sedimentech vrstvy, která se váže k období označovanému jako mladší dryas - nejsou ani pod ani nad touto vrstvou. Vše napovídá tomu, že před 12 900 roky se Země srazila s kometou nebo velkým meteoritem, tzv. uhlíkatým

https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/kometa-vyhubila-mamuty-a-savlozube-tygry.html 

zobrazit více..
Loading...