Písmo, psaný text

Písmo, psaný text

Písmo je mrtvé a je projevem úpadku civilizace, protože ta už není schopna zajišťovat předávání informací a vědění mluveným slovem. Filosofie zapsaná slovem je mrtvá (umírá je v poslední fázi a už se nemůže šířit přirozenou cestou a proto se zaznamená na papír nebo kámen), nemá ducha (pulsující energii), který propojuje žáka a učitel, který je napojený přes informační pole s univerzálním vědomím (Láskou, Bohem, Universem atd.)

  • hlava - oči - ústa - uši (okem vidím, ústy mluvím, ušima slyším), ale vnímám také emoce, svoje i ostatních
  • mikro a makro svět - obočí, oko a pod okem je mikrosvět (oko a oční okolí) v makrosvětě (hlava), totéž platí o uších
  • telepatický přenos (bezeslov) zanikl díky snižování vibrací způsobených pojídáním masa a také působením krystalů v Babylónii (Jiří Lexa 5.10.2020), Bābilim - Brána boha/bohů, bebo Bábel (znamená "zmatek") 

Písmo je jen interpretace slova a slova jsou interpretace myšlenek, proto je písmo nepřesné a ne vždy pochopitelné, co tím myslí (duch) ten, co vyjadřuje svoje myšlenky prostřednictvím energie lásky v nás a která propojuje všechny z nás, protože jsme jedno. Myšlenky stahujeme z kosmického vědomí a transformujeme jejich obsah do reality (slov, vizí, obrazů, tónů, tvarů a zhmotňujeme je).

  • Slovo je projevem rozumu, díly slovům nedokážeme popsat realitu a emoce (lze to jen částečně a každý stejnou realitu a emoce popisu odlišně). Emoce mění zásadně význam slov i celé věty. Protože je slovo (mluvené i psané) projevem pouze rozumu, nedokáže vyjádřit ani duchovní rozměr, který je také součástí reality. Vyjádření reality, myšlenek a emocí prostřednictvím slov je nedokonalé a velmi omezené, s postupem času zapsaná slova a myšlenky ztrácí srozumitelnost a pochopení autora (co tím myslel, nebo co chtěl prostřednictvím slov vyjádřit). Stávají se pouze slovy a větami, kdy každý může vnímat obsah jinak (podle svého konstruktu myšlení, poznání a postoje k Bohu).
  • Význam slova se tvoří tzv. usebíráním v průběhu života člověka, je to schránka označená např. stůl, židle atd., do které se shromažďují všechny informace, emoce atd. spojené s touto schránkou (Anna Hogenová)
  • Pro vyjadřování myšlenkových obrazů se používala telepatie a později příběhy (po odklonu vědomí) jako forma na vyjádření a pro pochopení sdělení
  • Symboly a obrazy měli hlubší smysl (symboly byli způsobem komunikace určitých lidí, skupin a národů) - bylo to grafické vyjádření myšlenek (přepis informací získaných v napojení na informační pole)
  • Vědomí je nad slovem, slovo je projevem myšlenky a myšlenka je projevem mysli a mysl je nástroj vědomí pro orientaci v pozemském světě, pro život v lidském těle. Teprve, když projdeme cestu zpět, přes slovo, myšlenku a mysl do hloubky svého živého věčného vědomí, pak teprve se stáváme živým člověkem a bytostí nesmrtelnou, protože i po odložení těla budeme vědomě pokračovat dál ke světlu a budeme se divit, co nás tam čeká. (16.12.020 Igor Chaun)

Je rozdíl mezi vnímáním slov a obrazů, které tato slova popisují nebo vyjadřují. Obraz nejde popsat různými lidmi stejnými slovy - každý vnímá informace obrazu přes svojí mřížku poznání (své filtry, vzorce, způsob myšlení a vyjadřování, vědomosti, asociace, emoce, vnímání barev a tvarů) a proto každý vidí a vnímá něco jiného, přestože vidí stejný obraz.

5.10.2020 (Jiří Lexa) Písemné texty a prameny jsou a budou po staletí a tisíciletí 100 % v naší realitě upravovány podle těch, kteří určují dějiny a vývoj lidstva.

zobrazit více..
Loading...