Cyklické změny

p>Cykličnost (kyklos-kruh) je souhrn vzájemně propojených jevů a procesů vytvářejících konečný kruh rozvoje během nějakého časového intervalu. Cykly jsou základem existence lidstva a Vesmíru.
 • cykly rozvoje Země - astrologické, geologické, biologické, vulkanické, historické
 • velké střídání epoch po 11 911 letech (násobek období rotace kole Slunce všech jeho planet) - Vladimír Bubnjonkov, Alexandr Baturin - planety rotují kole svého barycentra ve směru kolmému na rovinu své oběžné dráhy. V důsledku takové rotace se planeta Země periodicky převrací v prostoru o 360 úhlových stupňů, což je příčinou cykličnosti globálních událostí s periodou 12 166 roků. Periodicky se mění celý vzhled Země a přírodní podmínky, což přímo ovlivňuje historický vývoj lidstva.
 • Vitalij Bušujev - malé 13 000 roků (před cca 12 800 roky Biblická potopa) trvající galaktické polocykly jsou spojené s globálními změnami klimatu a jsou jasně registrované zvýšením hladiny oceánů. Po roce 2000 nás čeká celosvětová potopa
 • Periodické cyklování kyvadla mezi Souhvězdím Draka a Orionu (po cca 12 500 letech, Drak je dole a Orion nahoře a naopak), krajní poloha kyvadla se shoduje s obdobím potopy světa a nyní se opět nacházíme v krajní poloze kyvadla (2020 -2100)
 • Planeta dýchá a nasává vodu, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa. Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) zajišťuje cyklický kyvadlový proces, který je propojen s precesními cykly rovnodennostiNyní se voda ztrácí, jako jako před Tsunami a následně dojde k jejímu zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Další faktorem, který je propojen s tím to procesem jsou vulkány.
 • Nimiru (Nibiru, Planeta X)
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Ringwoodite

Učení o cyklech, kterými prochází lidstvo, planeta i Vesmír a nesouvisejí s lidskou činností. Proces změn klimatu může být velmi rychlý, dokazují nálezy mamutů na Sibiři, kteří mají ještě nestrávenou potravu v žaludku a jejich maso po rozmrznutí ještě žerou psy. 

Koloběh, cyklování - součást proces vývoje na planetě zemi

Solární cyklus s periodou cca 11 roků, NASA došla k závěru, že sluneční aktivita v 25. cyklu (vrchol 2023 -25) míří k poklesu, jaký nemá obdoby za posledních 200 let. De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu (a tím se zvyšuje Frekvence Země, obdobný vývoj předcházel takzvanému Maunderovu minimu v 17. století, kdy zcela vymizely sluneční skvrny. V roce 2020 (počátek 25. slunečního cyklu - ekonomická krize) se nacházíme ve Slunečním minimu (bodu zlomu) - přechod z 24 cyklu do 25 slunečního cyklu, poslední sluneční minimum probíhalo v letech 2006-2010 (počátek 24. cyklu, 2008 - ekonomická krize).

Podle některých studií má Slunce vliv na tektonickou a vulkanickou činnost. Mechanismus ale zatím není znám. Změny zemské magnetosféry vyvolané sluneční aktivitou mají vliv na množství kosmického záření dopadajícího na Zemi. Větší intenzity kosmického bombardování zřejmě energetické částice pronikají do zemské kůry hlouběji a ovlivňují pochody, které tam probíhají.

