Inkarnace, reinkarnace

p>Inkarnace duší je mechanismus, kdy duše uvízly v umělém bypassu díky velkému odklonu duší (duše to vůbec netuší a pozapomněly na svůj původ), ze kterého se nedokáží vymanit (díky závislosti) - to je koloběh inkarnací (opakovaných zrodů na planetě Zemi)

18.9.2020 (pohled Ondřeje Brože, PT)

 • Inkarnační proces zažívá každá duše, kterou má každý člověk Inkarnovaný na zemi
 • Duše je obrovské energetické těleso, které by se do našeho omezeného 3D těla nevešlo. Proto se do nás inkarnuje pouze část Duše, která se nachází v našem těle ve 3D a je stále spojená v kolektivním vědomí s celkem naší duše v 5. dimensi
 • Celek duše (nachází se v 5. dimensi) je tvořen mnoha částmi duše, které na zemi sbírají zkušenosti, zážitky (tím se zvyšuje úroveň našeho vědomí a přibližujeme se ke světlu a zdroji) a po dokončení úkolu se vrátí zpět a obohatí celek duše, to se cyklicky opakuje
 • Duše tak může zažívat všechny životy současně
 • proces obměny části duše se děje samovolně a tak se lepše celek duše, to kolik částí duše už prošlo inkarnačním vývojem určuje vyspělost duše
 • Kdykoliv se část duše inkarnuje (má omezené vědomí celku duše) musí zapomenout všechny zkušenosti celé duše (plné vědomí celku), když zaniká tělo zaniká i ego, pokračuje jen část duše, která musí projít pomyslný závoj mezi fyzickým (3D) a duchovním světem (5D) do čekárny (Barda, duchovní sféra)
 • Duši nikdo v duchovní sféře nesoudí, není tam očistec ani peklo, dělá to pouze duše samotná
 • Duše se jako zvíře inkarnovat nemůže, protože zvířata mají kolektivní vědomí (celek duše psů), kdy jednotlivá část duše inkarnuje do psích těl
 • Jednotlivé celky duší jsou součástí zdroje (stvořitele) a jsme tedy stvořitelé, univerzální vědomí a každý z nás je tvůrce
 • Rozdělování na pozitivní a negativní je pouze záležitost našich myslí, protože vše může být konstruktivní i destruktivní, vždy záleží na našem přístupu k dané věci a na to jako zkušenost právě potřebujeme zažít

11.9.2020 Bashar: 

 • Kam odchází duše po smrti? Ano i v našem světě je určitý přechod do duchovního světa, ale není to spojené s žádným strachem a utrpením, prostě stav v jednom okamžiku. Kdy skončíme se zkušeností ve fyzickém těle, přejdeme do duchovní roviny a vy děláte totéž jen to děláme jiným způsobem. Fyzický a duchovní světa, oba jsou tady a teď, je to jen jiná frekvence, jiná perspektiva. Duch, který chce mít fyzický zážitek, tak se soustředí na určitý bod a potom a zemře, opět expanduje do jiné perspektivy. Duch je náš přirozený stav, fyzická realita je jako sen ducha. Smrt je jako probudit se ze snu. Vy také můžete mít v noci sen a může se vám dát velmi reálný, ale ráno se probudíte ze snu a uvědomíte si, že je to jen sen. Take přechod do duchovního světa je jako probuzení ze snu. Ale fyzická realita je velmi specifický druh snu, kterém objevujete kdo opravdu jste. Protože jako duch zapomenete, kdo jste, abyste si uvědomili, kdo jste z jiné perspektivy.

2.9.2020

 • Jiří Lexa: člověk hluboko v sobě má jádro, které může ztratit kontakt s vaší osobností, jádro se dělí a nám se zdá, že se inkarnujeme, ale to je iluze, životy, které považujete za minulé nebo budoucí se odehrávají teď v tuto chvíli, váš duch se rozdělil do mnoha částí a vy existujete v podstatě paralelně a hrajete různé role (v různých dobách současně)

Společná energie guru (učitele) všech druhů znalostí

Dakshinamurthy (Indie), je aspektem hinduistického boha Šivy jako guru (učitele) všech druhů znalostí. Dakshinamurthy je v hinduistickém systému víry považován za konečného gurua - ztělesnění poznání a zosobnění nevědomosti (jak je znázorněno, démon je rozdrcen pod nohama božstva). Džňána mudra je interpretována takto: - Palec označuje Boha a ukazováček muže. Ostatní tři prsty představují tři vrozené nečistoty člověka, viz. aroganci, iluzi a špatné skutky minulých narození. Když se člověk od těchto nečistot oddělí, dosáhne Boha. Další interpretace spočívá v tom, že ostatní tři prsty označují tři stavy života: Jagruti (zcela vzhůru smysly a myslí), Swapna (Stav spánku - Když je mysl vzhůru) a Sushupti (Pravé já - Když smysly a mysl přejdou do duše - Átma ). Abhaya Mudra, gesto s rukou zvednutou nad stehno s dlaní obrácenou, prsty směřujícími, je interpretováno jako Jeho milost vůči Jeho studentům. Růženec nebo had znamená tantrické znalosti. Oheň představuje osvětlení a odstraňuje temnotu nevědomosti.

Poslední Evenk, jezero Čeko, Tunguzský meteorit (1908) 

Nikola Tesla nebo jeho sourozenci (silná vazba na matku)

Edgar Cayce

Wilhelm Reich

Martin Heidegger, Edmund Husserl

Paracelsus (1493 Einsiedeln - 24. září 1541 Salcburk) byl alchymista, astrolog, lékař, představitel středověké fytoterapie a a předchůdce novodobé medicíny.

Marco Polo (15. září 1254, ostrov Korčula nebo Benátky - 8. ledna 1324, Benátky)

Blanka z Valoa a Karel IV, Blanka, byla moravskou markraběnkou (1316 - 1. srpna 1348, Praha)

Renaud de Châtillon 1114 až 1125 - 4. července 1187 (královna Konstancie, jeho vnučka)

Maří Magdaléna

Inhotep (Egypt), souhvězdí ORION o pyramidy v Gíze

Láma (TIBET)

Jan Ámos Komenský

zobrazit více..
Loading...