Supervulkány

Supervulkány

Na planetě je cca 20 supervulkánů, v případě aktivace jednoho z nich může způsobit globální katastrofu. Mezi nejnebezpečnější supervulkány patří Yellowstone.

 • Podle NASA erupce supervukánu může mít nebezpečnější dopad pro lidstvo než pád asteroidu.
 • Erupcí supervulkánu na planetě může přijít tzv. "nukleární zima", tedy podobné účinky jako při pádu asteroidu, která před 60 miliony let zničila populaci dinosaurů.
 • V případě erupce sopky Yellowstone bude veškerý život v okruhu 100 kilometrů zničen, země se zahalí do prachu a plynu, který nedovolí slunečním zářením dosáhnout povrchu planety a povede k trvalému zimu za několik desetiletí. 
 • Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

 • Historické výbuchy super a vulkánů.

Sopka, výbuch
Sopka, výbuch

NASA navrhuje způsob, aby se zabránilo katastrofě. Odborníci navrhli k neutralizaci sopku, posílat silný proud vody. Ten pomůže ochladit sopku a extrahovat z ní teplo, které může být  ná sledně převedeno na elektřinu.

Voda se čerpá do vrtu v horké skále, a pak se vrátí zpět k povrchu při teplotě více než 600 stupňů Fahrenheita (316 stupňů Celsia). Toto teplo se může použit k pohonu turbíny a výrobě elektřiny.

Flegrejské pole nebo Campi Flegrei u Neapole v Itálii 

 • Poslední erupce byla v roce 1538, nyní se ale objevují silné signály, že v některé ze sopek v tomto poli může dojít k erupci.
 • Vědci zpozorovali, že pod zemskou kůrou v této části Itálie se hromadí magma, k čemuž docházelo i před poslední erupcí ještě ve středověku .
 • Vzhledem k velikosti kaldery by erupce zřejmě byla mnohem ničivější než veškeré erupce Etny v lidských dějinách. Už jen proto, že v bezprostředním sousedství kaldery žije přinejmenším jeden milion lidí a dalších šest milionů žije v "zóně erupce."  
 • více

Ničivé sopky najdeme i v Japonsku 

 • V Japonsku je supervulkán u ostrova Kjúšu, která naposledy vybuchla před 6 300 roky.
 • více

Island, na poloostrově Reykjanes 

 • Ožila v lednu 2020 aktivita vulkánů, poloostrov je prošpicován zhruba pěti vulkanickými systémy.

Vulkanická činnost - více

7.4.2021 Jejich erupce jsou tisíckrát silnější než výbuchy běžných sopek. Nyní vědci zřejmě objevili další aktivní supervulkán. Nejobávanější podoba sopky se nachází pod aljašskými Aleutskými ostrovy. Jak uvádí server Science News, současná studie tvrdí, že obří kráter, který se vytvořil při explozi supervulkánu a který naznačuje jeho existenci, spojuje minimálně čtyři již známé sopky. "Ještě nepotvrzený objev vznikl na základě několika důkazů, které ovšem na první pohled nejsou vzájemně propojené," uvedla členka výzkumného týmu Diana Romanová.

Spojením mnoha zdánlivě nesouvisejících střípků však vědci dospěli k závěru, že pod povrchem Aljašky dříme supervulkán. Jde o přelomový objev. "Jeho potenciální identifikace nám pomůže porozumět, co můžeme očekávat," podotkl vedoucí výzkumného týmu John Power. Výbuch supervulkánu podle něj totiž může zničit světové civilizace.

Zdroj: https://www.denik.cz/veda-a-technika/supervulkan-aljaska-sopka-20210406.html?

11.12.2020 Aleutské ostrovy jsou 1 900 kilometrů dlouhý řetězec ostrovů, prodlužující aljašský poloostrov. Pás tvoří asi 300 ostrovů s 57 vulkány. Nyní vědci však přicházejí se zjištěním, že tento řetěz z části představuje jednu gigantickou sopku, která by mohla směle konkurovat yellowstoneskému supervulkánu. Těsný shluk šesti vulkanických ostrovů, nacházejících se poblíž středu aleutského řetězce, jsou ve skutečnosti vzájemně propojené průduchy a tvoří tak dohromady jednu sopku, ukrytou pod hladinou oceánu. Jedná se o stratovulkány Carlisle, Cleveland, Herbert, Kagamil, Tana a Uliag. Tato šestice je souhrnně nazývána jako Ostrovy čtyř hor. Předpokládá se, že vlivem masivního propadu mohlo dojít ke vzniku více průduchů. Jednalo by se tak o první zcela podmořskou sopku na Aleutách. 

Vědci analyzovali nejen seismickou aktivitu, ale i emise plynů a v oblasti šesti ostrovů prováděli různá geochemická měření. Ukázalo se, že aktivitu stratovulkánů lze sledovat k mnohem většímu zdroji, který je skryt okolním oceánem. Většina stratovulkánů, jako jsou právě Ostrovy čtyř hor, jsou kuželovité hory se strmými svahy, které vznikají z nahromaděných toků lávy popela a hornin. Jsou stále aktivní díky středně velkým magmatickým krbům uložených pod zemí. 

 • Aleutská sopka Mount Cleveland je jednou z nejaktivnějších sopek Severní Ameriky. Nově nalezené mohutné podmořské kaldery by proto mohly objasnit, proč u ní dochází k erupcím tak frekventovaně. Za posledních 230 let totiž zaznamenala neskutečných 22 erupcí. Kaldera, která zahrnuje šest vulkanických ostrovů, tak pravděpodobně představuje po Yellowstone druhý supervulkán na světě. 
 • Aleutské ostrovy jsou souostroví s desítkami ostrovů, které obsahují 40 aktivních a 17 neaktivních sopek. Podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru se táhnou mezi Aljaškou a Ruskem a mají rozlohu více než 3 000 kilometrů a tvoří jižní hranici Beringova moře. 
 • https://www.czechsight.cz/druhy-supervulkan-na-aleutech/?
 • https://veda.instory.cz/1484-retezec-aljasskych-ostrovu-muze-byt-ve-skutecnosti-jedna-monstrozni-sopka.html?<br>
zobrazit více..
Loading...