 • 1638 - 1715 Mauderovo minimum, Malá doba ledová (1400-1850), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, Během třicetileté války (1618-1648) zahynulo cca 8 milionu lidí (lidé umíraly a mor a epidemie)

 • 1815-1835 De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, Daltonovo minimum (1790 - 1830), Malá doba ledová (1400-1850), od konce tohoto minima je dynamický růst populace a rozvoj lidské civilizace (zdokonalení parního stroje
 • 18. října 1867 USA formálně převzaly Aljašku poté, co koupily území od Ruska za 7,2 milionu dolarů
 • 1871 - 1914 "klasický zlatý standard", 1873 První celosvětová krize, na vídeňské burze byl velký burzovní krach
 • Ruská chřipka (1882 - 1892), zemřelo cca 1 milion lidí, začala v roce 1889 na území dnešního Uzbekistánu, poté se přes Rusko rozšířila až do západní Evropy. V roce 1890 postihla jižní Afriku, Ameriku a zbytek světa. V následujících letech se ještě vrátila do Evropy, pandemie dohasínala až v roce 1894.
 • 1892 přechod z 12. do 13. slunečního cyklu)
 • 1903 přechod z 13. do 14. slunečního cyklu)
 • 1914 počátek 1. světové války (bod zlomu - přechod z 14. do 15. slunečního cyklu)
 • 1918 -1919 maximum 15. slunečního cyklu, v první světové válce bylo "jen" 10 milionů a u Španělské chřipky se uvádí mezi 20 až 50 miliony osob, o život asi 5 % světové populace.
 • 1923: Hyperinflace v Německu (bod zlomu - přechod z 15. do 16. slunečního cyklu)
 • 1929 Velká hospodářská krize - krach na newyorské burze 24. října (maximum 17. slunečního cyklu)
 • 1938-9 počátek 2. světové války (maximum 18. slunečního cyklu)
 • 1945 konec 2. světové války (bod zlomu - přechod z 17. do 18. slunečního cyklu)
 • 1960 Rok Afriky (maximum 19. slunečního cyklu, Modern Maximum), Asijská chřipka (1957 - 1958), zemřelo 2 miliony, nemoc se objevila ve střední Číně, přesunula se do Hongkongu a s přispěním letecké dopravy se následně rychle rozšířila do celého světa.
 • 1970-3 Ropná krize (maximum 20. slunečního cyklu), v březnu 1973 se Smithsoniánský měnový systém zhroutil. 1971 ztráta směnitelnosti USD za zlato - prezident Nixon zrušil zlatý standard
 • 1981-3 maximum 21. slunečního cyklu, vir HIV/AIDS (1981), 1984 M. Gorbačov počátek perestrojky
 • 1997-8 Asijská a Ruská finanční krize (bod zlomu - přechod z 22. do 23. slunečního cyklu)
 • 2000 -1 DOT com bublina a 11. září 2001 teroristické útoky (maximum 23. slunečního cyklu)
 • 2008 (bod zlomu - přechod z 23. do 24. slunečního cyklu)
 • 2020 (bod zlomu - přechod z 24. do 25. slunečního cyklu), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, počátek ochlazení způsobené zastavením golfského proudu - v souvislosti s táním ledovců Grónska se do severních vod Atlantiku dostane hodně sladké vody. Zkondenzovaná sladká voda pokryje vrchní vrstvu oceánu, protože je lečí než slaná mořská. To ovlivní zpomalení Golfského proudu, co působí prudké ochlazení v západní Evropě a a východním pobřeží Severní Ameriky.

Šedesátiletý cyklus (kovová myš) 1780 -1840 - 1900 - 1960 - 2020

 • cykly Saturnu - (tranzity Saturnu cyklus 30 roků, důležitá je také polovina cyklu)

