Nový civilizační model

Nový civilizační model

Neurolog Martin Jan Stránský: nyní se nacházíme na rozcestí jako homo sapiens (nejsem optimista pro budoucí vývoj lidstva, protože lidstvo je nepoučitelné, pokud nedojde k masívnímu "osvícení"), jestli zůstaneme lidmi, nebo z nás budou lidští roboti (Homo technologicus) a tedy jestli přežijeme nebo ne (už Albert Einstein říkal, že technologie zničí lidstvo) je to past pro lidstvo (např. v Číně je zaveden sociální bodový systém, kde 30 % populace je pod neustálým dozorem, a podle jejich chování jsou omezovány jejich možnosti např. cestovat atd.).

Barevná společnost (celoplanetární civilizace) s přechodovou transformační fází s názvem Technokracie (myšlenka Gaeme Maxton) je civilizační model příštích desetiletí.

  • Nastavení nových podmínek a pravidel v nové společnosti, ti co se podíleli vědomě na způsobených škodách (podnikatelský, finanční sektor, "některé charitativní organizace" atd.) se nemohou podílet na novém řešení (budou se však muset podílet na financování obnovy a restrukturalizaci, protože náklady na transformaci budou vysoké 1-10 % světového HDP ročně v závislosti na termínu, kdy s transformací začneme).
  • Jak si vše ujasníme, klíčové je, aby se realizovali klíčové transformační kroky tak, aby to co nejméně narušilo život lidí (většinu) a současně, aby se dosáhlo největšího možného efektu (náklady na transformaci jsou druhořadé -platí zejména menšina, která způsobila současnou situaci).
  • Rozhodnutí v chudém světě rozhodne o "úspěchu nebo krachu transformace na globální úrovni", na řešení transformace je nutná spolupráce Číny, Indie, Afriky, Jižní Ameriky i zbytek Asie (protože chudých cca 7 miliard nemůže chtít to, co má zbytek, který se toho musí nyní vzdát ve prospěch přežití celku).
  • Stávka spotřebitelů v Evropě (organizovaná nespotřeba většinové populace), může být inspirací pro další ve světě a také katalyzátorem radikální změny ekonomického a politického systému.
  • Jednou z alternativ je nástup Technokracie, aby uskutečnila potřebné opatření, prosadila ekonomickou transformaci a po splnění této úlohy odstoupila (předpokladem je, že lidstvo dokáže připravit mechanismus mimořádné změny systému vládnutí a najde dostatek lidí s potřebnou mravní, intelektuální výbavou a odvahou řídit takovou transformaci).
  • Co znamená nástup věku Vodnáře? Je to pochopení duality a postoupení na vyšší úroveň.

Přechodová fáze 2021-24 a dále (desetiletí metamorfózy)


Cílový stav " Barevná společnost", po roce 2030

zobrazit více..
Loading...