1780

1840

1900

1960

 • 1960 -rok Afriky, hromadný zánik kolonií v Africe. Hlavní období dekolonizace probíhalo od roku 1955 do roku 1975, nejsilněji v roce 1960 - 18 států západní a subsaharské Afriky získalo nezávislost (14 států na Francii, dva na Británii, po jednom na Belgii a Itálii)
 • Květen 1960, jih Chile. Dosud nejsilnější zaznamenané zemětřesení v historii. Na hodnotu 9,5 stupně momentové škály se předtím ani potom žádné nevyšplhalo. více
 • druhá válka v Indočíně (1959(4)-1975) - byla to jen zástupná válka, jeden z projevů napětí mezi Východem a Západem, USA vstoupili do války 1964. Americká chemická zbraň Agent Orange, která ničila porost a kontaminovala půdu, zasáhla přes 4 miliony obyvatel Vietnamu, z toho tři čtvrtiny trpí nemocemi a defekty.
 • 1959 Kuba, povstalci zvítězili a prozatímním prezidentem se stal Manuel Urrutia. Fidel Castro zaujal funkci velitele ozbrojených sil. Tam ale nevydržel dlouho. Již 17. února 1959 byl jmenován předsedou nové reorganizované vlády. Následovalo blokování vzájemných obchodů, znárodňování podniků na Kubě atd.
 • 1962 Karibská krize (též Kubánská krize) byla mezinárodní politická krize. Hrozilo, že přeroste v jaderný konflikt. Vypukla v roce 1962 v důsledku rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě, kterým SSSR odpověděl na umístění amerických raket v Turecku. V reakci na to vyhlásily Spojené státy americké blokádu Kuby, která měla zabránit dopravení dalších raket na toto území. To se podařilo, neboť sovětská plavidla se na hranici kontrolované zóny skutečně zastavila. Po dalších jednáních byly odstraněny i již instalované rakety, Spojené státy americké se zavázaly, že nenapadnou Kubu a že stáhnou svoje rakety středního doletu z Turecka (taktické jaderné pumy B61 tam zůstávají dodnes)
 • 1961 druhá berlínská krize
 • V srpnu 1957 Sověti vypustili první mezikontinentální balistickou raketu (ICBM) a v říjnu vyslali na oběžnou dráhu první satelit, Sputnik 1. Tím začaly vesmírné závody, které vyústily v přistání lidí na Měsíci.

2020 Přechod z věku Ryb do Vodnáře, Kometa Neowisetrojitá konjunkce Saturn, Pluto, Jupiter v kvadratuře na Mars působící od srpna 2020 do ledna 2021 pravděpodobně bude souviset s ekonomickou krizí, do které míříme a přichází větší krize sociálních systémů v Evropě. USA čeká těžká recese (Jiří Kubík)

 • Pokračuje obchodní a technologická válka mezi USA a Čínou - boj o světového lídra
 • Konflikt mezi Řeckem a Tureckem (migrace a přerozdělení sfér vlivu ve Středozemním moři - suroviny)
 • Výbuch v Bejrůtu
 • Atentát na elitního generála Solejmáního (3.1.2020)
 • Bělorusko, volby a majdanizace (9.8.2020)
 • Koronavir
 • Extrémní zadlužování západních ekonomik

Dvěstačtyřicetiletý cyklus (kovová myš) 1780 - 2020

1060 - 1300 - 1540 - 1780 - 2020

 • Počátek průmyslové revoluce a nyní nástup digitální revoluce

Osmdesátiletý cyklus

v roce 1780 a 2020 se potkávají šedesátiletý a osmdesátiletý cyklus - dvěstačtyřicetiletý cyklus

1540 - 1620 - 1700- 1780 - 1860 - 1940 - 2020 - 2100

1620 Bitva a Bílé hoře

1860

 • Americká občanská válka (1861-1865, Sever proti Jihu) byl ozbrojený konflikt, jenž probíhal na severoamerickém kontinentu mezi státy Unie a státy Konfederace
 • Dne 18. října 1860 princ Gong skutečně podepsal Pekingskou smlouvu, kterou druhá opiová válka skončila. Číňané museli zaplatit 8 miliony taelů jako válečné reparace Británii a Francii. Británie získala plně již předtím ovládaný Hongkong a k němu nově Kau-lung. Obchod s opiem byl legalizován a křesťané dostali úplná občanská práva, včetně práva na vlastní majetek a práva na evangelizaci. Přístav Tchien-ťin byl otevřen zahraničním lodím.
 • V roce 1860 francouzské a britské jednotky dobyly během druhé opiové války Peking, vyplenily jako demonstraci své síly starý císařský palác.  
zobrazit více..
Loading...